Blog MFG,Make Factory Grow,Mechanika

Edycja konstrukcji blachowej w Autodesk Inventor zaimportowanej i pochodzącej z innego programu CAD – case study

Edycja konstrukcji blachowej w Autodesk Inventor zaimportowanej i pochodzącej z innego programu CAD

Program Autodesk Inventor oferuje zestaw narzędzi przygotowanych specjalnie do projektowania części wykonanych z blachy oraz narzędzie do generowania płaskich rozwinięć.

Części będą traktowane przez program jako część z blachy jeśli użyjemy jednej z poniższych metod tworzenia takiej części:

• Nowa część będzie tworzona z zastosowaniem pliku szablonu Konstrukcja blachowa.ipt

• Istniejąca część może być przekształcona w części z blachy za pomocą narzędzia Przekształć w konstrukcję blachową.

Ponadto część blaszana może być zmieniona na część standardową tracąc przy tym dane związane ze stylem konstrukcji blaszanej.

Poniższy artykuł opisuje metodykę edycji konstrukcji blachowej, która nie została utworzona w Autodesk Inventor, ale która została tam zaimportowana i potrzebuje zostać wyedytowaną. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku współpracy z zewnętrznymi firmami używającymi innego oprogramowania CAD.

Zapoznaj się z poniższym filmem, aby poznać sposób importu i konwersji blachy w Autodesk Inventor. Pod filmem znajdziesz też wyszczególnione kroki prowadzące do uzyskania pożądanego efektu.

  1. Otwieramy plik, np. step i przekształcamy na konstrukcję blachową
  2. Ustawiamy wartości domyślne konstrukcji, np. grubość ścianki
  3. Próba rozwinięcia nie powodzi się.

Dlatego:

  1. Otwieramy nową część (może to być od razu konstrukcja blachowa, dla której ustalamy grubość blachy wzorując się na pliku wejściowym)
  2. Wczytujemy konstrukcję odniesienia (Zarządzanie/Wstaw/Wyprowadź) z oryginalnej blachy zaznaczając, że ma być ona importowana jako powierzchnia.
  3. Przechodzimy na zakładkę Konstrukcja blachowa, gdzie powierzchnia posłuży do wykonania blachy
  4. Pierwsza metoda przewiduje zdefiniowanie szkiców na każdej ze ścianek powierzchni tworząc zestaw zamykający konstrukcję blachową. Mając takie ścianki korzystamy z polecenia powierzchnia, co pozwoli szybko obudować  blachami stworzoną objętość. Tworzy się niepołączony arkusz. Wówczas przechodzimy do operacji Gięcie, które w szybki sposób pozwala zaznaczyć krawędzie sąsiadujące, miedzy którymi miałyby rozpiąć się uzupełnienia arkusza. Po takich operacjach Rozwinięcie konstrukcji przebiega pomyślnie.
  5. Druga metoda przewiduje uproszczenie konstrukcji. Przesuwamy Znacznik końca na sam początek, aby wygasić wykonane operacje. Usuwamy wszelkie zagięcia, które zostały utworzone między płaskimi ściankami (od wewnętrznej i zewnętrznej strony). Przechodzimy do Model 3D/Powierzchnia/Usuń/. Włączamy opcję Napraw, co spowoduje, ze geometria zostanie naprawiona i uzupełniona o ostre krawędzie. Tworzymy dwa szkice: jeden na górnej powierzchni a drugi na dolnej, poprzez zrzutowanie krawędzi tnących a potem usunięcie bocznych krawędzi. Przechodzimy do opcji Kołnierz wyciągnięty i wskazujemy 2 profile, co powoduje złączenie 2 powierzchni podyktowane zmianą ich geometrii. Również w tym przypadku wyciągnięcie geometrii powodzi się.
  6. Trzecia metoda przewiduje wykorzystanie Opcji Rozegnij (Konstrukcja blachowa/Zmień), która pozwoli nam na bieżąco wskazywać kolejne zgięcia i obserwować  potencjalne błędy geometrii. Jeśli okaże się, że  jakaś część konstrukcji jest wykonana nieprawidłowo, zawsze można skupić się na tym, żeby ją naprawić już narzędziami z modułu modelowania CAD, np.: linia podziału  bryły a następnie usuniecie niepotrzebnych ścianek i załatanie luki litą powierzchnią.

Naprawiać model można poprzez wszelkie  operacje i narzędzia dostępne w Autodesk Inventor zależnie od potrzeb. Po ukończeniu naprawy geometria powinna być możliwa do rozwinięcia. Najczęściej problemy z rozwijaniem wynikają  bowiem z geometrii zgięć. Dlatego warto na samym początku projektowania zapoznać się z parkiem maszynowym, aby mieć punkt odniesienia w przypadku dylematu co do operacji kształtujących, których chcemy użyć w Autodesk Inventor.

 

Jesteś zainteresowany ofertą na oprogramowanie lub usługi, a może konsultacjami lub szkoleniami?
Skontaktuj się z naszym działem mechanicznym.

 

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Ewelina Starszewska
503-191-662
Ewelina.starszewska@aecdesign.pl