News,Promocje

Dofinansowanie – zwiększenie konkurencyjności MŚP w województwie łódzkim

Zapraszamy do współpracy w zakresie dofinansowania do zakupu innowacyjnego oprogramowania Autodesk dla województwa łódzkiego.

To dobry czas na zaoszczędzenie pieniędzy.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3:Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP.

Termin składania wniosków:
Nabór wniosków o dofinansowanie kończy 18 stycznia 2023 r. godz. 16.00

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Na co można otrzymać dofinansowanie:
• Typ projektu 1: wdrożenie wyników prac B+R;
• Typ projektu 2: wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.
Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Finanse:
Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

  1. dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność pomocy wynosi 35%.
    Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:
    – o 10 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
    – o 20 punktów procentowych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.
  2. dla wydatków objętych pomocą de minimis maksymalna intensywność pomocy wynosi 85%.

Minimalna kwota dofinansowania – 500 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty:
Listę niezbędnych dokumentów, wraz z regulaminem konkursu znajdziesz na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowe inforamcje:
https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/5797-poddzialanie-2-3-1-innowacje-w-msp

 

Zapraszamy do kontaktu. Nasi doradcy posiadają bogate doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie. Oferujemy pomoc na etapie analizy dofinansowania oraz m.in. stworzeniu wsadu merytorycznego do wniosku, doboru optymalnego oprogramowania Autodesk wraz z jego implementacją.

 

Katarzyna Szajrych
501-094-251

Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324

Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182

Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403

Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

Arkadiusz Szacho- Głuchowicz
696-988-660

Arkadiusz.gluchowicz@aecdesign.pl

Bogdan Budzicki
696-988-669

Bogdan.budzicki@aecdesign.pl