Strefa Studenta,Szkolenia

AutoCAD Mechanical stopien I program szkoleń

autocad-mechanical-2017-Czas trwania: 21 godzin zegarowych (3 dni x 7 godzin)

Materiały szkoleniowe: tak

Cele kształcenia:

Poznanie możliwości oprogramowania AutoCAD Mechanical, zwłaszcza:

-poznanie interfejsu aplikacji,
-generowanie komponentów mechanicznych,
-wykonywanie obliczeń

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

 • Specyfika interfejsu użytkownika
 • Tworzenie i edycja struktury projektu (katalogu elementów)
 • Określanie widoczności elementów (ukrycie zespolone, szczegół itp.)
 • Zarządzanie warstwami i grupami warstw
 • Polecenia rysujące (linie symetryczne, konstrukcyjne, wyrwania, przekrojowe, kreskowanie itp.)
 • Wymiarowanie i parametryzacja za pomocą wymiarów
 • Wprowadzanie opisów i symboli rysunkowych (za pomocą poleceń z grupy Symbole, Linia odniesienia)

Dzień drugi

 • Tworzenie szablonu (tabelka, ramka rysunkowa)
 • Tworzenie i edycja bloków rysunkowych (Palety narzędzi oraz Design Center)
 • Rysunek złożeniowy i automatyczne detalowanie
 • Obsługa bazy danych zestawienia komponentów (automatyczne generowanie listy części i numeracja pozycji części)

Dzień trzeci

 • Biblioteki elementów standardowych
 • Generator widoków elementów złącznych, otworów, wałków i sprężyn
 • Możliwości analityczne programu AutoCAD Mechanical – obliczenia wytrzymałościowe Metodą Elementów Skończonych, obliczenia połączeń śrubowych, wałków itp.

Zapisz się już teraz!