Make Factory Grow,Mechanika

Inventor 2017 R3 nowa wersja dla subskrybentów

Najnowsza odsłona oprogramowania Autodesk Inventor 2017 R3 – tylko dla subskrybentów

Już jest dostępna najnowsza odsłona oprogramowania Autodesk 2017 R3. Program jest dostępny tylko dla subskrybentów i można go pobrać po wejściu na konto Autodesk.

Pobranie Instalacji

1. Logujemy się na konto Autodesk www.accounts.autodesk.com

2. Wybieramy opcję Aktualizację i dodatki

 oprogramowanie inventor

3. Na liście aktualizacji i dodatków odnajdujemy instalację Inventor 2017.3 i pobieramy plik instalacyjny

oprogramowanie inventor

Inventor 2017.3 — aktualizacja dla klientów korzystających z subskrypcji — zawiera poprawki i ponad 20 udoskonaleń produktu w zakresie rzutowanych odniesień szkiców, inteligentnego filtrowania kolizji, publikowania plików PDF 3D, dodatkowych kodów produktów BIM OmniClass, a także ulepszenia oparte bezpośrednio na opiniach klientów z forum Inventor Ideas.

Ogólne

1. Udoskonalenia dokładności polecenia Zmierz

Jednostka podwójna, Stopa — architektoniczny, jest teraz dostępna w przypadku pomiaru odległości, obwodu i pola.

oprogramowanie inventor

2. Dodatkowe udoskonalenia procesu roboczego

Można teraz użyć okna przecinającego, aby wybrać wiele zamkniętych profili podczas tworzenia elementów przy użyciu poleceń Obrót, Przeciągnięcie, Zwój, Fazowanie i Zaokrąglanie.

3. PDF 3D

Eksport do formatu PDF 3D jest znacznie szybszy i obsługuje teraz nadpisania kolorów reprezentacji widoku.

oprogramowanie inventor 

Szkic

1. Funkcja wyboru styczności teraz dostępna w ramach polecenia Rzutuj geometrię

Funkcja wyboru styczności, poprzednio dostępna tylko w przypadku części i zespołów, jest teraz dostępna również w środowisku szkicu, gdy polecenie Rzutuj geometrię jest aktywne. Teraz można szybko utworzyć zbiór wskazań wszystkich powierzchni lub krawędzi stycznych do siebie, korzystając z polecenia Rzutuj geometrię w środowisku szkicu:

2. Rzutowane odniesienia szkicu są teraz zachowywane po ponownym zdefiniowaniu szkicu

Poprzednio jeśli płaszczyzna, na której został utworzony szkic części lub zespołu, została ponownie zdefiniowana, rzutowane odniesienia były tracone (szkic zmieniał kolor na zielony).

Obecnie po ponownym zdefiniowaniu płaszczyzny skojarzenie jest zachowywane (szkic pozostaje żółty). Ma to zastosowanie do następujących typów odniesie szkicu:

 • rzutowana geometria,
 • rzutowana pętla,
 • krawędź tnąca,
 • odniesienie między częściami.

3. Przekształcanie tekstu szkicu na geometrię

Można teraz przekształcić tekst szkicu części, zespołu i rysunku na geometrię szkicu (linie, łuki). Przekształconej geometrii tekstu można użyć do tworzenia grawerów, na przykład do laserowego wytrawiania na modelach numerów części lub informacji magazynowych.

Po przekształceniu tekstu na standardową geometrię szkicu przekształcona geometria nie jest już skojarzona z oryginalnym tekstem.

oprogramowanie inventor

Zespoły

1. Wiele ulepszeń polecenia Analiza kolizji

 • Nowa opcja w oknie dialogowym Analiza kolizjiTraktuj podzespoły jako komponenty — pozwala traktować podzespoły jako pojedyncze komponenty i ignorować kolizje wewnątrz podzespołów.

 oprogramowanie inventor

 • Okno dialogowe Wykryte kolizje zawiera teraz:
  • Informacje o każdej kolizji.
  • Opcje filtrowania typu kolizji. Można skupić się na informacjach wymaganych do sprawdzenia, wyświetlając tylko określone kolizje.

oprogramowanie inventor

  • Opcje ignorowania i cofania ignorowania. Można wykonać następujące operacje:
   • Kliknąć prawym przyciskiem myszy element i zaznaczyć go, aby zignorować wybraną objętość, lub zignorować wszystkie kolizje o objętości mniejszej niż wybrana wartość.
   • Zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie filtru Ignorowane, aby wyświetlić lub ukryć ignorowane kolizje na liście.Uwaga: Ignorowana kolizja jest wyświetlana wraz z przekreśleniem linią.
   • Kliknąć prawym przyciskiem myszy zignorowaną kolizję i wybrać polecenie Cofnij ignorowanie w stosunku do wybranej pozycji lub Cofnij ignorowanie wszystkich.

 oprogramowanie inventor

  • W przypadku niezgodnych gwintów typ kolizji jest wyświetlany w etykiecie narzędzi dla 4 typów kolizji.
   • Komponenty gwintowane nie są zgodne.
   • Oznaczenia gwintu nie pasują do siebie, łącznie ze średnicą nominalną i podziałem.
   • Kierunek gwintu lewy/prawy nie jest zgodny.
   • Długość gwintu nie jest zgodna.

 oprogramowanie inventor

Typ kolizji jest zawarty w nowej kolumnie o nazwie Uwaga po skopiowaniu wartości kolizji gwintu do programu Excel.

oprogramowanie inventor

Zawartość BIM

1.

Przygotowywanie zawartości BIM na potrzeby usługi Configurator 360

Został udostępniony nowy proces roboczy do przygotowywania modeli programu Inventor w celu użycia jako zawartość BIM za pośrednictwem usługi Configurator 360.

2. Obsługa klasyfikacji OmniClass 2006

W programie Autodesk Revit są używane klasyfikacje i kody produktów OmniClass 2006 (wersja robocza). Wybory klasyfikacji OmniClass w programie Inventor zostały rozszerzone, aby obejmować taką samą zawartość klasyfikacji OmniClass 2006. Następujące klasyfikacji zostały dodane:

 • 23.10 Produkty dotyczące miejsca budowy
 • 23.20 Akcesoria budowlane ogólnego przeznaczenia i produkty do układania nawierzchni
 • 23.25 Produkty konstrukcyjne i podziału przestrzeni
 • 23.35 Pokrycia, okładziny i wykończenia