Blog MFG,Make Factory Grow,Mechanika,News

Nieoczywiste zastosowanie sprężyny w Fusion 360 czyli wiatrak w 5 minut

Autodedsk Fusion 360 znany jest z zastosowania w projektowaniu koncepcyjnym, projektowania swobodnego i obecności narzędzi, które umożliwiają projektantowi uzyskanie zamierzonego efektu. W ramach tych funkcjonalności zostało rozpatrzone zagadnienie tytułowe. Zastosowana w tworzeniu modelu metodyka wypunktowana została poniżej. Dokładnie te same kroki zostały wykonane w krótkim filmiku instruktażowym, który zwraca uwagę na  różne podejścia do projektowania zależnie od pożądanego efektu.

 

 1. Utworzenie na tej samej płaszczyźnie początkowej szkicu bazowego okręgów koncentrycznych.
 2. Wyciągnięcie konturów na zadaną odległość w sposób symetryczny.
 3. Stworzenie szkicu na płaszczyźnie początkowej prostopadłej do pierwszej użytej, który posłużyć ma jako konturu do wykonania żebra.
 4. Wyciągnięcie profilu miedzy dwoma istniejącymi obiektami.
 5. Zaokrąglenie żebra i odbicie go w szyku kołowym.

Został utworzony rdzeń wiatraka, czas na elementy obrotowe.

 1. Wywołanie opcji COIL i wskazanie płaszczyzny, na której narysowany ma być okrąg do wskazania orientacji zwoju
 2. Wyrys okręgu o średnicy odpowiadającej zewnętrznej średnicy rdzenia i ustalenie zadanych warunków przebiegu sprężyny (niepełny zwój, wysokość, przekrój, położenie względem nakreślonej linii), po czym następuje utworzenie skrętnego kawałka bryły.
 3. Ponowne wywołanie opcji COIL i wskazanie tej samej płaszczyzny co poprzednio oraz ustalenie średnicy o takiej wartości, aby odpowiadała zewnętrznemu obrysowi skrzydeł wiatraka.
 4. Wyciągnięcie drugiego skrętnego fragmentu po ustaleniu tych samych parametrów ale o adekwatnych wartościach.
 5. Wyłączenie wszystkich brył oprócz 2 ostatnio utworzonych i wywołanie szkicu na płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny „podłogi” a następnie wybranie opcji Create/Project /Include / Project i wskazanie analogicznych krawędzi utworzonych brył.  Krawędzie rzutują się.
 6. Przejście na zakładkę Surface i wybranie opcji LOFT, gdzie jako profile zostaną wskazane zrzutowane w szkicu krawędzie.
 7. Wybranie opcji THICKEN i wskazanie grubości powstającej ścianki.
 8. Wykorzystanie opcji REMOVE na dwóch pomocniczych bryłach sprężyn.
 9. Zaokrąglenie narożników skrzydła i powtórzenie go w szyku kołowym względem osi Y 5 razy.
 10. Szkic na płaszczyźnie początkowej i stworzenie na jego bazie wycięcia obrotowego celem estetycznego wykończenia rdzenia wiatraka.
 11. Dodanie  zaokrągleń.

 

Jesteś zainteresowany ofertą na oprogramowanie lub usługi, a może konsultacjami lub szkoleniami?
Skontaktuj się z naszym działem mechanicznym.

 

Zbigniew Alejster
696-988-660
Zbigniew.alejster@aecdesign.pl

Ewelina Starszewska
503-191-662
Ewelina.starszewska@aecdesign.pl