Budownictwo i architektura,News,Usługi BIM

Dynamo – Numeracja pomieszczeń po ścieżce w Autodesk Revit

Zobacz film, który przedstawia utworzenia skryptu Dynamo – Numeracja pomieszczeń po ścieżce w Autodesk Revit. Znajduje on w modelu pomieszczenia, których geometria została przecięta przez narysowaną wcześniej Linię Modelową typu Splajn. Tak znalezione pomieszczenia, ustawione w odpowiedniej kolejności, otrzymują kolejne numery zgodnie z zadanym schematem.

 

Poniżej w kilku krokach omówienie podstawowych mechanizmów składających się na działanie skryptu:

Model w Revicie – pomieszczenia na dwóch kondygnacjach. Na każdej z nich narysowana została Linia Modelu (Model Line) typu Splajn w specjalnie stworzonym stylu numeracja pomieszczenia.
Kolejność numerowania jest zgodna z początkiem i końcem rysowania linii.
Dynamo numeracja pomieszczeń

Dynamo numeracja pomieszczeń

 

W Dynamo rozpoczynamy od filtrowania naszych splajnów w odpowiednim stylu dedykowanym do numeracji.

Dynamo numeracja pomieszczeń

 

Następnie po otrzymaniu geometrii spajna dzielimy go na mniejsze odcinki, które będą zderzane z obrysami pomieszczeń.

splajny geometria

 

Równolegle przygotowujemy pomieszczenia w modelu.

pomieszczenia

 

Pomiędzy kolejnymi grupami liczymy pozycje związane ze splajnami i zamieniamy geometrię obrysów pomieszczeń na elementy do przecięcia.

Dynamo numeracja pomieszczeń

 

Na podstawie kryterium przecięcia splajnów z pomieszczeniami tworzymy listę tych do ponumerowania.

Lista do numeracji

 

Obrysy pomieszczeń przecięte splajnami zebrane na liście jako pojedyncze wystąpienia.

przecięcie geometrii

 

Każde pomieszczenie dostaje swoją kolejną pozycję przecięcia się ze splajnem.

Dynamo numeracja pomieszczeń

Tak przygotowana lista kolejnych pomieszczeń dostaje dodatkowo prefix dla kolejnych splajnów osiągając tym samym nieciągłą numerację na kolejnych kondygnacjach z odpowiednim przedrostkiem.

numeracja pomieszczeń

Dynamo – Numeracja pomieszczeń po ścieżce w Autodesk Revit to tylko jeden z wybranych skryptów Dynamo wykonanych przez inżynierów AEC Design.

Sprawdź, jakie zagadnienia możemy usprawnić dzięki skryptom Dynamo.

Obejrzyj film “Jak przejść z 2D do BIM?”

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

Dołącz do naszych webinariów AEC lub webinariów MFG lub obejrzyj webinaria na żądanie

Chcesz wiedzieć więcej?

AEC Design Revit Template – szablon architektoniczny do Autodesk Revit
Karty katalogowe mieszkań – autorski generator
Skrypty Dynamo – usługi BIM
Bezpłatny dostęp do produktów chmurowych – BIM 360, Fusion, AutoCAD
Inżynierowie AEC Design mogą dołączyć do Twojego zespołu projektowego
Konsultacje i wdrożenia BIM
Szkolenia on-line z AEC Design
Plan oparty na osobach, a nie numerach seryjnych
Jak przygotować wymagania BIM, aby model spełnił Twoje oczekiwania? – szkolenie on-line
Koordynator BIM – szkolenie on-line
Nowości Revit 2021 – webinar na żądanie
Wymień licencje wieczyste 1998-2021 na subskrypcje i zaoszczędź 25%
Zdobądź refundację do 85% kosztów zakupu oprogramowania Autodesk