Budownictwo i architektura,News

Korzyści biznesowe z BIM dla inwestora

inwestor BIM Autodesk

 

CZYM JEST BIM?

Metodyka BIM pozwala na zmniejszenie ryzyk związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych.

Dzieje się to poprzez odpowiednie zdefiniowanie procesu, który na każdym z etapów inwestycji dostarcza wszystkim interesariuszom niezbędnych informacji, które pozwalają lepiej kontrolować przebieg poszczególnych zadań, a w konsekwencji zapewnia zwiększenie potencjalnych zysków na projekcie.


ebook inwestor BIM

Pobierz bezpłatnie nasz e-book.
Jest on oparty na eksperckiej wiedzy i pomoże pojąć decyzję o wdrożeniu BIM w Twojej organizacji

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.


DLACZEGO BIM?

• Większa kontrola nad projektem
• Efektywne zarządzanie informacją
• Poprawa jakości
• Podniesienie prestiżu firmy
• Zwiększenie ROI
• Zmniejszenie kosztów inwestycji
• Redukcja ryzyka
• Optymalizacja procesu inwestycyjnego

inwestor bim autodesk

 

CO ZYSKUJE INWESTOR DECYDUJĄC SIĘ NA BIM?

Wbrew opiniom, że BIM jest głównie dla projektantów i wykonawców, przekonaj się, że to Inwestor jest stroną, która dzięki BIM może zyskać najwięcej.

♦ Szybszy i pełniejszy dostęp do informacji na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.
♦ Lepszej jakości dokumentacja – spójna, czytelna, wiarygodna, ponieważ wszystkie rysunki powstają z aktualnych modeli.
♦ Redukcja ryzyka związanego z nieprzewidzianymi kosztami wynikającymi z błędów projektowych i kolizji.
♦ Posiadanie modelu powoduje obniżenie kosztów związanych z wykonywaniem wizualizacji i materiałów marketingowych dla klientów.
♦ W przypadku lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem – proces może rozpocząć się wcześniej oraz być obarczony mniejszym ryzykiem.
♦ Kompletny powykonawczy model BIM może zwiększyć wartość rynkową  inwestycji oraz ułatwić zarządzanie obiektem.
♦ Redukcja ilości roszczeń oraz zapytań o informację w fazie realizacji.
♦ Podniesienie prestiżu firmy, wzrost innowacyjności oraz umocnienie pozycji na rynku.

Inwestor zyskuje większą kontrolę nad procesem inwestycyjnym.

 

W JAKI SPOSÓB BIM ZWIĘKSZA KONTROLĘ NAD INWESTYCJĄ?

Dzięki wspólnemu środowisku wymiany danych (CDE) jest dostępny stały dostęp do aktualnych informacji.
♦ Możliwość weryfikacji kosztorysów w oparciu o model BIM.
♦ Kontrola terminu wykonania prac dzięki połączeniu harmonogramu z modelem – daje to możliwość wcześniejszego reagowania na potencjalne opóźnienia.
♦ Przejrzystość i jednoznaczność danych – redukcja kosztów związanych z błędami i nieścisłościami w projekcie.
♦ Możliwość opiniowania i dawania uwag, które będą przyporządkowane do konkretnych miejsc w modelu.
♦ Kontrola nad statusem nadanych uwag.
♦ Przyspieszenie wykonywania optymalizacji budżetu.
♦ Możliwość tworzenia wielu analiz wariantowych pomaga na lepsze analizy prowadzące do wzrostu wartości obiektu.
♦ Zaangażowanie podczas procesu projektowego pozwala na uzyskanie bardziej satysfakcjonującego produktu.
♦ Dzięki technologiom VR i AR możemy odbyć wirtualne spacery po obiekcie, które usprawniają procesy decyzyjne.

Obejrzyj nagranie “Korzyści biznesowe z BIM dla Inwestora”

Obejrzyj nagranie “BIM AKADEMIA – Korzyści biznesowe z BIM dla Inwestora”

Zapraszamy do kontaktu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

Jan Piechnik
696-988-660
Jan.piechnik@aecdesign.pl