Mechanika

Inventor 2020 – nowości

Cechy i korzyści programu Inventor 2020:

  • Ulepszony interfejs użytkownika i procesy robocze: usprawnione modelowanie części, inteligentne wykrywanie profilu szkicu, ramka aplikacji obsługujących wiele monitorów oraz zaktualizowany wygląd.
  • Ulepszenia na podstawie sugestii klientów: przeciągnięcie bryły, wydajność projektowania ram, rozwijanie złożonych powierzchni, tryb tylko do odczytu, ustawienia wstępne i kilka innych ulepszeń z forum Inventor Ideas, które pochodzą bezpośrednio od użytkowników.
  • Nieprzerwane dostarczanie funkcjonalności na profesjonalnym poziomie: szybszy import, modelowanie, nawigacja, edycja tras przewodów rurowych, a także rozszerzona funkcjonalność trybu Express.
  • Wiele poprawek dotyczących jakości i stabilności.

Środowisko programu Inventor

Udoskonalenia interfejsu użytkownika

Program Inventor 2020 oferuje nowy interfejs z jasnym motywem, który zwiększa funkcjonalność i produktywność. Jasny interfejs korzysta z wizualnego odświeżenia stylów oświetlenia, odświeżenia ikon w całym programie Inventor, graficznych ustawień wstępnych do zmiany wielu ustawień widoku modelu, obsługi wielu monitorów oraz rozszerzonych ulepszeń migracji ułatwiających przejście z poprzednich wersji do programu Inventor 2020.

Ulepszenia interfejsu poleceń i poprawa wydajności

Począwszy od poleceń Zmierz w programie Inventor 2018 oraz Otwór w programie Inventor 2019, dodatkowe polecenia są wprowadzane na nowym interfejsie panelu właściwości, który zawiera usprawnienia funkcji i procesów roboczych. W programie Inventor 2020 interfejs użytkownika panelu właściwości zawiera polecenia Wyciągnięcie proste, Obrót, Przeciągnięcie i Gwint w celu poprawy funkcjonalności i wydajności.

Profesjonalne projektowanie i inżynieria

Udoskonalenia w zakresie wydajności

Użytkownicy programu Inventor stale rozwijają oprogramowanie dzięki większym i bardziej złożonym projektom. Aby pomóc naszym klientom, nieustannie poszukujemy sposobów na poprawę wydajności programu Inventor. W programie Inventor 2020 poprawi się wydajność procesów roboczych dotyczących zespołów, części, rysunków i AnyCAD.

Ulepszenia w zakresie projektowania

Program Inventor 2020 wprowadza kolejne nowe funkcje do podstawowych poleceń projektowych i procesów roboczych. Wprowadzane są ulepszenia w szkicowaniu i Content Center w celu zwiększenia ogólnej wydajności. Przeciągnięcie zostało udoskonalone dzięki dodaniu funkcji Przeciągnięcie bryły, która pozwala na usuwanie i dodawanie geometrii przeciągnięcia poprzez przeciąganie bryły narzędzia 3D.

Nowe polecenie Rozwiń umożliwia uzyskanie płaskiej powierzchni z dowolnego zestawu ciągłych powierzchni. Polecenie Rozwiń umożliwia spłaszczenie niemal każdego kształtu w powierzchnię, którą można zapisać lub wyeksportować w różnych formatach.

Znaczne ulepszenia zostały wprowadzone w Generatorze ram. Wiele poleceń Generatora ram wykorzystuje teraz interfejs panelu właściwości. Zainstaluj bibliotekę Custom Content, aby użyć nowego polecenia Zakończenie dodanego w programie Inventor 2020. Poprawiono funkcje Przytnij i Wstaw elementy ramy.

Translacja i współdziałanie

Dodatek AnyCAD for Fusion 360, który został wprowadzony w wersji 2018.2 jako Tech Preview, jest teraz w pełni dostępny jako funkcja dla subskrybentów usług Inventor i Fusion 360. Dodatek AnyCAD for Fusion 360 jest przeznaczony dla użytkowników, którzy muszą wymieniać dane między Fusion 360 i Inventor w związku z procesami roboczymi współpracy, projektowanie generacyjnego, elektromechanicznymi i innymi.

Wiele wersji obsługiwanych przez oprogramowanie innych firm jest zaktualizowanych pod kątem translacji plików w programie Inventor 2020.

Ulepszenia wynikające z sugestii klientów

Społeczność Inventor stale przekazuje informacje zwrotne i prośby poprzez fora Inventor Ideas i Feedback Community.

Ulepszenia oznaczone jako  Pomysł zgłoszony na forum Inventor® Ideas w sekcji Nowości wskazują na nowe funkcje wprowadzone bezpośrednio w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników. Do ulepszeń wynikających z sugestii klientów w programie Inventor 2020 należą wyżej wymienione pomysły, a także styl konstrukcji blachowej komponentu źródłowego może być teraz dołączony do odbitego komponentu dla części konstrukcji blachowych.

Złącza można teraz dodawać do geometrii gniazda.

Bloki szkicu używane przez elementy są obecnie raportowane w oknie dialogowym Zależności dla części.

Program Inventor 2020 można teraz uruchomić w trybie tylko do odczytu, aby wyświetlić natywne pliki programu Inventor. Tryb Inventor Read-only Mode nie wymaga licencji.