Budownictwo i architektura

BIM koncepcja czy narzędzie. Test wiedzy o BIM

W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Imię i nazwisko Firma E-mail Numer telefonu
Co oznacza skrót BIM?
Jaka jest definicja BIM?
Które zdanie najlepiej charakteryzuje BIM
Co oznacza określenie 4D w idei BIM?
Jak można zinterpretować skrót 5D w kontekście idei BIM?
Jakie informacje zawiera model wykonany na poziomie 6D BIM?
Dlaczego koncepcja BIM usprawnia koordynację międzybranżową?
Jaki model wymiany informacji wprowadza BIM?
Co wykonawca może zyskać korzystając z technologii BIM?
Który z programów jest najbardziej pomocny do takich działań, jak: przegląd modeli BIM, sprawdzanie kolizji, tworzenie harmonogramów, tworzenie przedmiarów?
Co oznacza termin LOD?

A teraz wyślij test i sprawdź swój wynik!