Budownictwo i architektura,Usługi BIM

BIM 360 – zarządzanie procesem budowlanym w chmurze

 

 

 

 

 

Autodesk BIM 360 jest działającą w chmurze zintegrowaną platformą dla sektora architektoniczno-budowlanego, która dostarcza narzędzi do zarządzania projektami budowlanymi, placem budowy i obiektami. Ze względu na dostępność w chmurze można z niej korzystać w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie zarówno w biurze, jak na placu budowy.

BIM 360 przeznaczony jest dla: architektów, konstruktorów, menedżerów projektu, kierowników budowy, inwestorów, zarządców budynku, kierowników operacyjnych oraz innych specjalistów związanych z procesem inwestycyjnym. 

Narzędzie wpływa na sprawniejszy i bardziej efektywny przebieg całego procesu inwestycyjnego – począwszy od fazy planowania, przez projektowanie, realizację aż po serwisowanie oddanego do użytku obiektu. Łączy ludzi, dane i obieg informacji w projekcie, tworząc swoisty ekosystem. 

Co to jest BIM 360 i jakie rozwiązania zawiera?

Punktem wejścia do platformy BIM 360 jest BIM 360 Docs, który zapewnia kontrolę nad danymi i dokumentami dotyczącymi informacji o projekcie, od projektowania po budowę.Przepływy pracy obsługiwane są przez 3 rozwiązania: 

1. BIM 360 Design wspiera współpracę na modelu Revit między wielobranżowymi firmami projektowymi 
2. BIM 360 Glue pozwala zespołom składać ze sobą modele wielobranżowe Revit i wykrywać w nich kolizje  
3. BIM 360 Build zapewnia zespołom prowadzenie programów zarządzania jakością i bezpieczeństwem podczas budowy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy zaproponują optymalną ofertę: 
Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl
Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl
Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl
Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl