Fusion 360

Opis programu

Innowacyjny program do parametrycznego projektowania CAD/CAM/CAE. Dzięki pracy chmurowej, możemy udostępniać swoje projekty oraz projektować na każdej stacji roboczej w różnej lokalizacji. W module CAD tworzymy części bryłowe oraz powierzchniowe lub wykorzystując technikę hybrydową – model o niepowtarzalnym wzornictwie. Będąc jeszcze w fazie projektowania koncepcyjnego, każdy model można wydrukować w technologii druku 3D. Przy użyciu wiązań nadajemy relacje pomiędzy częściami, prezentując rzeczywistą pracę urządzenia. Z każdej części oraz złożenia możemy utworzyć dokumentację techniczną, tak bardzo potrzebną w późniejszym etapie produkcji. Dzięki dołączonym narzędziom do symulacji liniowej i nieliniowej, jesteśmy w stanie optymalnie zaprojektować konstrukcję pod kątem takich kryteriów jak: wytrzymałość, analizy termiczne, modalne czy zderzeniowe. Odrębną i silnie rozwijaną dziedziną analiz, jest pojęcie dotyczące generowania kształtu. Kolejnym krokiem w procesie tworzenia końcowego produktu jest jego produkcja seryjna. Program nie tylko wspiera projektowanie ścieżek w maszynach CNC, ale i w pełni aktualizuje zmiany poczynione w trakcie edycji części.

Główne moduły programu:

  • Modelowanie:

Podstawowym aspektem programu Fusion 360 jest tworzenie modeli 3D pojedynczych części oraz złożeń. Aby sprostać szerokim wymaganiom stawianym przez rynek w projektowaniu części, mamy dostęp do różnych technik tworzenia modeli:

Model bryłowy Model powierzchniowy Model siatkowy Model z arkusza blachy
  • Tworzenie dokumentacji

Mając wykonane modele pojedynczej części oraz złożenia, możemy odpowiednio utworzyć kompleksową dokumentację techniczną wykonanych produktów.

  • Tworzenie wizualizacji

Dla celów prezentacji projektu, mamy odpowiedni moduł do wykonania renderingu.

  • Tworzenie animacji

Chcesz zaprezentować schemat montażowy swojego złożenia? W module poświęconym animacji wykonasz rozłożenie złożenia, które pozwoli utworzyć filmik montażowy lub będzie podstawą do wykonania płaskiej montażowej instrukcji technicznej.

  • Generative design

Generator części, który na podstawie założonych warunków pracy i ograniczeń przestrzennych, program sam generuje koncepcyjny kształt części.

  • Symulacje

Podstawowe narzędzie każdego inżyniera. W module poświęconym symulacjom możemy sprawdzić zaprojektowaną część pod kątem:

– wytrzymałości, gdzie obliczamy odkształcenia, naprężenia w modelu na podstawie obciążeń i ograniczeń strukturalnych.

– częstotliwości drgań własnych

– podatności na obciążenia cieplne i sposób rozchodzenia się temperatury wewnątrz modelu

– podatności na wyboczenia

– wyznaczenia statycznych naprężeń i odkształceń w modelu, biorąc pod uwagę nieliniowe właściwości materiału.

– określenia w jaki sposób model reaguje na ruch, zderzenia i zależne od czasu obciążenia.

– ergonomicznego uproszczenia części, gdzie kryterium może stanowić masa części lub współczynnik bezpieczeństwa.

  • Produkcja

Posiadasz zaplecze maszyn CNC? Dzięki temu modułowi możesz wygenerować kod do ścieżek maszyn sterowanych numerycznie, które działają w przestrzeniach od 2D do 5D.