Make Factory Grow

Element iFeature w częściach blaszanych. Przetłoczenie

Funkcjonalność iFeature znajduje szerokie zastosowanie w projektowaniu części z blach. Wiele wycięć czy przetłoczeń może być z powodzeniem wykonane z użyciem tej techniki. W celu szybkiego wykonania typowych kształtów można utworzyć bibliotekę parametrycznych elementów.

1. Tworzymy arkusz blachy o wymiarach 40 x 50 x 2 mm

2. Tworzymy szkic pozycjonujący element

1

3. Tworzymy płaszczyznę konstrukcyjną

2

4. Tworzymy szkic na płaszczyźnie konstrukcyjnej

35. Tworzymy wyciągnięcie proste

46. Tworzymy wyciągnięcie prostea

 

7. Zapisujemy element iFeature (Zarządzanie > Redagowanie > wyodrębnij iFeature)

W przeglądarce wskazujemy pierwszy utworzony szkic zawierający linię konstrukcyjną i punkt wstawienia.b

8. Zapisujemy element

9. Sprawdzamy poprawność wykonania przetłoczenia.

– Tworzymy nowy plik konstrukcji blachowej (arkusz blachy o wymiarach 150×200 mm)

– Tworzymy szkic z punktamic

– Wstawiamy przetłoczenia (Konstrukcja blachowa > Zmień > Narzędzie do otworów)

– Ustawiamy parametry przetłoczenia

d

e