Budownictwo i architektura,News

Korzyści biznesowe z BIM dla inwestora

inwestor BIM Autodesk

 

CZYM JEST BIM?

Metodyka BIM pozwala na zmniejszenie ryzyk związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych.

Dzieje się to poprzez odpowiednie zdefiniowanie procesu, który na każdym z etapów inwestycji dostarcza wszystkim interesariuszom niezbędnych informacji, które pozwalają lepiej kontrolować przebieg poszczególnych zadań, a w konsekwencji zapewnia zwiększenie potencjalnych zysków na projekcie.

DLACZEGO BIM?

• Większa kontrola nad projektem
• Efektywne zarządzanie informacją
• Poprawa jakości
• Podniesienie prestiżu firmy
• Zwiększenie ROI
• Zmniejszenie kosztów inwestycji
• Redukcja ryzyka
• Optymalizacja procesu inwestycyjnego

inwestor bim autodesk

Wypełnij formularz, aby otrzymać „Poradnik wdrożenia BIM dla Inwestora”

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

CO ZYSKUJE INWESTOR DECYDUJĄC SIĘ NA BIM?

Wbrew opiniom, że BIM jest głównie dla projektantów i wykonawców, przekonaj się, że to Inwestor jest stroną, która dzięki BIM może zyskać najwięcej.

♦ Szybszy i pełniejszy dostęp do informacji na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
♦ Lepszej jakości dokumentacja – spójna, czytelna, wiarygodna, ponieważ wszystkie rysunki powstają z aktualnych modeli.
♦ Redukcja ryzyka związanego z nieprzewidzianymi kosztami wynikającymi z błędów projektowych i kolizji.
♦ Posiadanie modelu powoduje obniżenie kosztów związanych z wykonywaniem wizualizacji i materiałów marketingowych dla klientów.
♦ W przypadku lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem – proces może rozpocząć się wcześniej oraz być obarczony mniejszym ryzykiem.
♦ Kompletny powykonawczy model BIM może zwiększyć wartość rynkową  inwestycji oraz ułatwić zarządzanie obiektem.
♦ Redukcja ilości roszczeń oraz zapytań o informację w fazie realizacji.
♦ Podniesienie prestiżu firmy, wzrost innowacyjności oraz umocnienie pozycji na rynku.

Inwestor zyskuje większą kontrolę nad procesem inwestycyjnym.

 

W JAKI SPOSÓB BIM ZWIĘKSZA KONTROLĘ NAD INWESTYCJĄ?

Dzięki wspólnemu środowisku wymiany danych (CDE) jest dostępny stały dostęp do aktualnych informacji.
♦ Możliwość weryfikacji kosztorysów w oparciu o model BIM.
♦ Kontrola terminu wykonania prac dzięki połączeniu harmonogramu z modelem – daje to możliwość wcześniejszego reagowania na potencjalne opóźnienia.
♦ Przejrzystość i jednoznaczność danych – redukcja kosztów związanych z błędami i nieścisłościami w projekcie.
♦ Możliwość opiniowania i dawania uwag, które będą przyporządkowane do konkretnych miejsc w modelu.
♦ Kontrola nad statusem nadanych uwag.
♦ Przyspieszenie wykonywania optymalizacji budżetu.
♦ Możliwość tworzenia wielu analiz wariantowych pomaga na lepsze analizy prowadzące do wzrostu wartości obiektu.
♦ Zaangażowanie podczas procesu projektowego pozwala na uzyskanie bardziej satysfakcjonującego produktu.
♦ Dzięki technologiom VR i AR możemy odbyć wirtualne spacery po obiekcie, które usprawniają procesy decyzyjne.

Obejrzyj nagranie „Korzyści biznesowe z BIM dla Inwestora”

Obejrzyj nagranie „BIM AKADEMIA – Korzyści biznesowe z BIM dla Inwestora”

Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

Jan Piechnik
696-988-660
Jan.piechnik@aecdesign.pl