Usługi BIM

Specjalistyczne usługi BIM 4D BIM 5D BIM 7D

Specjalistyczne usługi BIM 4D, BIM 5D, BIM 7D

Integracja modeli BIM z harmonogramem, kosztorysem i systemami do zarządzania obiektem

BIM 4D (integracja modeli BIM z harmonogramem):

 • Tworzenie wymagań dla modeli w celu zastosowania przy tworzeniu harmonogramów
 • Pomoc w przygotowaniu modelu w celu wykorzystania w procesie harmonogramowania
 • Weryfikacja i dostosowywanie modeli dla potrzeb działu harmonogramowania
 • Łączenie modeli BIM z harmonogramem stworzonym w dowolnym programie do harmonogramowania
 • Automatyzacja procesu tworzenia harmonogramów z modelu

BIM 5D (integracja modeli BIM z kosztorysem):

 • Tworzenie wymagań dla modeli w celu zastosowania w procesie wyceny budynku
 • Pomoc w przygotowaniu modelu w celu wykorzystania w procesie kosztorysowania
 • Weryfikacja i dostosowywanie modeli dla potrzeb dział kosztorysowania
 • Tworzenie przedmiarów z modeli BIM
 • Wykorzystanie modeli BIM do tworzenia kosztorysów
 • Automatyzacja procesu tworzenia kosztorysów z modelu

BIM 7D (integracja modeli BIM z systemami do zarządzania obiektem):

 • Tworzenie wymagań dla modeli w celu zastosowania przy zarządzaniu obiektem
 • Pomoc w przygotowaniu modelu w celu wykorzystania w procesie zarządzania obiektem
 • Integracja systemów BIM z systemami FM
 • Implementacja brytyjskich wymagań COBie w wymaganiach dla modelu BIM
 • Weryfikacja i dostosowywanie modeli dla potrzeb zarządzania obiektem
 • Analiza możliwości zastosowania modeli BIM w zarządzaniu obiektem

Kontakt:

Katarzyna Szajrych
501 161 897
katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

 

Piotr Łapiński
696 988 403
piotr.lapinski@aecdesign.pl

 

Wojciech Fiodorow
508 008 182
wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

 

Poznaj pozostałe usługi BIM w ofercie AEC Design Lidera wdrożeń BIM TU >>>

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: