Mechanika

11 Forum Gospodarczego TIME – Sieci 5G dla Przemysłu 4.0

FG TIME to miejsce definiowania potrzeb przedsiębiorców UE i warunków koniecznych dla rozwoju sieci 5 G i Przemysłu 4.0.

Niedostatecznie rozpoznany jest rynek zbytu na usługi sieci 5G i technologie Przemysłu 4.0. Z przeprowadzonych konsultacji przez Krajową Izbę Gospodarczę Elektroniki i Telekomunikacji  wynika, że szczególnie istotny w tym kontekście jest rynek generowany przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw (SME). Potrzebne jest zacieśnianie współpracy krajowych i europejskich organizacji przedsiębiorstw przemysłu cyfrowego z regionalnymi izbami gospodarczymi i Eurochambers. Pragniemy, aby FG TIME stało się okazją do spotkania tych organizacji oraz ich członków.

Tematy będące przedmiotem  XI FG TIME:

  1. Gospodarka widmem i planowanie obszarowe rozwoju 5G.
  2. Zarządzanie gęstością mocy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.
  3. Racjonalizacji kosztów budowy warstwy bezprzewodowej sieci 5G.
  4. Plan działań dla zwiększenia tempa budowy światłowodów.
  5. Platformy Przemysłu 4.0.
  6. Programy rozwoju AI.
  7. System specyfikacji technicznych włączających SME w obieg gospodarki 4.0.
  8. Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych (IPR, patenty itd.).
Zapraszamy na panel dyskusyjny “Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych, platformy danych B2B”, gdzie jednym z panelistów będzie Aleksander Szerner – Dyrektor Zarządzający ds. Rozwoju Przemysłu 4.0 w AEC Design oraz Prezes Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa.

Roboty na FG TIME:


Miejsce spotkania:

Hilton Warsaw Hotel & Convention
Grzybowska 63, Warszawa

Link do wydarzenia: https://fgtime.pl/