Budownictwo i architektura

Przyszłość tworzenia – Future of Making Things

Sposób projektowania, wytwarzania i korzystania radykalnie się zmienia, a postęp technologiczny to katalizator tych zmian.

Jak wygląda przyszłość tworzenia w architekturze i budownictwie? Wyobraźmy sobie sytuację, że już na wstępie możemy:

  • oszacować koszty i czas realizacji projektu
  • zapewnić płynny przepływ informacji
  • zapewnić sprawną współpracę międzybranżową
  • pokierować harmonogramem prac

Możemy to osiągnąć korzystając z najnowszych technologii projektowania. Tworzenie projektów lepszej jakościmniejsza liczba błędów na etapie realizacji inwestycji, lepsza współpraca pomiędzy różnymi podmiotami – to najważniejsze korzyści z zastosowania idei FOMT (Future of Making Things)

WIZJA WYTWARZANIA W PRZYSZŁOŚCI (eng)>>>

Idea FOMT to trzy główne zagadnienia:

  • proces produkcyjny (współpraca międzybranżowa, lepsza jakość tworzenia projektów)
  • wymagania i potrzeby Odbiorcy (komunikacja, dostęp w dowolnym czasie i miejscu, bezprzewodowe sposoby komunikacji)
  • produkty i usługi nowych technologii (praca w chmurze)

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na pytania:

  • na jakim etapie rozwoju technologii BIM jest polski rynek?
  • jakie są doświadczenia w zakresie BIM firm działających w Polsce?
  • jak wdrożyć technologię BIM w Twojej firmie?

Skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy o przyszłości tworzenia