Make Factory Grow,Mechanika

Inventor 2017 R2 nowa wersja dla subskrybentów

Inventor 2017 R2, aktualizacja dostępna dla subskrybentów, obejmuje wskazane przez użytkowników programu z całego świata usprawnienia zwiększające produktywność. Wprowadzono ponad 40 ulepszeń w zakresie szkicowania, modelowania części i zespołów, automatyzacji projektowania, rysunków, współdziałania i prezentacji, aby umożliwić szybkie tworzenie znakomitych produktów.

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Udoskonalenia dokładności polecenia Zmierz

2. Udoskonalenia w oknie dialogowym Projekty (niedostępne w programie Inventor LT)

 • oprogramowanie autodesk inventor 2017 subskrypcjaDostęp do okna dialogowego Konfiguruj bibliotekę został uproszczony z 2 kliknięć do 1. Przycisk listy rozwijanej zawierającej tylko jeden element został usunięty.
 • Rozmiar kreatora projektu programu Inventor, który jest wyświetlany podczas tworzenia pliku projektu (.ipj), można teraz zmieniać.

3. Ulepszenie przeglądarki modelu

W przeglądarce modelu we wszystkich środowiskach linie są teraz wyświetlane w hierarchii, aby:

 • Pokazać większą różnicę pomiędzy stanem rozwiniętym i zwiniętym
 • Pomóc skupić uwagę na zawartości i elementach
 • Ułatwić nawigację w hierarchii

 

 

4. Udoskonalenia procesu roboczego

 • Szkice części/zespołu/rozwinięcia blachy zachowują teraz właściwości określone w oknie dialogowym Właściwości geometrii (np. typ linii, skala, kolor i szerokość linii) po wyeksportowaniu jako plik DWG programu AutoCAD.
 • Można wybrać wyświetlanie lub ukrycie minipaska narzędzi.
 • Teraz można łatwo skoczyć do tyłu i do przodu do innego punktu w czasie. Historia cofania i odtwarzania jest teraz wyświetlana w nowych menu rozwijanych Cofnij/Odtwórz. Kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz z listy operacje, które chcesz cofnąć lub odtworzyć.

inventor 2017 autodesk                inventor 2017 subskrypcja

CZĘŚCI

1. Nowe opcje menu kontekstowego dla poleceń Utwórz część i Utwórz komponenty

W przeglądarce lub w oknie graficznym w pliku części:

 • Utwórz część: Zaznacz co najmniej jeden blok szkicu, korpus bryłowy lub korpus powierzchniowy i z menu kontekstowego wybierz polecenie Utwórz część.
 • Utwórz komponenty: Zaznacz co najmniej jeden blok szkicu albo co najmniej jedną bryłę i z menu kontekstowego wybierz polecenie Utwórz komponenty.

2. Automatyzacja wyboru wszystkich powierzchni lub krawędzi stycznych do wcześniej wybranych powierzchni lub krawędzi

Teraz można szybko utworzyć zbiór wskazań wszystkich powierzchni lub krawędzi stycznych do siebie. W oknie graficznym:

Przykład wybierania powierzchni stycznych: Kliknij powierzchnię prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wybierz styczności LUB dwukrotnie kliknij powierzchnię lewym przyciskiem myszy. Wynik: Zostaną wybrane wszystkie powierzchnie styczne

inventor 2017 autodesk subskrypcja

3. Udoskonalenia dotyczące formatu eksportu tabelek zmian i list części do programu Excel

Można teraz wybrać plik szablonu programu Excel (.xlsm) z makrami podczas eksportowania. Makra są zachowywane w wyeksportowanym pliku programu Excel.

Można teraz eksportować tabelki zmian i listy części do pliku programu Excel z obsługą makr (.xlsm). Następujące typy plików programu Excel są teraz obsługiwane w przypadku eksportowania listy części lub tabelki zmian: *.xltm;*.xlsx;*.xlsm;*.xlt;*.xls.

ZESPOŁY (niedostępne w programie Inventor LT)

1. Opcje odbijania i kopiowania zespołu pozwalające uwzględnić lub wykluczyć zależności

Poprzednio zależności były automatycznie stosowane do odbitych lub skopiowanych komponentów. Nowe opcje pozwalają zdecydować, czy zależności mają zostać uwzględnione w operacji.

 • Okno dialogowe Odbij komponenty: Odbij zależności Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, zależności istniejące między komponentami źródłowymi są stosowane w odniesieniu do odbitych komponentów. Aby wykluczyć zależności, usuń zaznaczenie pola wyboru.
 • Okno dialogowe Kopiuj komponenty: Kopiuj zależności Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, zależności istniejące między komponentami źródłowymi są stosowane w odniesieniu do skopiowanych komponentów. Aby wykluczyć zależności, usuń zaznaczenie pola wyboru.

2. Opcja odbijania i kopiowania zespołu pozwalająca unieruchomić wynikowe komponenty

3. Dodatkowe ulepszenia zespołu

Istnieje teraz możliwość szybkiego wybrania z listy dostępnych początkowych płaszczyzn konstrukcyjnych w oknie dialogowym Odbij komponenty w środowisku zespołu. Nie ma potrzeby lokalizowania płaszczyzny konstrukcyjnej i rozwijania węzła w przeglądarce, aby ją wybrać. Można dokonać wyboru bezpośrednio w oknie dialogowym Odbij komponenty w w środowisku zespołu (niedostępne w programie Inventor LT).

inventor 2017 autodesk

Istnieje teraz możliwość otwarcia wielu plików z poziomu zestawienia komponentów. Wybierz co najmniej jeden komponent, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz: wszystkie wybrane komponenty zostaną otwarte w nowych, osobnych kartach (niedostępne w programie Inventor LT).

inventor 2017 autodesk

WSPÓŁDZIAŁANIE

1. Szybkie dostosowywanie właściwości importowanych plików CAD za pomocą nowego narzędzia odwzorowania właściwości

Używając nowego narzędzia Odwzorowanie właściwości dla importowanych danych CAD, można łatwo odwzorować właściwości z programów CATIA, Pro/Engineer i Creo Parametric, NX, STEP oraz SolidWorks na standardowe właściwości programu Inventor.

Nowe narzędzie odwzorowania właściwości zastępuje ręczne, bezpośrednie modyfikowanie plików danych projektowych XML programów CATIA, Pro/Engineer i Creo Parametric, NX, STEP oraz SolidWorks.

inventor 2017 autodesk

2. Podkład DWG teraz w pełni obsługuje geometrię programu AutoCAD Mechanical

 • Można teraz użyć polecenia Zorientuj w stosunku do podkładu DWG, aby zmienić punkt wstawienia geometrii programu AutoCAD Mechanical. Przeniesiona geometria zachowuje skojarzenie z modelem programu AutoCAD Mechanical.
 • Wiązania można teraz dodawać do geometrii podkładu DWG programu AutoCAD Mechanical w środowisku zespołu

3. Obsługa siatki na potrzeby eksportu do formatu DWF

Można teraz eksportować geometrię siatki w formacie DWF. Otwórz model siatki, np. plik .stl lub .obj, a następnie wybierz polecenie Eksportuj do DWF.

4. Ulepszone możliwości publikowania zawartości BIM za pomocą usługi Configurator 360

Dodano proces roboczy, który pomaga przygotować zespoły w programie Inventor do użycia w usłudze Configurator 360. Modele w usłudze Configurator mogą być udostępniane i używane na żądanie przez klientów wykorzystujących technologię BIM i pracujących w sektorze architektury, inżynierii i budownictwa.

RYSUNKI


1. Możliwość zmiany kolejności dołączonych numerów pozycji dzięki nowej opcji menu kontekstowego Sortuj numery pozycji (niedostępne w programie Inventor LT)

Teraz można zmienić kolejność dołączonych numerów pozycji według ich wartości. Najpierw dołącz numery pozycji za pomocą opcji menu kontekstowego Dołącz numer pozycji z listy. Następnie, po zamknięciu okna dialogowego Dołącz numer pozycji, kliknij prawym przyciskiem myszy numer pozycji i wybierz polecenie Sortuj numery pozycji. Kolejność wartości jest zmieniana automatycznie.

 • Kolejność dołączonych liczbowych numerów pozycji jest ustawiana od najmniejszej do największej.
 • Kolejność dołączonych alfabetycznych numerów pozycji jest ustawiana od A do Zinventor subskrypcja autodesk

 

 

 

 

 

 

 

2. Możliwość wyboru wzoru kreskowania PEŁNY
inventor subskrypcja autodeskinventor subskrypcja autodesk

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACJA

1. Nowe opcje tworzenia prezentacji
Tworzenie nowego pliku prezentacji (IPN) z poziomu otwartego zespołu lub konstrukcji spawanej: Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł najwyższego poziomu przeglądarki w otwartym zespole lub konstrukcji spawanej, a następnie wybierz polecenie Utwórz prezentację z menu kontekstowego.

2. Edycja wielu operacji
Istnieje teraz możliwość edycji wielu operacji na różne sposoby.

inventor autodesk subskrypcja

3. Kierunek przestrzeni lokalnej/globalnej

Można teraz określić kierunek rozsunięcia za pomocą lokalnego układu współrzędnych (komponentu) lub globalnego układu współrzędnych (prezentacji) na minipasku narzędzi. W przypadku wielokrotnego wyboru lokalny układ współrzędnych jest zgodny z pierwszym wybranym obiektem.inventor autodesk subskrypcja

 

 

 

 

4. Publikowanie obrazów z przezroczystym tłem

inventor autodesk subskrypcja

Prezentacje wideo