Make Factory Grow,Mechanika,News

Nowości Autodesk Inventor 2021

Najbardziej przydatne nowości Autodesk Inventor 2021

 

W związku z wydaniem nowej wersji oprogramowania Autodesk Inventor publikujemy nowości zaimplementowane w wersji 2021. Sprawią one, że Twoja praca będzie bardziej efektywna i intuicyjna.

Nowości Inventor 2021 podzieliliśmy na 3 sekcje: nowości w interfejsie użytkownika, nowości w funkcjonalnościach projektowych i nowości w dokumentacji płaskiej i oceniamy je pod kątem skuteczności / użyteczności.

Interfejs użytkownika Inventor 2021

Ciemny motyw przewodni

To realizacja wniosku użytkowników. Jest on dostępny w „Opcjach aplikacji” Inventor w zakładce „kolory”, gdzie można zmienić go z jasnego stylu. Ta opcja jest wersją beta – nie do końca wprowadzona. Brakuje jej jeszcze w niektórych zakładkach takich jak karty w „Przeglądarce” (np. iLogic)

Własne panele operacji

Coraz więcej zaawansowanych operacji Autodesk Inventor 2021 ma swoje własne panele, gdzie możemy zdefiniować poszczególne ustawienia krok po kroku. Wzorem operacji bryłowych- takiej jak najbardziej podstawowe „Wyciągniecie proste” panele powstały między innymi dla operacji „Zwój”, „Pogrubienie” i ulepszony został panel „Generatora Ram”. Obecność paneli operacji daje możliwość zapisania ulubionych presetów, czyli konkretnych parametrów danego wykonania, które – wybrane i zapisane raz – można potem w dowolnej analogicznej operacji wywoływać z listy.

Grupowanie elementów w foldery w przeglądarce

To opcja, która pozwoli zachować porządek w złożonych projektach, albo tych, do których co jakiś czas wraca się i modyfikuje je lub na ich podstawie tworzy nowe projekty. Dzięki nazwanym folderom struktura drzewa projektu jest klarowna.

Opcje warunków zapisu pliku i przypomnień o zapisaniu podczas pracy

Jest to teraz w pełni modyfikowalne dla widocznych poniżej przypadków.

Projektowanie Inventor 2021

Właściwości iProperty w opisach modelu 3D

Zakładka „Adnotacje” daje możliwość zakotwiczenia w modelu 3D nie tylko statycznego tekstu, ale też właściwości modelu – fizycznych lub innych, tj: dostawca, firma, szacunkowy koszt i inne.

Blachy

Odsunięcia od krawędzi i geometrie kołnierzy są teraz definiowane nie tylko przez stałe wartości i odniesienie względem krawędzi konstrukcji blaszanej, ale też przez referencje takie jak np. geometrie konstrukcyjne. To samo dotyczy katów zagięcia.

Operacja „spłaszcz

Rozwinięcia konstrukcji fizycznie nierozwijalnych powodowały wcześniej deformacje otworów. Teraz istnieje możliwość wskazania za 1 razem wielu krawędzi, które mają zostać wykluczone z rozwijania, a przez to zachowują swój pierwotny, niezdeformowany kształt.

Generator ram

Domyślne nazwy plików struktury generatora ram mają teraz możliwość ustalenia własnego nazewnictwa dla elementów strukturalnych ramy. Dodano polecenia „Odbij” i „Kopiuj”.

Dodatkowo podczas tworzenia konstrukcji ramowej i wyboru kształtowników w panelu operacji można sugerować się wizualną reprezentacją kształtownika, co sprawia, że projektowanie jest bardzo intuicyjne.

Tu również można ustalać presety dla profili i zapamiętywać je z zamysłem ponownego wykorzystania. Co więcej, panel generatora ram został wyposażony w funkcjonalność wyrównania obrazu do profilu i dynamiczny podgląd lokalizacji profilu względem ramy. Nowe narzędzia zoomu ułatwiają dopasowanie widoku prostopadle do manipulatora ramy lub przybliżenie do widoku izometrycznego. Po zakończeniu można przywrócić widok początkowy.

Przycięcia – istnieje teraz możliwość przycięcia elementów ramy z wprowadzonymi bardzo szczegółowymi parametrami odsunięcia elementów od siebie, np. wprowadzenia wartości odsunięcia wewnętrznych krawędzi, zaokrągleń, faz. Umożliwiają to dwa dodatkowe profile przycięcia do obróbki końców: dwuteowniki, ceowniki i teowniki a także elementy kołowe.

Zgodność operacyjna z programem Revit

Kompatybilność jest tu zapewniona dzięki komponentowi Revit Anycad. Integracja Autodesk Inventor 2021 została polepszona, ponieważ zachowane jest połączenie z danymi programu Revit.  Sprawia to, że podczas pracy konstruktora w Inventorze model zmieniany w Revicie może być na bieżąco aktualizowany. Zapewnia to jednoczesną, nieprzerwaną pracę architekta i konstruktora. Nie jest potrzebna do tego konwersja pliku, a jedynie zaczytanie modelu w formacie .rvt, który przenosi informacje o bryłach, materiałach i zachowuje strukturę drzewa, umożliwiając tym samym wyłączenie niepotrzebnych podczas pracy konstruktorowi podzespołów.

Moduł rurowy

Ulepszono rozmieszczanie tras o możliwość dodawania wielu tras przebiegu rur w pojedynczej operacji dzięki przyciskowi „Zastosuj”. Działa to gdy zaznaczona jest opcja „Trasa automatyczna”.

Rysunki Inventor 2021

Automatyczne linie środkowe

Ta opcja była już dostępna, ale teraz znajduje się pod ręką – na wstążce w zakładce „Opisz”.

Styl linii zmienił nazwę na styl wyświetlania

Pojawiło się tu więcej opcji kontrolujących wygląd części odniesienia Listy Materiałowej na rysunku. Możliwe jest wyświetlanie elementu w sposób cieniowany z linia przerywaną lub ciągłą. To samo tyczy się określania widoczności elementów określonych w LM jako elementy odniesienia.

Więcej opcji wymiarowania

Pojawiła się funkcja dodawania wymiarów automatycznie oznaczonych jako średnice w widokach bocznych lub przekrojach bez potrzeby ręcznego dopisywania symbolu. Program rozpoznaje odniesienia do powierzchni cylindrycznych reprezentowane przez równoległe krawędzie.

Polecenie „Zmierz” powróciło na zakładkę „Narzędzia” w module rysunkowym.

Funkcja zmieniona na prośbę użytkowników, co pozwala pobrać wymiary bez potrzeby wprowadzania dodatkowych opisów na arkuszu.

Obrócony wymiar

W poleceniu „wymiar” możliwe jest wybranie opcji odwrócenia, aby wyrównać go prostopadle do wybranej krawędzi.

 

Możliwość zapisania rysunku jako format arkusza z zapamiętanym układem

Rysunek można zapisać z opracowanym układem widoków, tabel i LM a taki szablon pojawi się w polu wyboru dla nowo tworzonej części i zaadaptuje się pod inny projekt, dopasowując rozmiar LM i jej elementów, odniesienia i zawartość tabelek. Dodatkowo przy zaznaczonej opcji „skalowania widoków” możliwe jest dopasowanie ich do wybranego rozmiaru arkusza. Co więcej, formaty arkuszy obsługują teraz również rozwinięcia blach w częściach i listę części w zespołach.

Zwiększona Automatyzacja tworzenia rysunków dzięki iLogic

Jeśli w modelu zostały dodane etykiety to w regułach iLogic można je wywołać i dodać do formuł ( np. wymiary, uwagi, numery pozycji).

 

Zapraszamy na nowy cykl praktycznych webinarów adresowany dla branży mechanicznej. Spotkania poprowadzone są przez inżynierów AEC Design. Uczestnictwo  jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych ideą Przemysłu 4.0. Programy każdego ze spotkań przygotowano w taki sposób, aby zdobytą wiedzę móc wykorzystać także w codziennej pracy.

Webinary są bezpłatne, ale wymagają wcześniejszego zapisania się.

Lista webinarów

Jesteś zainteresowany ofertą na oprogramowanie lub usługi, a może konsultacjami lub szkoleniami? Skontaktuj się z naszym działem MFG.

 

Zbigniew Alejster
696-988-660
Zbigniew.alejster@aecdesign.pl

Ewelina Starszewska
503-191-662
Ewelina.starszewska@aecdesign.pl