Budownictwo i architektura,Make Factory Grow,Mechanika,News,Usługi BIM

Bony na cyfryzację – Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

bony na cyfryzację

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów.

Webinar: “Bony na Cyfryzację – warunki konkursu” | 13.09.2021 r. godz. 14.00.

Zapraszamy do rejestracji na webinar, podczas którego przekażemy informacje dotyczące konkursu “Bony na cyfryzację”.  

Biorę udział

 

Wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii koronawirusa.

Celem Programu Inteligentny Rozwój (POIR) jest wsparcie finansowe MŚP w zakresie realizacji projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania przez nie technologii cyfrowych.
Wsparcie może zostać przeznaczone np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także – w ograniczonym zakresie – na zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy w wyniku pandemii COVID-19.

72% firm budowlanych na całym świecie uznało cyfrową transformację za priorytetową.
Źródło: Raport IDC/Autodesk

 

Bony na cyfryzację pomogą polskim przedsiębiorstwom budowlanym w cyfrowej transformacji i przyspieszą wdrażanie technologii chmurowych.
Jaką pomoc w tym zakresie zapewnia AEC Design?
W AEC Design znajdziemy najlepsze rozwiązanie chmurowe dla Twojej firmy i pomożemy je wprowadzić, począwszy od integracji Microsoft z Autodesk, aż po integrację z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami.

 

65% projektów budowlanych na całym świecie powstaje obecnie w technologii BIM, co wymaga od generalnych wykonawców wprowadzania zmian
w procedurach w celu utrzymania konkurencyjności.

Źródło: GlobalData

W ramach wsparcia możliwe jest finansowanie zakupu:

• oprogramowania wspierającego metodykę BIM (np. kolekcja AEC, rozwiązania chmurowe wchodzące w skład Autodesk Construction Cloud m.in. BIM Collaborate PRO, Autodesk Build, Autodesk Takeoff)
• oprogramowania wspierającego Przemysł 4.0 (np. kolekcja PD&M, Autodesk Vault, Autodesk Fusion, Autodesk Inventor Professional)
• wdrożeń powyższych rozwiązań wraz z integracją z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami

sprzętu komputerowego HP – w ograniczonym zakresie


Ogłoszenie konkursu nastąpi 6 września br
. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 20 września do 20 października br. Budżet konkursu wynosi 110 mln PLN.

Wsparcie udzielane w formie pomocy de minimisMaksymalny poziom dofinansowania to 85%Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 300 tys. PLN.  Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN

Planowany termin naboru:

• ogłoszenie konkursu – 6 września 2021 r.
• rozpoczęcie naboru wniosków – 20 września 2021 r.
• zakończenie naboru wniosków – 20 października 2021 r.

 

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania?
Ze względu na krótki okres składania wniosków zapraszamy już dzisiaj do współpracy. Kompleksowo pomagamy w pozyskaniu dofinansowania (przygotowujemy wnioski).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

Jan Piechnik
696-988-660
Jan.piechnik@aecdesign.pl