Kuryłowicz & Associates

Kompleksowa obsługa oprogramowania, wsparcia technicznego, szkoleń i konsultacji dla pracowni projektowej

AEC Design dla firmy Kuryłowicz&Associates świadczy kompleksowe usługi dostarczania oprogramowania Autodesk, wsparcia technicznego oraz szkoleń i konsultacji w zakresie Revit/BIM. Firma Kuryłowicz&Associates jest nieprzerwanie Klientem AEC Design od 2003 roku.

Różnorodność tworzonych u nas w pracowni projektów, wymaga znaczącej elastyczności wykorzystania metod oraz oprogramowania. Właściwy dobór narzędzi, zapewnia nie tylko, optymalizację procesu projektowego, lecz również przyczynia się do poprawy jakości tworzonej przez nas dokumentacji. Starając się w pełni czerpać z możliwości jakie daje nam BIM, w codziennej pracy wykorzystujemy najbardziej zaawansowane technologie, m.in. Revit-Dynamo. Tworzone w tym oprogramowaniu skrypty, automatyzują pracę, eliminują prawdopodobieństwo błędów a co najważniejsze, znacząco poszerzają możliwości projektowe. W toku prac, skrypty stają się powszechnymi funkcjami, wspomagając twórczość architektoniczną, na każdym etapie procesu projektowego.

Jan Rubel
BIM Manager, Kuryłowicz & Associates

Wybrane projekty zrealizowane w technologii BIM: Kompleks biurowy Spark, Osiedle Atal Marina, Nova Królikarnia, Apartamenty Krasińskiego II, Osiedle Mieszkanie Plus, Bielany Office, Wydział Neofilologii UW, Projekt Konkursowy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Pobierz list referencyjny od Kuryłowicz & Associates

Masz wątpliwości, czy Twoja inwestycja jest gotowa na BIM?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami technicznymi.

Skontaktuj się