Promocje,Szkolenia

Dofinansowane szkolenia Autodesk z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

KFS adresowany jest do podmiotów, którzy chcieliby skorzystać  z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku.

AEC Design jak co roku oferuje przedsiębiorstwom szkolenia dofinansowane  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Dofinansowaniem objęta jest cała oferta szkoleń dostępna
w AEC Design.

Dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – czym jest KFS ?

Kto może skorzystać z dofinansowania ?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia …, tj.  każda jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

Jaki jest poziom dofinansowania ?

• dla mikroprzedsiębiorstw: 100 % kosztów kształcenia∗
• dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia
∗jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Jak skorzystać z dofinansowania ?

To proste. Wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć w odpowiednim dla siedziby pracodawcy Powiatowym Urzędzie Pracy. Pula dofinansowań jest ograniczona więc najlepiej zrobić to jak najszybszej. Już dzisiaj sprawdź  na stronach właściwego urzędu  terminy składania wniosków.

Na jakie szkolenia można pozyskać dofinansowanie ?

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kompetencji pracowników. W autoryzowanym centrum szkoleniowym AEC Design możesz skorzystać z całej dostępnej oferty szkoleniowej: http://www.aecdesign.pl/szkolenia/

W 2020 roku pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na:

• wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (wykaz zawodów deficytowych dostępny na stronie https://barometrzawodow.pl/)
• wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach nowych technologii i zastosowaniem  wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy,
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
• wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową: Szkolenia dofinansowane w AEC Design
Skontaktuj się z nami i zapytaj  o najlepsze dla Twojej branży szkolenie.
Pomożemy dopasować ofertę do potrzeb Twojej działalności. Skorzystaj z dofinansowania na rozwój swojej firmy.

Urszula Godlewska; GSM: 696 988 614; urszula.godlewska@aecdesign.pl
Agnieszka Karpińska; GSM: 506 036 938; agnieszka.karpinska@aecdesign.pl