Budownictwo i architektura,News,Usługi BIM

Inżynierowie AEC Design mogą dołączyć do Twojego zespołu projektowego

Inżynierowie AEC Design mogą dołączyć do Twojego zespołu projektowego w przestrzeni chmurowej

Dbając o nasze wspólne zdrowie wszystkie usługi możemy realizować z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. Jest to możliwe dzięki przeniesieniu pracy AEC Design do przestrzeni chmurowej.  Wszyscy pracownicy AEC Design pracują w trybie zdalnym #zostańwdomu . To wszystko jest możliwe szczególnie dzięki usłudze Autodesk BIM 360 oraz zdalnej platformie komunikacji. 

Dodatkowo nasi Inżynierowie  mogą pomóc Klientom i włączyć się do pracy zespołów projektowych, aby:

wspólnie tworzyć modele w Revit przy pomocy usługi BIM 360 Design
– generować dokumentację z modeli Revit
– oczyszczać modele BIM, nasycać parametrami itp.
– tworzyć rodziny w Revit
– skonfigurować pracę zdalną dla całego zespołu 
– generować karty mieszkań z modeli Revit
– modelować i parametryzować modele w  iLogic i Inventor

NOWOŚĆ – Udostępnianie plików projektowych poza środowisko projektu

Platforma BIM 360 to popularny produkt Autodesk, który bazuje na rozwiązaniu pracy współdzielonej w przestrzeni chmurowej. Pomaga przy usprawnieniu przepływów prac, wymiany informacji oraz zarządzaniu projektem w każdym etapie jego trwania.

Głównymi modułami BIM 360 są m.in.:
• BIM 360 Docs – bezpłatny dostęp –  Free & Extended Access to Cloud Collaboration Products
• BIM 360 Design –  bezpłatny dostęp – Free & Extended Access to Cloud Collaboration Products
• BIM 360 Coordinate
• BIM 360 Build

Od kilku ostatnich miesięcy firma Autodesk pracowała nad rozwiązaniem, które usprawni przepływ informacji projektowych pomiędzy wszystkimi interesariuszami projektu, niezależnie od dostępu do platformy BIM 360. W ciągu ostatnich dni została wprowadzona funkcja udostępniania danych projektowych poprzez wiadomość email, lub specjalny, wygenerowany link. Uruchomienie tej funkcji możliwe jest z poziomu Administratora Projektu. W przypadku wielu projektów obecnych na platformie BIM 360, funkcję udostępniania plików należy uruchamiać indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu celem poznania szczegółów realizacji usług w przestrzeni chmurowej.

Dział AEC

Katarzyna Szajrych
501-094-251

Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324

Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182

Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403

Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Agnieszka Karpińska
506-036-938
Agnieszka.karpinska@aecdesign.pl

Dział MFG

Zbigniew Alejster
696-988-660

Zbigniew.alejster@aecdesign.pl