Make Factory Grow,Mechanika

Autodesk Inventor 2017 – co nowego?

Oprogramowanie Inventor 2017 zostało usprawnione w trzech głównych obszarach:

– udoskonalenia podstawowych narzędzi projektowych

– lepsza wymiana danych

– zintegrowane funkcje komunikacyjne

inventor1

SZKIC

1. Nowe polecenie 3D Transform – komenda zapewniająca bogaty zestaw narzędzi do manipulowania utworzoną geometrią oraz pozwalająca szybko i precyzyjnie ją zmieniać

2. W szkicu 3D dodano nowy zestaw typów wiązań, zapewniając większą kontrolę podczas tworzenia krzywych na dowolnych powierzchniach 3D.

3. Narzędzie Kopiuj/Wklej obsługuje kopiowanie i wklejanie w tym samym szkicu 3D lub między nimi, pozwala wykorzystać informacje ze szkicu 3D dla szybszego tworzenia modeli.

4. Szkicowanie na powierzchni umożliwia bezpośrednie kreślenie krzywych na dowolnych powierzchniach 3D

inventor2

ŚRODOWISKO CZĘŚCI

1. Relationships (Relacja) nowe narzędzie określające zależności, relacje pomiędzy nadrzędnymi oraz podrzędnymi elementami kształtującymi daną cześć.

Dzięki tej funkcji można szybko przeanalizować, jak powinny być zdefiniowane parametry modelu, aby móc je wykorzystać do zautomatyzowania zmian geometrii.

inventor3


2. Wprowadzono wiele ulepszeń odnoszących się do polecenia Szyk:

  • Polecenie Sketch Driven Pattern szybko generuje elementy skomplikowany
    ch układów zdefiniowanych w szkicach 2D i 3D.
  • Lepsza obsługa elementów iFeature w szykach i odbiciach w częściach wielobryłowych.
  • W szyku kołowym dodano funkcje powalającą na zablokowanie orientacji elementu kształtującego.
  • Wsparcie polecenia szyk oraz lustro dla elementów multibody (wielobryłowych)

inventor 4

 


3. Wybór profili za pomocą okna – Można wybierać profile szkicu za pomocą okna dla polecenia Wyciągnięcia

inventor5


4. Zamknij obwiednię – Możliwość dodawania torów dla polecenia zamknij obwiednię

inventor6

 

KONSTRUKCJA BLACHOWA

1. Nowe opcje pozwalające kontrolować indywidualny sposób wyświetlania reprezentacji otworów przebijanych (Punch).


2. Dodatkowy zestaw kształtów wycięć dla narożnika z opcją sterowania położeniem wierzchołka.

inventor7


3. Pojawienie się już na etapie projektowania informacji o błędzie w przypadku zamodelowania elementu, z którego nie będzie się dało utworzyć płaskiego wzoru

inventor8


4. Możliwość rozwinięcia na płaskim wzorze Przetłoczeń

inventor9

ŚRODOWISKO ZESPOŁU

1. Możliwość włączenia przezroczystości dla komponentu bez konieczności nadpisania wyglądu

inventor10


2. Elementy Mesh (siatkowe) mogą być bezpośrednio wstawiane do środowiska Inventor oraz zarządzane podobnie jak inne obiekty 3D, włącznie z wykrywaniem kolizji pomiędzy tymi elementami a innymi częściami

inventor11


3. W szyku kołowym dla elementów w zespole dodano funkcję powalającą na zablokowanie ich orientacji

inventor12


4. Ulepszone narzędzie analizy kolizji

inventor13

DOKUMENTACJA 2D

1. Dodano „postrzępione” krawędzie cięcia przy przekroju nie przechodzącym przez całą szerokość elementu

inventor14


2. Możliwość otwarcia elementu bezpośrednio z listy części na dokumentacji płaskiej

inventor15

GENERATOR KSZTAŁTU

Shape Generator pomaga w projektowaniu koncepcyjnym części. Generator kształtu uwzględnia zachowanie maksymalizacji sztywności części w oparciu o ograniczenia określone przez użytkownika. Technologia ta jest zintegrowana bezpośrednio z oprogramowaniem Autodesk Inventor. Shape Generator wytwarza siatkę 3D, która może być użyta do modyfikacji zamodelowanego elementu. W efekcie najlepszym momentem do jego wykorzystania jest wczesny etap koncepcyjny.

 

PREZENTACJE

Wiele zmian zostało wprowadzonych w module prezentacji. Można łatwo ustalić położenie przesunięcia  komponentów dla rozbitych widoków oraz szybko utworzyć dokumentacje złożenia. Zrzuty ekranu (Snapshot) pozwalają uchwycić szczególne ustawienia  modelu oraz widoku kamery do widoku rysunku i ewentualnego exportu do obrazów rastrowych: BMP, GIF, JPG i inne. Nowa linia czasu (timeline) sprawia, że łatwo kontrolować i zmieniać sekwencje montażowe lub ruch komponentów. Użytkownik może dokonywać zmian czasu trwania lub kolejność działań występujących w animacji.

inventor16

DWG Underlay

Dużą zaletą w nowym Inventor 2017 jest łatwiejsze zarządzanie stylem warstw oraz typami linii, które są importowane bezpośrednio z AutoCAD. Zmiana  warstwy oraz typ linii   aktualizuje się bezpośrednio w Inventor, jak i również w AutoCAD. Kolejną nowością jest możliwość optymalizacji rysunku DWG, przez usunięcie zbędnych danych z pliku części.

EKSPORT do PDF 3D

Elementy i złożenia utworzone w Autodesk Inventor 2017 można eksportować do formatu PDF 3D. Podczas publikacji mamy możliwość wyboru reprezentacji widoku projektu, właściwości modelu lub ewentualnych dodatkowych załączników. Użytkownik ma możliwość tworzenie własnego niestandardowego szablonu 3D PDF.

Prezentacje nowości w postaci filmów

Sprawdź również Inventor 2017 R2 nowa wersja dla subskrybentów