Budownictwo i architektura,News,Promocje,Usługi BIM

Dofinansowanie do 80 % na szkolenia BIM

Kompetencje dla Budownictwa

Projekt “Kompetencje dla Budownictwa” – uzyskaj nawet 80% dofinansowania na szkolenia

UWAGA !!!  Z dniem 26.05.2021 r. godz. 16:00 – Operator ogłosił zakończenie rekrutacji w ramach projektu „Kompetencje dla budownictwa” edycja I. 

Założenia projektu

• TERMIN XX rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 17.05.2021 r. od godz. 8:00 do 06.06.2021 r. do godz. 16:00.
• Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów usługi. W ramach projektu możesz otrzymać aż 16 000 zł brutto (wraz z wkładem własnym) wparcia na realizację usług rozwojowych dla siebie i swoich pracowników.
• Adresatami projektu są pracownicy MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; (sekcja PKD F czyli dział 41,42,43)) z sektora budownictwa z całej Polski w tym osoby samozatrudnione

Kompetencje dla budownictwa - KDK INFO

Tematy szkoleń oferowane dla sektora budownictwo
• Wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie
• Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno- finansowym
• Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling)
• i inne: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

Szkolenie dofinansowane z naszej oferty:

Revit Architecture stopień I, I
• Revit MEP stopień I, II
• Revit Konstrukcje stopień I, II
• Navisworks
• BIM Koordynator
• Format IFC
• Advance Steel stopień I, II
• Dynamo
• Civil-drogi
• Civil-sieci
• Generative Design
• Szkolenie zamknięte/dedykowane: terminy i program ustalany indywidualnie. W ramach dofinansowania przygotowujemy oferty na poszczególne etapy wdrożenia BIM. 

Jak zdobyć dofinansowanie?

• Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (II etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji) https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz »
• Kandydat na etapie składania formularza rekrutacyjnego powinien posiadać konto na portalu Baza Usług Rozwojowych, aby mieć możliwość wyszukania usługi szkoleniowej, którą jest zainteresowany. Po ustaleniu oferty usługi szkoleniowe będą wprowadzone do BUR.
• Operatorem projektu Kompetencje dla budownictwa jest KDK INFO Sp. z o.o.
• Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie: http://akademiabudowlana.com.pl/do-pobrania/

Etapy realizacji wsparcia:
I → Rekrutacja: obejmuje złożenie wniosku na stronie PARP (tzw. rejestracja do projektu) https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz oraz złożenie kompletu dokumentów u Operatora
II → Uzyskanie zakwalifikowania MŚP/pracowników do projektu/spełnienie warunków formalnych
III → Wybór usług w BUR – weryfikacja kwalifikowalności usług przez Operatora
IV → Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
V → Realizacja usług rozwojowych z BUR
VI → Opłacenie usługi przez Przedsiębiorcę (100% wartości usługi)
VII → Rozliczenie wsparcia: złożenie wniosku o refundację części kosztów usług u Operatora


Skontaktuj się z nami:

Urszula Godlewska
GSM: 696 988 614
urszula.godlewska@aecdesign.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.