Infrastruktura,Make Factory Grow,News

BIM dla infrastruktury

BIM dla infrastruktury

 

Najważniejszy jest plan

We współczesnym świecie przewagę konkurencyjną i trwały rozwój osiągają te firmy, które inwestują w innowacyjność, edukację oraz wdrażają nowoczesne technologie.

Wdrożenie  metodyki BIM – niezależnie  od  stopnia  zaawansowania staje  się  kluczowym elementem strategii biznesowej

AEC Design posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu metodyki BIM u Inwestorów, Projektantów oraz Wykonawców.

Jako Gold Partner Autodesk oraz HP Workstation Business Specialist jest w stanie przygotować merytoryczne szkolenia dostosowane do poziomu wiedzy uczestników, pakiet oprogramowania oraz odpowiednio dostosowanego sprzętu.

 

 

I. Oprogramowanie wspierające wdrożenie BIM

Architecture, Engineering & Construction Collection (Kolekcja AEC)

Narzędzia dostępne w Kolekcji AEC umożliwiają tworzenie koncepcji, projektowanie, analizowanie i optymalizowanie pracy, aby lepiej realizować wymagania projektowe i trafiać w potrzeby klientów

 

 

Dostarcza rozwiązania, które wspierają procesy BIM dla różnych dziedzin inżynierii lądowej takich jak inżyniera transportu, środowiska, geotechnika, geodezja i budownictwo wodne.

Umożliwia zespołom wielodyscyplinarnym w różnych lokalizacjach współdzielenie danych projektowych przy zachowaniu standardów, dokładności projektowej i bezpieczeństwa danych.


Obejrzyj nagrania z konferencji BIM dla infrastruktury:


• Jak spełnić wymagania BIM Zamawiających przy wykorzystaniu produktów z kolekcji AEC

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

• Wykorzystanie BIM na projekcie pilotażowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

• Zastosowanie metodyki BIM, GIS oraz danych otwartych w hydrotechnice

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

• Możliwości modelowania obiektów inżynierskich w oprogramowaniu Revit

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 

 

BIM dla infrastruktury

Oprogramowanie Autodesk Civil 3D  to rozwiązanie do projektowania i tworzenia dokumentacji w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które wspiera metodykę BIM w projektach infrastruktury lądowej, w tym dróg, uzbrojenia podziemnego, kolei, zagospodarowania terenu czy lotnisk.
Oto przykładowe korzyści z pracy w programie Civil 3D:
• Szybsze wykonywanie zadań projektowych, w tym modelowanie powierzchni, korytarzy dróg i generowanie dokumentacji
• Zautomatyzowanie powtarzających się, czasochłonnych zadań dzięki Dynamo
• Obliczenia materiałów na podstawie opracowanych modeli
• Eksport modeli BIM do formatu IFC
• Poprawa koordynacji zespołu i lepsza integracja procesów projektowych
• Integracja z BIM 360 dla współpracy projektowej

BIM dla infrastruktury

Rozszerzenie Autodesk Grading Optimization dla Civil 3D (tylko w kolekcji AEC), które automatyzuje czasochłonne zadania związane z podjęciem decyzji o optymalnym ukształtowaniu terenu. Grading Optimization umożliwia projektantom prowadzenie analiz projektowych w oparciu o zdefiniowane przez użytkownika ograniczenia projektu, a następnie zwrócenie wybranej propozycji do Civil 3D w celu wykonania szczegółowego projektu.

 

BIM dla infrastruktury

Autodesk Project Explorer w Civil 3D (tylko w kolekcji AEC)  zmienia sposób, w jaki użytkownicy nawigują, wizualizują i wchodzą w interakcję z elementami projektowymi w Civil 3D.
Dzięki Project Explorer użytkownicy mogą:
• uprościć nawigację po danych projektu, przeglądać i edytować projekt
• łatwiej wykrywać i oceniać ostrzeżenia dotyczące kryteriów projektowych w celu spełnienia standardów projektowych
• generować niestandardowe raporty i tabele

BIM dla infrastruktury

Autodesk Infraworks oprogramowanie do projektowania koncepcyjnego umożliwiające modelowanie, analizowanie oraz wizualizowanie koncepcji projektowych infrastruktury w kontekście istniejącego otoczenia — po to, by podejmować lepsze decyzje i szybciej zatwierdzać projekty.

• Agreguj duże ilości danych, integrując bezpośrednio dane GIS
• Szybko opracuj i analizuj różne opcje projektowe
• Wykorzystaj modele do przedstawienia propozycji klientowi i do konsultacji społecznych

 

BIM dla infrastruktury

Autodesk Vehicle Tracking (tylko w kolekcji AEC) umożliwia przeprowadzenie analizy ścieżki ruchu w celu ułatwienia projektowania parkingów, rond oraz innych wyzwań projektowych związanych z ruchem pojazdów.

• Analiza i animacja ruchu pojazdów
• Efektywne projektowanie parkingów w celu spełnienia wymagań dotyczących rozmieszczenia miejsc parkingowych, dostępu dla pojazdów służb ratunkowych i załadunkowych
• Korzystanie z bogatej biblioteki pojazdów z możliwością tworzenia własnych pojazdów

BIM dla infrastruktury

Oprogramowanie Autodesk Recap PRO do przechwytywania rzeczywistości, które łączy świat fizyczny z cyfrowym. Recap PRO to narzędzie umożliwiające rejestracje i generowanie chmur punktów oraz ortofotomap z pomiarów przeprowadzonych skanerem laserowym czy bezzałogowym statkiem powietrznym.

• Tworzenie cyfrowych reprezentacji istniejących warunków poprzez skanowanie obiektów oraz otoczenia za pomocą kamer zamontowanych na dronie, samochodzie lub skanerów laserowych
• Rejestracja wielu skanów w celu automatycznego wygenerowania kompletnego widoku w wspólnym układzie współrzędnych
• Obróbka chmur punktów

 

BIM dla infrastruktury

Oprogramowanie Autodesk Navisworks do przeglądu i analizy modeli BIM.  Usprawnia koordynację wielobranżową, rozwiązuje problemy kolizji i ewentualnych problemów przed rozpoczęciem budowy.

• Połącz modele wszystkich branż przy możliwości importu ponad 60 formatów plików, aby utworzyć model wielobranżowy projektu
• Identyfikuj i raportuj kolizje, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów podczas budowy
• Połącz modele BIM z informacjami o czasie, aby zasymulować proces budowy
• Twórz zestawienia ilościowe z modeli BIM

 

II. Wdrożenie BIM

 

Doświadczony zespół inżynierów AEC Design wspiera Klientów w procesie implementacji metodyki BIM przeprowadzając Klientów poprzez następujące kroki:

1.   Cele BIM

Pierwszym krokiem przed wdrożeniem BIM jest określenie tzw. celów BIM, czyli oczekiwań Zamawiającego wobec procesu BIM, jaką wartość dodaną spodziewa się uzyskać dzięki wykorzystaniu metodyki BIM.

2.   Ankieta

Specjalnie opracowane ankiety pozwalają na lepsze poznanie Klienta oraz sposobu pracy poszczególnych działów w organizacji.

3.   Plan wdrożenia

Plan wdrożenia obejmuje analizę odpowiedzi udzielonych w ankiecie na podstawie, których przygotowywane są wnioski i rekomendacje dotyczące opracowania procesów, standardów, oprogramowania oraz szkoleń.

4.   Wdrożenie BIM

Proces implementacji metodyki BIM następuje wg ustalonego planu wdrożenia. Po wdrożeniu, w razie potrzeby, zespół AEC Design dostarcza wsparcia technicznego podczas realizacji projektów przez Inwestora.

 

 

Zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci odpowiedzą na pytania i zaproponują optymalne rozwiązanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

Jan Piechnik
696-988-660
Jan.piechnik@aecdesign.pl