Dodatki do Revita,News,Usługi BIM

Skrypt Dynamo do analizy nasłonecznienia dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

 

Autorskie narzędzie do analizy nasłonecznienia, które sprawdza spełnienie Warunków Technicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

Bazując na poprawnym astronomicznym modelu słońca wykorzystywanym w Autodesk Revit przy pomocy specjalnie przygotowanego skryptu Dynamo przeprowadzamy analizę bezpośredniej ekspozycji światła słonecznego na powierzchni okna.

Analiza bazuje na odpowiednio wybranej dacie i jest przeprowadzana w godzinach od 7 do 17, zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Punkt pomiarowy na oknie jest dynamiczny – jesteśmy w stanie kontrolować jego położenie zarówno wzdłuż ściany jak i zagłębić się odpowiednio na interesującą nas płaszczyznę w oknie, lub głębokość parapetu, etc. otrzymując odpowiedni wynik bazujący na geometrii ściany, węgarka, nadproża, etc.

Skrypt jako elementy zacieniające może brać pod uwagę wszelkie geometrie „zaznaczone” wartością parametru – dzięki temu możemy wykluczyć z tego zbioru elementy do zignorowania, ale równocześnie dodać np. balkony, które podejrzewamy o wpływ na wynik analizy.

Wynik kilkusekundowej operacji na wybranym oknie zwraca jeden lub więcej przestrzennych trójkątów odpowiadającym otrzymanym zakresom bezpośredniej ekspozycji. Każdy z trójkątów otrzymuje w parametrach informację o początkowej i końcowej godzinie/minutach oraz sumaryczną ilość minut. Do okna dopisana jest suma tych zakresów w minutach. Wszystkie te informacje mogą być zestawione i uwidocznione w etykietach.

W tej wersji skrypt jest zoptymalizowany pod kątem zaawansowanego projektu, wymaga dowolnej rodziny okna w dowolnej ścianie (może być wielowarstwowa, lub składać się z kilku elementów). Wybór konkretnego okna oraz płaszczyzny zewnętrznego lica ściany jest wystarczający żeby zinterpretować wewnętrzną strukturę bez dodatkowych wymogów.

 

Skrypt może być też dopasowany do pracy na prostych bryłach i próbkowanie w wybranym miejscu na powierzchni bez potrzeby definiowania warstw, grubości, konkretnych okien.

Jesteś zainteresowany powyższym skryptem? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak uzyskać do niego dostęp


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.