Budownictwo i architektura,Infrastruktura,News,Usługi BIM

Jak przejść z 2D do BIM? Standardy i procedury BIM w biurze projektowym

O tym, że warto przejść z projektowania 2D na technologię BIM, dzisiaj już nie trzeba nikogo przekonywać. BIM jest obecny w wielu biurach projektowych, firmach wykonawczych i u inwestorów, którzy są największymi beneficjentami BIM’u. Idea ta jest już wykorzystywana na placach budów oraz podczas eksploatacji budynków (FM).


Pobierz bezpłatnie szablon Plan BIM (BIM Execution Plan, BEP, Plan realizacji BIM)

Szablon powstał na podstawie wieloletniego doświadczenia inżynierów AEC Design zdobytego m.in. w trakcie wspierania Projektantów i Generalnych Wykonawców w poprawnym definiowaniu Planów BIM jako odpowiedzi na wymagania Inwestorów.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 

Plan BIM (ang. BIM execution plan, BEP) jest opracowywany przez Projektanta/Wykonawcę i określa sposób realizowania wymagań BIM.

Jego zakres w dużej mierze zależy od zawartości wymagań BIM. Może on definiować propozycję standardów do akceptacji Zamawiającego lub odnosić się do standardów określonych przez Inwestora w wymaganiach.

Inżynierowie AEC Design posiadają bogate doświadczenie w opracowywaniu i tworzeniu efektywnego Planu BIM.

Zapraszamy biura projektowe i generalnych wykonawców do współpracy przy tworzeniu Planu BIM.

Obejrzyj nagranie webinarium –  Jak stworzyć dobry Plan BIM (BEP) – omówienie szablonu Planu BIM jako odpowiedź na Wymagania BIM Zamawiającego

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 


Obejrzyj filmy:

Jak przejść z 2D do BIM?

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

Jak przejść z 2D do BIM – Przekształcanie dokumentacji płaskiej DWG na model BIM

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

Jak przejść z 2D do BIM – Tworzenie detali w technologii BIM z wykorzystaniem dokumentacji DWG

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

Jeśli stoisz przed wdrożeniem BIM w biurze projektowym i zastanawiasz się, jak to zrobić, to dobrze, że jesteś na naszej stronie.
Na podstawie wieloletniego doświadczenia w Polsce i za granicą dzielimy się naszą wiedzą i umiejętnościami.
Pokażemy Ci, jak rozpocząć drogę do BIM’u, jak usprawnić Twoją pracę i tworzyć projekty wyższej jakości.

 

Masz pytania albo potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu BIM? Skontaktuj się z nami!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 

Usługi BIM, które przyspieszą przejście z 2D do pracy z wykorzystaniem metodyki BIM

 

1. Autorska ankieta „Wdrożenie BIM”

Ankieta pozwala na poznanie celów wdrożenia BIM, struktury organizacji firmy oraz pracy poszczególnych działów. Pozyskujemy informacje odnośnie zakresu obowiązków, wykorzystywanych narzędzi czy sposobów komunikacji. Na podstawie odpowiedzi przygotowujemy wnioski i rekomendacje. Rekomendacje dotyczą planu wdrożenia BIM, wymagań odnośnie dokumentacji i standardów BIM, oprogramowania, szkoleń i sprzętu z uwzględnieniem zakresu obowiązków i pełnionych funkcji.

zalecenia odnośnie oprogramownaia analiza wdrozenia bim

 

2. Usługa opracowania standardów i procedur BIM w Biurze Projektowym

W ramach tej usługi BIM pomagamy biurom projektowym w przygotwaniu niezbędnych standardów i procedur BIM. Usługa obejmuje m.in.:

 1. Ustalenie obowiązujących szablonów, odpowiednich dla specyfiki danego projektu.
 2. Ustalenie ścieżki zarządzania Biblioteką Zasobów pomiędzy projektami – Rodziny Obiektów, Tabele Rysunkowe, Elementy Detali, Wzorcowe Zestawienia – oraz zasad współistnienia tych bibliotek względem wersji szablonów.
 3. Ustalenie ujednoliconej organizacji plików projektu i towarzyszących dokumentów na wszystkich etapach projektu, wraz z odpowiednią konwencją nazewnictwa.
 4. Ustalenie zasad Synchronizacji, Konserwacji Modeli Centralnych i zasad Zachowania Wydajności Modeli.
 5. Stworzenie procedury przekazywania plików wyjściowych do Inwestora, Podwykonawców, Współpracujących Projektantów. Równolegle stworzenie procedur katalogowania i zarządzania materiałami Przychodzącymi z poszczególnych źródeł.
 6. Utworzenie procedur Przekazywania Zmian, Zapytań o Zmianę oraz Koordynacji pomiędzy wewnętrznymi jednostkami w Biurze (np. różnymi branżami) oraz jednostkami zewnętrznymi (współpracujące biura projektów branżowych, itd.).
 7. Utworzenie procedury i zasad Kontroli Jakości na poziomie Zespołu Projektowego i na poziomie Zarządzania Projektami w Biurze.
 8. Utworzenie procedury i zasad Kontroli Jakości opracowań Podwykonawców, Projektów podlegających Koordynacji Biura Projektowego.

 

3. Szkolenia użytkowników z technologii BIM

Wdrożenie BIM jest otwartym procesem, który rozpoczyna się od przeszkolenia użytkowników z funkcjonalności oprogramowania, a kończy zrealizowaniem co najmniej jednego projektu oraz stworzeniem standardów i zasad pracy we wdrożonym systemie BIM. To wszystko będzie możliwe dzięki  kontynuowaniu szkoleń w zakresie nowych obszarów zastosowania oraz poznania sposobów automatyzacji pracy przy wykorzystaniu metodyki BIM.
Zakres szkoleń ustalany jest zawsze indywidualnie na podstawie wyników ankiety “Wdrożenie BIM” .

Prowadzone w Autoryzowanym Centrum Szkoleń i Certyfikacji AEC Design kursy z aplikacji: Revit, Dynamo czy Navisworks, stanowią kompleksowe przygotowanie uczestników do użytkowania aplikacji w określonym przez nich zakresie. Szkolenia otwarte, szkolenia dedykowane oraz szkolenia online dostosowywane są pod kątem branży, umiejętności i potrzeb kursantówWszystkie kursy, szkolenia i warsztaty prowadzone są przez Certyfikowanych Inżynierów Aplikacji – praktyków specjalizujących się w dziedzinie, w której szkolą. 

 

4. Wdrożenie szablonu startowego – AEC Design Revit Template

Podczas szkolenia zostanie wykorzystany autorski szablon AEC Design Revit Template, który stanowi podstawę do ustandaryzowanego startu z projektem, gdzie zdefiniowane są podstawowe informacje. Jest do doskonałe narzędzie do rozpoczęcia w przyszłości prac nad własnym szablonem projektowym.

AEC Design Revit Template to autorski produkt przygotowany przez projektantów AEC Design dla projektantów. Szablon to przede wszystkim organizacja i uporządkowanie pracy w programie Autodesk Revit. Daje możliwość rozpoczęcia pracy na gotowym narzędziu, dostosowanym do potrzeb nowego projektu, a jego ułożona struktura i przemyślane ustawienia zapewniają spójne efekty na każdym etapie. 

Nie trzeba definiować projektu za każdym razem, gdy tworzony jest nowy projekt. Korzystanie ze stworzonego wcześniej szablonu jest jednym z najlepszych sposób na zwiększenie wydajności samego modelowania czy też projektowania. W ramach szablonu AEC Design są już zdefiniowane jednostki projektu, style linii wymiarowania, wzory wypełnienia, zdefiniowane materiały, parametry projektu oraz parametry współdzielone, przygotowane zestawienia, komponenty – okna, drzwi, ściany, ściany kurtynowe, zamieszczone są gotowe etykiety. Przygotowane są szablony widoków i ich struktura, a także struktura arkuszy.
Wraz z szablonem udostępniamy instrukcję oraz najlepsze praktyki dostosowywania szablonów do własnych potrzeb

Posiadamy w ofercie zróżnicowane względem branż szablony architektoniczne, konstrukcyjne i MEP. 

 

Jako ostatni etap wdrożenia proponujemy 1-dniowe szkolenie z modyfikacji i poszerzenia funkcjonalności startowego szablonu projektowego AEC Design Revit Template o indywidualne potrzeby biura projektowego. Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracowników biura i jest realizowane po szkoleniu zaawansowanym z obsługi Autodesk Revit.

 

5. Asysta projektowa

Asysta projektowa to usługa, dzięki której klient otrzymuje opiekę dedykowanego wdrożeniowca BIM, który towarzyszy mu przez cały okres wybranego projektu. W indywidualnie ustalonym terminie klient wraz z opiekunem BIM wspólnie pracują na projekcie, a następnie klient wykonuje część pracy samodzielnie, a część pracy w kontakcie zdalnym z opiekunem BIM oraz część na spotkaniach konsultacyjnych np. w firmie klienta. Wdrożeniowiec BIM towarzyszy klientowi przez cały okres projektu.

 

6. Szkolenie z Dynamo oraz usługa tworzenia własnych skryptów 

Wraz z nabytymi umiejętnościami w zakresie pracy w Autodesk Revit  proponujemy poszerzenie umiejętności o programowania wizualne Dynamo, dzięki któremu w szybki sposób możemy zoptymalizować oraz zautomatyzować procesy projektowe.

Oferujemy szkolenia z tworzenia skryptów Dynamo, gotowe skrypty Dynamo lub tworzymy skrypty wg wytycznych zamawiającego.

Dynamo to dodatek do programu Autodesk Revit oparty na platformie programowania wizualnego, który znacznie przyspiesza etap związany z modelowaniem i analizą opracowywanych modeli. Umożliwia manipulowanie danymi, tworzenie geometrii, przeglądanie opcji projektowych, automatyzację procesów i tworzenie powiązań między wieloma aplikacjami.

skrypt dynamo revit autodesk

Analiza nasłonecznienia

Autorskie narzędzie do analizy spełnienia Warunków Technicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Bazując na poprawnym astronomicznym modelu słońca wykorzystywanym w Autodesk Revit przy pomocy specjalnie przygotowanego skryptu Dynamo przeprowadzamy analizę bezpośredniej ekspozycji światła słonecznego na powierzchni okna. Analiza bazuje na odpowiednio wybranej dacie i jest przeprowadzana w godzinach od 7 do 17, zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Punkt pomiarowy na oknie jest dynamiczny – jesteśmy w stanie kontrolować jego położenie zarówno wzdłuż ściany jak i zagłębić się odpowiednio na interesującą nas płaszczyznę w oknie, lub głębokość parapetu, etc. otrzymując odpowiedni wynik bazujący na geometrii ściany, węgarka, nadproża, etc.

Skrypt jako elementy zacieniające może brać pod uwagę wszelkie geometrie „zaznaczone” wartością parametru – dzięki temu możemy wykluczyć z tego zbioru elementy do zignorowania, ale równocześnie dodać np. balkony, które podejrzewamy o wpływ na wynik analizy.
Wynik kilkusekundowej operacji na wybranym oknie zwraca jeden lub więcej przestrzennych trójkątów odpowiadającym otrzymanym zakresom bezpośredniej ekspozycji. Każdy z trójkątów otrzymuje w parametrach informację o początkowej i końcowej godzinie/minutach oraz sumaryczną ilość minut. Do okna dopisana jest suma tych zakresów w minutach. Wszystkie te informacje mogą być zestawione i uwidocznione w etykietach.

skrypt do analizy nasłonecznienia

W tej wersji skrypt jest zoptymalizowany pod kątem zaawansowanego projektu, wymaga dowolnej rodziny okna w dowolnej ścianie (może być wielowarstwowa, lub składać się z kilku elementów). Wybór konkretnego okna oraz płaszczyzny zewnętrznego lica ściany jest wystarczający żeby zinterpretować wewnętrzną strukturę bez dodatkowych wymogów.
Skrypt może być też dopasowany do pracy na prostych bryłach i próbkowanie w wybranym miejscu na powierzchni bez potrzeby definiowania warstw, grubości, konkretnych okien.

Karty mieszkań

Posiadamy autorski generator kart katalogowych mieszkań, który przygotowuje karty na podstawie modeli opracowanych w programie Autodesk Revit. Mamy świadomość, że wygenerowanie takich kart nie należy do trudnych zadań. Niestety jest procesem bardzo czasochłonnym, powtarzalnym i kosztownym (jeśli robi to architekt).

przykładowa karta katalogowa mieszkania skrypt dynamo revit

Przy użyciu skryptów Dynamo zoptymalizowaliśmy tę usługę i na podstawie sugestii, wskazówek klientów odnośnie wyglądu, zakresu merytorycznego takiej karty mieszkania jesteśmy wstanie w bardzo krótkim czasie wygenerować takie karty. Generujemy również karty branżowe.

Rozpocznij z nami współpracę już na etapie przygotowywania modelu BIM, a przekonasz się, iż wygenerowanie 1 karty katalogowej w 1 minutę jest możliwe.

Modelowanie zbrojenia w 3D

Skrypty Dynamo AEC Design pomagają generować zbrojenie. Potrafią to robić  nawet na podlinkowanych modelach bez względu na to przy użyciu jakiej kategorii dany element został stworzony w Autodesk Revit. Jakość i łatwość koordynacji zbrojenia w 3D jest dużo bardziej wydajna w stosunku do powszechnie funkcjonujących nakładek 2D. Zbrojenie w 3D dużo ławtwiej się sprawdza, bo wszystko widać w jednym miejscu, a nie zbrojenie np. górne płyty jest na jednym rysunku, dolne na innym rysunku, dozrobrojenie jeszcze na kolejnym, startery do elementów pionowych na jeszcze innym. Na podstawie tak opracowanego zbrojenia 3D finalnym wynikiem nadal jest dokumentacja 2D, którą przy wykorzystaniu Autodesk Revit i naszych skryptów można w efektywny sposób generować.

modelowanie zbrojenia w 3D

Otworowanie

Skrypty AEC Design nie tworzą automatycznie otworów w modelu konstrukcyjnym czy architektonicznym, a tworzą propozycję otworowania. Dopiero konstruktor/koordynator akceptuje lub nie te propozycje. Na podstawie zaakceptowanych otworów otworowane są elementy, a propozycje niezaakceptowane podlegają dalszej koordynacji.

Skrypt począwszy od uwzględniania tylko kształtu kanału czy rury można rozbudować o rodzaj materiału, izolację, spadek, ognioodporność przegrody przez którą dana instalacja przechodzi.

Otworowanie dzięki skryptom dynamo

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi usługami BIM

Konsulting BIM

Jeśli w poniższych obszarach potrzebujesz pomocy:

 •  Określenie wymagań odnośnie modelu BIM w umowie z zleceniodawcą, BIM Plan
 •  Organizacja pracy zespołu wielobranżowego
 •  Zakres odpowiedzialności BIM Managera
 •  Modelowanie skomplikowanych obiektów w Revit
 •  Tworzenie i prawidłowa parametryzacja rodzin Revit
 •  Analiza kolizji, generowanie raportów kolizji
 •  Wykorzystanie modelu do celów kosztorysowych
 •  Analiza modelu w Nawisworks
 •  Modyfikacja standardowych ustawień programu do własnych potrzeb
 •  Optymalne wykorzystanie funkcjonalności aplikacji Revit, Navisworks
 •  Inny

to usługa – konsultacje BIM jest dla Ciebie!

Wymagania BIM

Jeśli przed podpisaniem umowy (zamawiający/inwestor-wykonawca) na realizację danego zadania nie zostały stworzone i opracowane jasne, precyzyjne i szczegółowe wymagania BIM to istnieje ryzyko, że produkt finalny dostarczony przez biuro projektowe nie będzie spełniał wymogów zamawiającego.

Skorzystaj z naszej pomocy przy tworzeniu Wymagań Wymiarny Informacji EIR. Pomagamy inwestorom, którzy chcą zamówić projekt z wykorzystaniem technologii BIM w stworzeniu wymagań BIM.

wymagania bim EIR plan realizacji BIM BEP

Elementy, które powinny być zawarte w wymaganiach BIM (EIR):

 • Wymagania dotyczące oprogramowania i formatów plików modeli poszczególnych branż (format natywny, format wymiany)
 • Klasyfikacja BIM: dopuszczalne nazewnictwo komponentów modeli, możliwość odfiltrowania grup elementów na podstawie jednej wspólnej nazwy. AEC Design dostarcza gotowe klasyfikacje, które zamawiający dostosowuje do swoich potrzeb

zestawienie tabelaryczne branż i komponentów

 • Struktura informacji BIM 

 

zestawienie właściowości, tabela EIR

 

Plan realizacji BIM – BEP

Pobierz bezpłatnie szablon Plan BIM (BIM Execution Plan, BEP, Plan realizacji BIM)

Szablon powstał na podstawie wieloletniego doświadczenia inżynierów AEC Design zdobytego m.in. w trakcie wspierania Projektantów i Generalnych Wykonawców w poprawnym definiowaniu Planów BIM jako odpowiedzi na wymagania Inwestorów.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.


Po otrzymaniu dokumentu EIR wykonawca przygotowuje swoją odpowiedz odnośnie sposobu realizacji danego zadania z wykorzystaniem metodyki BIM i zawiera to w Planie Wykonania BIM – BEP.
Dokumenty EIR i BEP przenikają się wzajemnie tzn. jak będzie wyglądał BEP zależy od ilości informacji oraz ilości standardów przekazach w dokumencie EIR. Jeśli większość standardów jest przekazanych w ramach dokumentu EIR to w ramach BEP pojawią się jedynie ewentualne sugestie, opinie czy uwagi odnoście przekazanych standardów. Jeśli w dokumencie EIR nie ma takich standardów lub zamawiający nie wie jak je określić, to pojawia się jedynie informacja, że biuro projektowe w ramach dokumentów BEP określi jaki standard i przedstawi to do akceptacji zamawiającego.
AEC Design jest zwolennikiem określania standardów w ramach wymagań BIM (EIR), bo w jednoznaczny i jasny sposób określają wymagania inwestora.

 

Pomagamy biurom projektowym w przygotowaniu odpowiedzi w ramach planu realizacji BIM – BEP.
Nasze rekomendacje obejmują:

• Informacje o projekcie
• Zespół skierowany do realizacji projektu
• Kamienie milowe
• Wymiana danych
• Uwagi, propozycje do LOI/LOD, standardów nazewnictwa
• Kontrola jakości
• Instrukcje korzystania z platformy CDE oraz narzędzia do komunikacji

 

Modelowanie BIM

W modelu BIM oprócz samej reprezentacji 3D mam dostęp do informacji np. pozwalających na identyfikację elementu, dane materiałowe czy ilościowe. rysunek 2d vs model BIM, klocki pokazujące interpretację 2D, 3D oraz inforamcje dołączone do modelu BIM

 

W ramach usługi BIM tworzymy modele BIM w oparciu o dokumentację płaską zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Wykonujemy modele wszystkich branż na dowolnym poziomie szczegółowości od LOD100 do LOD400.
AEC Design oferuje opracowywanie modeli wykonawczych zarówno dla stanu istniejącego na podstawie dostarczonej dokumentacji płaskiej, jak i modele powykonawcze na podstawie dostarczonej dokumentacji 2D lub na podstawie chmury punktów.

Do stworzenia uzbrojenia zewnętrznego, podziemnego czy zagospodarowania terenu wykorzystujem oprogramowanie Autodesk Civil 3D . Instalacje wewnętrzne, architekturę i konstrukcje opracowujemy przy użyciu Autodesk Revit wykorzystują automatyzację z Dynamo.

oprogramowanie autodesk civil revit dynamo

 

Koordynacja wielobranżowa

Sprawdzanie kolizji  pozwala na wnikliwą analizę modelu BIM, wyszukiwanie błędów i pomyłek na etapie wirtualnym. Testy kolizji, które oferujemy, mogą mieć dowolną konfigurację. Możemy sprawdzić wszystkie obiekty modelu architektonicznego z obiektami modelu instalacyjnego lub wyselekcjonować z modelu na przykład ściany nośne i porównać je z kanałami wentylacyjnymi. Przy generowaniu raportu kolizji możemy zdefiniować odpowiednią tolerancję dla sprawdzanych elementów.

koordynacja wielobranżowa

Koordynację wielobranżową najcześciej wykonujemy przy użyciu Navisworks Manage. Wykorzystujemy też narzędzia do komunikacji, wysyłki zgłoszeń takie jakie BIM360 DOCs czy BIM Truck. Przed rozpoczęciem takiej koordynacji przygotowujemy dużo wcześniej macierz kolizji, która później znacznie usprawnia taką koordynację ponieważ po pierwsze definuje testy kolizji, które w ramach modelu wielobranżowego będą przeprowadzane, a po drugie definiuje dopuszczalną toleranację, która w ramach testu zostanie do programu wprowadzona. Oprócz macierzy kolizji przygotowujemy również listę dopuszczonych kolizji w zależności od stopnia szczegółowości geometrii tzn przygotowujemy wyjątki, które definiują konflikty jakie nie będą rozpatrywane jako kolizje do usunięcia.

Przy wykorzystaniu Navisworks Manage generujemy listę wszystkich kolizji odnalezionych w programie. Na podstawie odnalezionych kolizji generujemy raporty lub przekazujemy odnalezione kolizje do osób odpowiedzialnych za ich rozwiązanie.

 

Nakładki na Revit dla producentów

Revit jest wielozadaniowym narzędziem dla architektów, konstruktorów i projektantów instalacji, który umożliwia sprawną wymianę danych w środowisku projektowania BIM. Dzięki rodzinom Revit przygotowanym przez producentów, projektanci mają dostęp do inteligentnych, sparametryzowanych bloków, gotowych do użycia w projektach BIM. Projektanci mogą dzięki temu wykorzystywać sprawdzone dane oraz geometrię wszystkich elementów do analiz, zestawień i koordynacji międzybranżowej. Ułatwianie pracy projektantom poprzez dostarczanie wartościowych rodzin Revit jest korzystne dla producentów, którzy zwiększają swoją przewagę konkurencyjną na rynku i mogą wspomagać sprzedaż swoich produktów dzięki aktywnej współpracy z projektantami.

AEC Design przygotowało już kompleksowo rodziny Revit dla wielu producentów i przetestowało je na dużej grupie użytkowników, aby ocenić wygodę ich użytkowania. Mogą to być między innymi: obiekty wyposażenia wnętrz, meble, drzwi, okna, urządzenie mechaniczne, systemy kanałów, rur, kształtki instalacyjne. Rodziny te mogą zawierać wymagane przez Państwa informacje, na przykład numer katalogowy, koszty, wymiary, właściwości fizyczne itp.

Kolejną grupą narzędzi, które wspierają pracę architektów, konstruktorów i projektantów są nakładki na oprogramowanie Autodesk Revit, które oprócz funkcji filtrowania odpowiednich rodzin i elementów pozwalają na znaczne przyspieszenie pracy projektantów. Ułatwiają one na przykład wykonywanie obliczeń urządzeń mechanicznych, które nie są natywną funkcją w programie Revit lub dopasowują rozwiązania producenta do obowiązujących norm. 

Nasze kompleksowe usługi inżynieryjno-programistyczne obejmują przygotowanie bibliotek producenckich oraz nakładek na Autodesk Revit.

Nadal się zastanawiasz, czy warto wdrożyć BIM? Sprawdź stronę Autodesk – Przejdź z 2D do BIM

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

Chcesz wiedzieć więcej? 

Transformacja cyfrowa szansą dla budownictwa – wywiad z inż. BIM Wojciechem Kozłowskim
AEC Design Revit Template – szablon architektoniczny do Autodesk Revit
Karty katalogowe mieszkań – autorski generator
Skrypty Dynamo – usługi BIM
Inżynierowie AEC Design mogą dołączyć do Twojego zespołu projektowego
Konsultacje i wdrożenia BIM
Szkolenia on-line z AEC Design
Plan oparty na osobach, a nie numerach seryjnych
Jak przygotować wymagania BIM, aby model spełnił Twoje oczekiwania? – szkolenie on-line
Koordynator BIM – szkolenie on-line
Nowości Revit 2021 – webinar na żądanie
Wymień licencje wieczyste 1998-2021 na subskrypcje i zaoszczędź 25%
Zdobądź refundację do 85% kosztów zakupu oprogramowania Autodesk