Make Factory Grow,Mechanika

Błąd: “.NET 4.5 is not installed”

Błąd: “.NET 4.5 is not installed” podczas próby zainstalowania produktów Autodesk w wersji 2016 na Windows 10.

Problem:Podczas instalacji produktów Autodesk w wersji 2016 na Windows 10, szczególnie pakietów Suite 2016, wyskakuje następujący komunikat:

net 4 5

Rozwiązanie:

Szczegóły rozwiązania tego problemu znajdują się na stronach:

Error: “.NET 4.5 is not installed” when attempting to install Autodesk 2016 products on Windows 10

Installing Inventor 2015 on Windows 10, you may experience the error .NET 4.5 is not installed