Powody wdrożenia BIM w firmie wykonawczej

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Niniejsze opracowanie ma na celu zlokalizowanie problemów, z jakimi borykają się obecnie firmy wykonawcze, pokazanie realnych korzyści, jakie może przynieść korzystanie z BIM oraz zaproponowanie konkretnych rozwiązań w odniesieniu do struktury przykładowej firmy. Budownictwo jest wyjątkowe na tle innych branż – od wielu lat produktywność w tym sektorze nie rozwija się. Spowodowane jest to wzrostem skomplikowania inwestycji, podczas gdy technologia budowy znacząco się nie zmieniła.

Wskaźnik produktywności w przemyśle i w budownictwie w latach 1964–2003 wg. Departamentu Stanu USA
Wskaźnik produktywności w przemyśle i w budownictwie w latach 1964–2003. Departamentu Stanu USA

Pierwszym istotnym elementem dla firmy wykonawczej w procesie BIM będzie sprecyzowanie warunków umowy zawieranej z inwestorem, dotyczącej zamierzonej inwestycji. Należy przede wszystkim ustalić, z jakiego oprogramowania będą korzystały strony w celu sprawnej komunikacji między sobą. Poza tym jasno określić zakres i terminy wykonania i przekazania poszczególnych etapów projektu: koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektu powykonawczego. Wszelkie nieścisłości wynikające z niedoprecyzowania ustaleń zawartych w umowie mogą doprowadzić do braku porozumienia i, w efekcie, dużych strat.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]BIURO  ofertowanie firmy wykonawcze przetarg  REALIZACJA  wnioski powrót[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]