Make Factory Grow,Mechanika

Tworzenie i publikowanie iPart do biblioteki Content Center w Autodesk Inventor

Projektowanie zaawansowanych urządzeń, ich serii lub różnych konfiguracji wymaga wykorzystywania standardowych elementów, które są powtarzalne i dostępne na rynku od wielu producentów w wielu wykonaniach, inaczej mówiąc – typoszeregach. W Autodesk Inventor oprócz standardowej bazy istnieje możliwość stworzenia własnej biblioteki, w której zapisujemy własne części oraz ich poszczególne wykonania wraz z przypisanymi do nich właściwościami.

Integracja z systemami ERP

Jest to niezwykle przydatne w przypadku posiadanej lub planowanej integracji z systemami ERP, gdzie musi powstać łączność między modelem a listą zakupową generowaną w systemie ERP. Dobrym pomysłem może być wprowadzenie kodu producenta, na podstawie którego produktach jesteśmy w stanie zamodelować rodzinę/ typoszereg konfiguracji oraz wyeksportować do pliku .csv poszczególne wykonania części wraz z właściwościami, które są rekordami łączącymi z systemem ERP.

Narzędzia Autodesk Inventor

W Autodesk Inventor istnieją narzędzia umożliwiające taki zabieg i są to: operacje bryłowe, tworzenie części iPart, publikowanie tej części do biblioteki Content Center, edycja tej biblioteki oraz edycja tabeli rodzin w niej zawartych – już obecnych oraz tych publikowanych.

W artykule “Tworzenie i publikowanie iPart do biblioteki Content Center w Autodesk Inventor” skupię się na modyfikacji części z biblioteki od początku do końca- czyli od stworzenia części aż po jej publikację i edycję na przykładzie modelu szyny o zmiennych wymiarach.

1. Utwórz część w Autodesk Inventor. Wykonaj szkic i zwymiaruj go jak pokazano oraz zapisz część z nazwą „szyna”.

2. Wejdź do zakładki Zarządzanie/Parametry i nazwij dane parametry jak widać poniżej. Kiedy skończysz je definiować, możesz podświetlić je w szkicu i wybrać widoczność wyrażenia, żeby sprawdzić poprawność ich przypisania.

3. Wykorzystaj operację wyciągnięcia prostego szkicu w jedną stronę na długość 600 mm do utworzenia bryły.

4. Przejdź do zakładki Zarządzanie/ Redagowanie/Utwórz iPart. Wyświetli się okno dialogowe, w którym program domyślnie wskaże parametry wypełnione przez Ciebie podczas tworzenia szkicu. Jest to bardzo pomocne, gdy w elemencie jest wiele zmiennych, które ciężko odnaleźć w liście. Wówczas program ułatwia ich znalezienie wg priorytetu dodania przez użytkownika. W każdym razie, niechciane parametry możesz z powrotem wysłać do kolumny po lewej stronie. Po prawej stronie mają znajdować się parametry możliwe do zdefiniowania kolejnych wykonań danej części. Co ważne, nie muszą być to tylko parametry wymiarów, ale też inne właściwości, cechy i elementy konstrukcyjne.

W tym przypadku skupiam się jednak na tworzeniu modyfikowalnej części, która będzie możliwa do opublikowania w Content Center.

5. Z widocznych zakładek możesz usunąć lub dodać wybraną właściwość. W zakładce Parametry zostawmy: SZ, WYS, SZ2 i dodajmy długość 600 mm (w rozpatrywanym przykładzie to parametr d10), natomiast z zakładki Właściwości przenieśmy Numer katalogowy.

6. Na tym etapie nie masz jeszcze możliwości dodania własnych parametrów. Masz za to możliwość określenia kolejnych wykonań, czyli wystąpień typoszeregu. Dodaj kolejne 4 wystąpienia jak pokazano, pamiętając o tym, aby nie naruszać warunków geometrycznych, np. SZ2 nie może być niższą wartością niż SZ.

Wystąpienia dodasz klikając prawym przyciskiem na 1 i wybierając opcję „wstaw wiersz”

7. Załóżmy, że wystąpień jest o wiele więcej i chcesz ograniczyć nakład swojej pracy, dlatego nie wpisuj tu jeszcze pełnych członów w kolumnie Numer katalogowy. Skopiuj resztę wystąpień tylko z pierwszym wspólnym członem. Resztę uzupełnisz później automatycznie mając pewność, że unikniesz pomyłki.

8. Zatwierdź tworzenie iPart. Zauważ, że w przeglądarce pojawił się wpis Tabeli wykonań, którą w każdej chwili możesz edytować poprzez arkusz lub w oknie dialogowym. Edycja w arkuszu daje dodatkowe właściwości wprowadzania tekstu, ponieważ można tu skorzystać z reguł MS Excel. Jeśli tworzysz część, którą chcesz opublikować do biblioteki, wszelkie dodatkowe zmiany dotyczące uzupełniania właściwości, które chciałbyś dodać/zmodyfikować/uwzględnić przeprowadź na tym etapie. Ominiesz ewentualne problemy łączności z bazą podczas pracy innych konstruktorów i opublikujesz kompletną część.

9. Załóżmy, że dodasz tu właśnie numer katalogowy. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Tabelę i wybierz Edycję przez arkusz kalkulacyjny. Wyświetli się arkusz. Czasem w macierzystym arkuszu nie ma możliwości pisania formuł (dzieje się tak w przypadku edycji tabeli opublikowanej w bibliotece części). Wówczas należy skopiować rekordy do drugiego arkusza, gdzie wykonasz operację łączenia tekstów w celu otrzymania unikalnego numeru katalogowego.

10. W pustej komórce wpisz formułę jak pokazano. Pozwoli ona połączyć teksty z 3 komórek, które utworzą numer katalogowy. Przeciągnij wynik wzdłuż wykonań. Zapisz arkusz i wyjdź z niego.

11. Po powrocie do Inventora, otrzymasz komunikat, że wartości się zmieniły. Zaakceptuj go. Rozwiń tabelę i wyświetl możliwe konfiguracje. Zauważ, czy wartości się zmieniają.

12. Jeśli wszystko się zgadza, czas na opublikowanie części w bibliotece. Biblioteka ta musi być dostępna do zapisu i edycji dla danego projektu.

13. Utwórz nowy katalog w bibliotece jak pokazano. Wykonasz to w zakładce Zarządzanie/Content Center/Edytor. Nazwij ją „Szyny”. Możesz spersonalizować kategorię dodając miniatury itp.

14. Przejdź do Zakładki Zarzadzanie/Content Center i wybierz Opublikuj część. Wybierz bibliotekę i kategorie docelową. Możesz tutaj też przypisać parametry istniejące do parametrów kategorii. Jeśli robisz własną bibliotekę i nową kategorię to okno nie pojawi się, jeśli wcześniej tego nie predefiniowałeś.

15. Zdefiniuj kolumny kluczowe rodziny oraz dowolnie – resztę informacji.

16. Kiedy iPart zostanie opublikowany, otrzymasz komunikat o powodzeniu. Po przejściu do edytora biblioteki będzie on widoczny w danej kategorii. Będziesz mógł stamtąd wywołać tabelę rodziny i edytować ją. Każda zmiana wprowadzona w tabeli wiąże się ze zmianą wartości komórek współzależnych. Zmiana dotyczy jednak części opublikowanej, nie macierzystego iParta. Opublikowaną część możesz już dodać do zespołu poprzez polecenie Wstaw z Content Center.

17. Ostatnim krokiem może być dostosowanie właściwości części pod system ERP- czyli dodanie kolumny, która będzie zawierała rekordy o wartościach odczytywalnych przez system ERP.

Może to być np. Kod producenta. Takie zmiany możesz przeprowadzić dla własnych utworzonych elementów jak też już istniejących. Wejdź do edycji tabeli rodziny w arkuszu kalkulacyjnym i dodaj kolumnę jak pokazano- dla rzeczywistych elementów wpiszesz tam rzeczywiste kody producenta. Pamiętaj, że formuły w macierzystym arkuszu nie będą działały, dlatego jeśli wprowadzane wartości nie są tekstem statycznym, przeprowadź wszelkie niezbędne formuły w 2 arkuszu a potem skopiuj je w odpowiednie rekordy.

18. Zapisz i zamknij arkusz. Właściwość została dodana. Program informuje o zmianach żółtym kolorem rekordów i błyskawicami.

Uwaga do dodawania właściwości: Jeśli zależy Ci na eksporcie listy materiałowej z zespołu do działu zakupowego to lista zestawienia części w zespole będzie uwzględniała wykorzystane elementy wraz z ich nowymi właściwościami. Możesz też zmodyfikować listę poprzez dodanie w niej kolumn np. właściwości niestandardowych, które będą „wspólnym mianownikiem” z systemem ERP.

Uwaga do dodawania właściwości do standardowych elementów biblioteki: Standardowych bibliotek nie możesz edytować. Musisz stworzyć własną bibliotekę przez kopiowanie zawartości standardowej biblioteki. Jak modyfikować właściwości elementów z biblioteki content center dowiesz się z naszego poprzedniego artykułu. –>link

Mamy nadzieję, że artykuł “Tworzenie i publikowanie iPart do biblioteki Content Center w Autodesk Inventor” okazał się pomocy.

Jesteś zainteresowany ofertą na oprogramowanie lub usługi, a może konsultacjami lub szkoleniami? Skontaktuj się z naszym działem mechanicznym.

 

Zbigniew Alejster
696-988-660
Zbigniew.alejster@aecdesign.pl

Ewelina Starszewska
503-191-662
Ewelina.starszewska@aecdesign.pl