Szkolenia

ASD Stal program szkoleń

asd

Cele kształcenia: poznanie narzędzi aplikacji ASD modułu Stal

Czas trwania: 6 godzin zegarowych (1 dzień)

Materiały szkoleniowe: tak

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zapoznanie ze środowiskiem programu:
 • omówienie interfejsu
 • paski narzędzi
 • inspektor obiektów
 • menu kontekstowe
 1. Ustawienia programu
 • preferencje
 • preferencje Projektu
 1. Tworzenie modelu konstrukcji
 • wprowadzenie osi konstrukcyjnych
 • wprowadzenie profili
 • modyfikacja parametrów prętów
 • wykorzystanie makr do tworzenia połączeń
 • kopiowanie połączeń i ich modyfikacja
 • wprowadzanie blach i ich modyfikacja
 • definicja śrób, otworów i spoin
 1. Tworzenie dokumentacji
 • tworzenie grup standardowych i warsztatowych
 • pozycjonowanie elementów konstrukcji
 • schematy konstrukcji
 • tworzenie rysunków automatycznych
 • wstawianie rysunków na arkusze papieru
 • zestawienia stali
 1. Pozostałe funkcjonalności programu
 • modyfikacje konstrukcji
 • aktualizowanie dokumentów
 • dostosowywanie stylu dokumentów
 • szablony dokumentów
 • szablony tabel
 • arkusze wydruków

import/eksport danych z Autodesk Robot Structural Analysis

Zapisz się już teraz!