Strefa Studenta,Szkolenia

AutoCAD stopień I program szkoleń

autocad-2017-badge-1024pxCzas trwania: 21 godzin zegarowych (3 dni x 7 godzin)

Materiały szkoleniowe: tak

Cele kształcenia:

Wdrożenie projektantów i kreślarzy do stosowania w ich pracy wszechstronnego programu do wspomagania prac projektowych, w tym m.in.:

-poruszanie się w środowisku AutoCAD
-umieszczanie punktów w różnych układach współrzędnych
-tworzenie i edycja rysunków płaskich oraz przygotowywanie dokumentacji do wydruku

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

 • Poznanie środowiska: posługiwanie się menu; edytor graficzny; linia komend
 • Pasek statusu: siatka; skok; biegun – omówienie i zastosowanie, wprowadzanie ustawień; Ortho; tryby lokalizacji – omówienie i zastosowanie; wprowadzanie dynamiczne
 • Pojęcia podstawowe: globalny układ współrzędnych; wprowadzanie współrzędnych; Współrzędne bezwzględne i względne; Współrzędne kartezjańskie i biegunowe; umieszczanie punktów w tych układach współrzędnych
 • Podstawowe obiekty rysunkowe: linia, okrąg, łuk, polilinia; prosta, półprosta
 • Podstawowe narzędzia modyfikacji: wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, przycinanie, lustro, odsuń, utnij, wydłuż, przerwij, obrót, połącz; uchwyty

Dzień drugi

 • Warstwy: tworzenie; cechy warstw; zastosowanie
 • Bloki: definicja bloku, wstawianie utworzonych bloków; bloki zewnętrzne – podstawy tworzenia biblioteki użytkownika
 • Inne narzędzia: szyk; kreskowanie; skalowanie
 • Wymiarowanie: wymiary liniowe, kątowe, promieniowe, normalne; wspólna baza, wymiary szeregowe, wymiar skrócony, przerwany, wieloodnośnik; edycja wymiarów; definiowanie stylu wymiarowania użytkownika

Dzień trzeci

 • Śledzenie – zasada stosowania, wykorzystanie
 • Teksty: tekst wielowierszowy, jednowierszowy; edycja tekstów; definiowanie stylu tekstu użytkownika
 • Przygotowanie dokumentacji do wydruku: zakładki Arkusz – ustawienia; rzutnie – wstawianie rzutni, skalowanie rzutni; drukowanie z obszaru modelu i z obszaru papieru
 • Dodatkowe narzędzia AutoCAD: Design Center; palety Narzędzi; tabele

Zapisz się już teraz!