Dofinansowanie do 80 % na szkolenia BIM

Projekt “Kompetencje dla Budownictwa” – uzyskaj nawet 80% dofinansowania na szkolenia

Założenia projektu

 • TERMIN XX rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 17.05.2021 r. od godz. 8:00 do 06.06.2021 r. do godz. 16:00.
 • Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów usługi. W ramach projektu możesz otrzymać aż 16 000 zł brutto (wraz z wkładem własnym) wparcia na realizację usług rozwojowych dla siebie i swoich pracowników.
 • Adresatami projektu są pracownicy MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)  z sektora budownictwa z całej Polski w tym osoby samozatrudnione

Tematy szkoleń oferowane dla sektora budownictwo

Szkolenie dofinansowane z naszej oferty:

 • Revit Architecture stopień I, II
 • Revit MEP stopień I, II
 • Revit Konstrukcje stopień I, II
 • Navisworks
 • BIM Koordynator
 • Format IFC
 • Advance Steel stopień I, II
 • Dynamo
 • Generative design
 • Szkolenie zamknięte/dedykowane: terminy i program ustalany indywidualnie

Jak zdobyć dofinansowanie?

Etapy realizacji wsparcia:
I → Rekrutacja: obejmuje złożenie wniosku na stronie PARP (tzw. rejestracja do projektu) https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz oraz złożenie kompletu dokumentów u Operatora
II → Uzyskanie zakwalifikowania MŚP/pracowników do projektu/spełnienie warunków formalnych
III → Wybór usług w BUR – weryfikacja kwalifikowalności usług przez Operatora
IV → Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
V → Realizacja usług rozwojowych z BUR
VI → Opłacenie usługi przez Przedsiębiorcę (100% wartości usługi)
VII → Rozliczenie wsparcia: złożenie wniosku o refundację części kosztów usług u Operatora

 

Skontaktuj się z nami: 696 988 614 / urszula.godlewska@aecdesign.pl