Realizacja budowy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]trvxssProces przygotowania i realizacji konkretnej inwestycji jest najbardziej wymagający i czasochłonny ze wszystkich etapów życia budynku. Rozwiązania Autodesk pozwalają na znaczne oszczędności czasowe i finansowe. Na budowie można spotkać się z następującymi problemami:

  • Bardzo często występują opóźnienia, spowodowane np. usuwaniem kolizji, problemami z dostawą materiałów, nieodpowiednim zgraniem zespołów, problemami legislacyjnymi oraz zdarzeniami losowymi. Wtedy środki marnowane są np. na wynajęty, ale nieużywany sprzęt lub pracowników, którzy czekają na swoją kolej, gdyż w danej chwili nie mogą jeszcze rozpocząć prac. Zminimalizować opóźnienie można poprzez stworzenie harmonogramu prac zawierającego wszelkie potrzebne informacje, które usprawnią organizację budowy. BIM daje możliwość powiązania zadań z osią czasu i modelem tak, aby każdy etap był widoczny w 3D z odpowiednimi filtrami kolorów i przypisanymi do niego zespołami.
  • Kolizje na budowie skutkują nie tylko opóźnieniami, ale również dodatkowymi kosztami. Przykładowo – w jednym z ostatnio budowanych warszawskich biurowców poprowadzenie instalacji wymagało przebicia ściany konstrukcyjnej w newralgicznym miejscu. Zrobienie odpowiednio wzmocnionego przebicia kosztowało w sumie 50 tysięcy złotych. A to tylko jeden taki przypadek. Do tego dochodzą jeszcze drobniejsze, ale również kosztowne prace. Idea BIM zakłada, że tego typu sytuacje zostaną zażegnane już na etapie projektu, ale warto przeprowadzić weryfikację już na miejscu.
  • W obszarze gęsto zabudowanym problematyczne staje się składowanie sprzętu oraz materiałów. Dzięki przygotowanemu harmonogramowi oraz wizualizacjom poszczególnych etapów można odpowiednio gospodarować przestrzenią placu budowy. Pomaga to również w sporządzeniu projektu organizacji ruchu.
  • Obiekty remontowane lub rozbudowywane należy odpowiednio zabezpieczyć oraz zagospodarować sektory, które będą w trakcie remontu funkcjonować. W tym również pomoże harmonogram i wizualizacje. Będzie można w łatwy sposób przedstawić kolejne etapy, zaplanować wykorzystanie lokali, przejść, przygotować zabezpieczenia i znaki informacyjne.
  • Narady koordynacyjne są bardzo czasochłonne. Korzystanie z BIM znacznie usprawni ten proces. Korzystanie z płaskiej dokumentacji papierowej wymaga dużo uwagi i czasu oraz może prowadzić do niedokładności i przeoczeń. Model trójwymiarowy w wersji cyfrowej znacznie lepiej posłuży do koordynacji. Lepiej działa na wyobraźnię i od razu pozwala wychwytywać błędy.
  • Przy skomplikowanych inwestycjach pojawia się problem magazynowania i zarządzania plikami projektu, a także innymi, takimi jak instrukcje obsługi sprzętu, umowy, pozwolenia itd. Trzymanie wszystkich danych na dyskach indywidualnych lub na papierze wprowadza zbyt wiele chaosu. Autodesk dostarcza aplikacje, których funkcjonalność znacznie ułatwi zarządzanie budową.
  • Kolejną trudnością jest dokładność budowanych elementów względem projektu. Obecnie odczytuje się odległości na papierze i za pomocą tradycyjnych metod pomiarowych zaznacza punkty na obiekcie. Można ten proces udoskonalić poprzez korzystanie ze stacji roboczych do triangulacji laserowej, zintegrowanych z modelem budynku. Działa to w obie strony – przełożenie chmury punktów z modelu na rzeczywiste koordynaty oraz weryfikacja już wykonanych elementów względem modelu cyfrowego.

 

bim 360 docsBIM 360 Docs – służy do zarządzania wszystkimi plikami projektowymi w chmurze, gdzie mogą z nich korzystać inne osoby zaangażowane w inwestycję.

BIM 360 Fieldfield bim –  pozwala na opracowanie odbiorów i weryfikację postępu prac z aplikacją zainstalowaną na tablecie. Przydatna dla osób koordynujących pracę i ustalających harmonogram.

BIM 360 Gluebim glue – może usprawnić proces nanoszenia zmian projektowych już na budowie, ze wsparciem odpowiedniego działu w siedzibie firmy z wykorzystaniem Navisworks Manage.

BIM 360 Layoutbim 360 layout – pozwala na przeniesienie chmury punktów z modelu na plac budowy. Za pomocą odpowiedniej aparatury (patrz wymagania na stronie sklepu) oraz aplikacji mobilnej można precyzyjnie zaznaczyć i zmierzyć koordynaty na budowie, zgodnie z zaprojektowanym modelem.

recup 360Recap 360 – służący do skanowania laserowego obiektów oraz tworzenia trójwymiarowych modeli ze zdjęć (można zastosować drony do zdjęć z powietrza lub stacje robocze na trójnogach).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]zalozenia  ofertowanie firmy wykonawcze przetarg  BIURO  wnioski powrót[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]