Make Factory Grow,Mechanika,News

Nowości Autodesk Vault 2021

What’s new Vault 2021

W nowej wersji Autodesk Vault 2021 deweloperzy wprowadzają nowe funkcjonalności, które podczas korzystania z programu, biorąc pod uwagę pracę  z przepływem dokumentacji i modeli w  programie Inventor usprawniają dotychczasowe praktyki. Zapewniają one lepsze ogólne doświadczenie projektowe i zwiększają wydajność. Można pogrupować je pod kątem zwiększonej produktywności użytkownika, ulepszeń dla administratorów i redukcji duplikatów, której w tym wydaniu Vault Autodesk poświecił wiele uwagi.

Autodesk vault 2021

PRODUKTYWNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Interoperacyjność

Proponowany workflow w zakresie interoperacyjności Inventora z Vaultem przebiega według widocznego schematu. Można go po krótce streścić:

 • Klient nie musi archiwizować plików Revit w Vault
 • Klient zaczyna chcieć je tam archiwizować
 • Dane Revit są tworzone i zarządzane w środowisku klienta Inventor i Vault.

Wszystko dlatego, że Vault posiada zdolność zarządzania  plikami w ok. 250 formatach, zapewnia bezpieczeństwo w zarządzaniu tymi plikami i jako jedyny system wspiera programy architektoniczne, co stanowi jego przewagę nad innymi dostępnymi  systemami na rynku.

Autodesk vault 2021

Zarządzanie danymi Revit odbywa się poza przechowalnią, bo Klient używa dysku sieciowego do danych programu Revit i Klient zarządza danymi Revit w BIM 360, gdzie można egzekwować wewnętrzne preferencje użytkowników programu Revit. Klient  projektu działa w roli podwykonawcy i ma dostęp do głównego wykonawcy repozytorium BIM 360. Podczas zalogowania/ ewidencjonowania obsługiwane są tylko dane programu Inventor, podczas gdy dane programu Revit nie są archiwizowane i zarządzane w Vault. Przy takiej metodyce można prawidłowo otwierać pliki programu Inventor z programu Vault i rozwiązywać połączone pliki programu Revit, ale tylko jeśli:

 • Folder dysku sieciowego określony jest jako biblioteka w pliku projektu Vault
 • Przepływ pracy następuje w BIM 360 – użytkownik będąc zalogowanym do BIM 360, ma dostęp do projektu, uruchamiając Autodesk Desktop Connector
 1. Podgląd plików z NavisWorks

Współdzielone widoki nie były wcześniej obsługiwane w programie Vault dla plików Navisworks – teraz są. Wcześniej, jeśli zarządzałeś plikami Navisworks w Vault i nie miałeś aplikacji Navisworks na swoim komputerze, nie miałeś możliwości dostępu do pliku Navisworks. Teraz w programie Vault 2021 możesz przeglądać pliki Navisworks, a także zezwolić na przeglądanie plików Navisworks poza programem Vault z udostępnionymi widokami.

Autodesk vault 2021

 1. Pliki nieużytkowane, tzw. „orphaned”

Program Autodesk Vault 2021 pomaga teraz w wykrywaniu i czyszczeniu nieużywanych plików, które nie są już potrzebne, oraz w zapobieganiu udostępnianiu nieużywanych plików. Dodano  też nową właściwość, która pomaga w identyfikacji „osieroconych” plików. Właściwość “Has Parent Relationship” ma wartość TRUE dla plików, które są używane, oraz FALSE dla plików, które nie są już używane. Nową właściwość można wykorzystać jako filtr, w wyszukiwaniu zapisanym lub podczas zmiany stanu na automatycznie archiwizowane osierocone komponenty. Wartość tej właściwości będzie “Prawdziwa” tak długo, jak długo plik jest używany w „Jakiejkolwiek wersji” rodzica. Nie dotyczy to  jedynie najnowszej wersji. Nie ma wiec obaw o usunięcie plików, które kiedyś były używane a nie są teraz.

Autodesk vault 2021

 1. Filtrowanie plików nieaktualnych

Jest to ulepszenie płynące z próśb od klientów. Vault 2021 posiada nowy filtr w przeglądarce Vault Inventor. Po włączeniu przeglądarka filtruje wszystkie nieaktualne pliki z widoku drzewa, dzięki czemu można szybko znaleźć zaktualizowane pliki. Warunek zmiany stanu jest dopasowywany do działań obejmujących pliki, foldery i elementy i widoczne w jednym oknie dialogowym zamiast osobno i za każdym razem powoduje to ogromną oszczędność czasu. Dodatkowo pojawiła się możliwość wyświetlenia ponad 1000 zadań w kolejce. Można teraz ustawić liczbę zadań wyświetlanych w kolejce zadań, korzystając z nowej opcji w zakładce Integracje w oknie dialogowym Ustawienia globalne. Kiedy zadania są wysyłane do kolejki zadań procesora, wcześniej wyświetlane było tylko pierwsze 1000 zadań. W programie Vault 2021 to administrator może skonfigurować maksymalną liczbę wyświetlanych zadań z kolejki zadań od 1000 do 100000.

 1. Grupowanie wiadomości

W tym przypadku mamy do czynienia z jednym zbiorczym oknem dialogowym wyświetlających  oddzielne wiadomości i powiadomienia zestawione z plikiem, którego dotyczą. Warunek zmiany stanu jest przypisany do działań obejmujących Pliki, Foldery i Elementy. Oznacza to, że aby plik zmienił swój stan muszą być spełnione wcześniej zdefiniowane warunki.

 1. Dodana klasa pliku prezentacji .ipn

W tym przypadku widzimy, że wprowadzono nową klasę w klasyfikacji plików zarządzanych w Vault. Dotyczy ona plików prezentacji w formacie .ipn, czyli natywnych dla Inventora obok .iam, .ipt i .idw. Dodatkowo, pojawiła się możliwość przypisania różnych kategorii i przepływów dla tego formatu.

 

REDUKCJA DUPLIKATÓW

Co do ograniczania duplikatów to Autodesk w tej wersji Vault postarał się włączyć i indeksować historyczne dane. Jest to dostępne tylko w Vault Professional i możliwe do włączenia w ustawieniach przechowalni. Wyszukiwanie duplikatów obejmuje podfoldery  i wymusza wstępne indeksowanie danych historycznych, przy czym nie tworzy nowej wersji pliku i jest w stanie przejrzeć 100 plików w jednym zadaniu.

Dodatkowo duplikaty są sortowane w grupy, a każda grupa uwzględnia takie same pliki zidentyfikowane jako duplikaty. Czasem nie ma możliwości  zaindeksowania części i to dlatego, że plik może być uszkodzony. Należy wówczas taki plik sprawdzić ręcznie lub zaktualizować fizyczne właściwości.

Kryteria identyfikacji duplikatów:

 1. Bryły w plikach części programu Inventor mają dokładnie taką samą geometrię
 2. Wszelkie inne parametry niegeometryczne brył nie mają wpływu na identyfikację duplikatów, np. materiał, gęstość, wygląd itp.
 3. Parametry wykorzystywane do identyfikacji duplikatów są następujące:
 • Powierzchnia
 • Objętość ciała
 • Główne momenty bezwładności
 1. Następujące pliki/typy nie są przetwarzane i nie pojawiają się w raportach:
 • Niebryłowe części
 • Pliki złożeń
 • Puste pliki z częściami

ULEPSZENIA DLA ADMINISTRATORÓW

 1. Narzędzie Copy Design

W przypadku Copy Design w Vault 2021 Workgroup i Professional zestawy reguł są teraz przechowywane na serwerze, nie lokalnie. Dzięki temu administratorzy mogą zarządzać zestawami reguł Copy Design globalnie. Dodatkowo, nowa funkcjonalność Copy Design pozwala na kopiowanie wartości właściwości z oryginalnego pliku do dowolnej właściwości zdefiniowanej przez użytkownika w nowym pliku. Wiele firm ma bardzo ścisłą kontrolę nad właściwościami i egzekwowaniem standardów i istnieje potrzeba ograniczenia użytkownikowi możliwości ponownego użycia numerów części i innych właściwości pliku. Administratorzy są teraz w stanie egzekwować określony zestaw reguł działania dla wszystkich użytkowników.

Autodesk vault 2021

 1. Uprawnienia do pobierania pliku

Uprawnienia do odczytu/wczytywania mogą być aplikowane do ról, obiektów i stanu cyklu życia. Udzielanie dostępu do odczytu odpowiednim grupom i rolom użytkowników odbywa się w oparciu o zapobieganie pobieraniu danych. Zachowana jest też elastyczność w zakresie ograniczania dostępu do pobierania danych projektowych przy jednoczesnym dalszym umożliwianiu dostępu do odczytu metadanych.

Autodesk vault 2021

Autodesk vault 2021

 1. Inny kolor w interfejsie dla użytkownika Admin

To ustawienie pozwala korzystać z oprogramowania bardziej intuicyjnie i jest możliwe do zaaplikowania w ustawieniach globalnych vault.

Autodesk vault 2021 Autodesk vault 2021

 1. Specyficzna nazwa instancji SQL

Można teraz ustalać inne nazewnictwo dla instalowanych pod Vault instancji SQL. Jest to przydatne, gdy:

 • Musimy zastosować standardy firmy
 • Kilka innych przechowalni istnieje w tej samej infrastrukturze IT
 • Kilka wersji Vault Server istnieje w tej samej instacji SQL

Autodesk vault 2021

Więcej nowości i informacji znajdziesz na poniższej stronie Autodesk Knowledge Base

Obejrzyj film “Kontrola nad obiegiem dokumentacji w firmie z wykorzystaniem Autodesk Vault”

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

ZAINTERESOWANA/Y?  Wypełnij formularz, aby otrzymać poradnik wdrożenia “Jestem innowacyjny. Wdrażam Autodesk Vault”


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szanse dla Przemysłu 4.0 po pandemii
Make Factory Grow – blog technologiczny
Zdobądź refundację do 85% kosztów zakupu oprogramowania Autodesk Vault lub kolekcji Product Design & Manufacturing Collection
Nowości Inventor 2021
Szkolenie Inventor 2021 poziom podstawowy – on-line
Operacje bryłowe w Autodesk Inventor – szkolenie on-line