News

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników z sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

szkolenia parp

Pomagamy uzyskać dofinansowanie do szkoleń dla pracowników. Do końca listopada można się ubiegać o środki z PARP.

Ruszył projekt mający na celu zniwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19. Wsparcie na podnoszenie kompetencji pracowników mogą uzyskać firmy m.in. z sektora wod-kan i rekultywacji.

CEL FINANSOWANIA: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.


Dodatkowe informacje

Tematy szkoleń oferowane dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji:

  1. Coaching menadżerski
  2. Stosowanie narzędzi online w pracy zdalnej
  3. Zarządzanie kryzysowe
  4. Zabezpieczanie danych firmy – cyberbezpieczeństwo
  5. Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej
  6. Współpraca z klientem i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej
  7. Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi
  8. Zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia zakażenia w zakładzie

 

Rekomendujemy szkolenia z Autodesk BIM 360 Design w wykorzystaniem Autodesk Revit w ramach tematu 2 i 7 (Link do rekomendacji Rady)

Dowiedz się więcej o BIM 360 DESIGN – Platforma do współpracy przy projektowaniu budynków i infrastruktury

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu celem zapoznania się ze specjalnie przygotowanym harmonogramem szkoleń z Autodesk BIM 360 Design z wykorzystaniem Autodesk Revit. Agendę szkolenia możemy dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta.

 

szkolenie parp

 

Wysokość dofinansowania

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości netto tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.
Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem.

szkolenie parp

 

Zapraszam do kontaktu

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Jak przejść z 2D do BIM?
Cyfrowy bliźniak – artykuł w Forbes
AEC Design Revit Template – szablon architektoniczny do Autodesk Revit
Karty katalogowe mieszkań – autorski generator
Skrypty Dynamo – usługi BIM
Transformacja cyfrowa szansą dla budownictwa – wywiad z inż. BIM Wojciechem Kozłowskim
Szkolenia on-line z AEC Design
Nowości Revit 2021 – webinar na żądanie
Wymień licencje wieczyste 1998-2021 na subskrypcje i zaoszczędź 25%
Webinaria BIM Autodesk z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa
Webinaria na żądanie