Strefa Studenta,Szkolenia

Inventor– moduł rurowy- szkolenia

szkolenie-inventor

NOWOŚĆ Autodesk Inventor – moduł rurowy

Czas trwania: 7 godzin

Materiały szkoleniowe: tak

Wymagania wobec kursantów: Podstawowa znajomość programu Inventor

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują: Międzynarodowy Certyfikat Autodesk

Szczegółowy program szkolenia:
1. Style przebiegu rur.
• Ustawienia stylu
• Tworzenie własnych stylów
• Edycja istniejących stylów

2. Tworzenie ścieżki przebiegu rur.
• Tworzenie automatyczne (wejście/wyjście)
• Warianty przebiegu zgodne ze stylem
• Edycja segmentów (wydłużenie, skrócenie, przemieszczenie)

3. Przebieg rur łączonych.
• Ustawienie stylu
• Definiowanie użytych standardów

4. Tworzenie rur giętych.
• Rura dopasowana do elementów zespołu
• Rura bazująca na punktach konstrukcyjnych

5. Giętkie przewody
• Ustawienia stylu
• Definicja złączek
• Generowanie ścieżki przewodu
• Edycja punktów styczności oraz pomiary długości przewodu

6. Praca z biblioteką Tube and Pipe .
• Wstawianie armatury do zespołu
• Edycja istniejących elementów znormalizowanych

7. Tworzenie własnych elementów armatury
• Zakładanie katalogu biblioteki Tube and Pipe
• Wykorzystanie technologii iPart do tworzenia elementów bibliotecznych
• Publikowanie własnej części w bibliotece

8. Dokumentacja płaska.
• Generowanie rysunków całego zespołu
• Wyodrębnianie podzespołu rur na rzutach
• Lista części instalacji rurowej

Zapisz się już teraz!