Make Factory Grow

Nowości w Revit 2018

REVIT 2018 – NOWOŚCI NAJNOWSZEJ WERSJI

Architektura

 • Klatka schodowa

oprogramowanie revit 2018 nowosci

 • Usprawnienia poręczy

Platforma

 • Koordynacja modeli
 • Zestawienia grup i modeli podłączonych

oprogramowanie revit 2018 nowosci

 • Parametry globalne
 • Geo-odniesienia
 • Kształty /bryły 3D

oprogramowanie revit 2018 nowosci

 • Usprawnienia dot. Dokumentacji

oprogramowanie revit 2018 nowosci

Konstrukcja

 • Nowe typy połączeń stalowych

oprogramowanie revit 2018 nowosci

 • Połączenia stalowe dla niestandardowych rodzin użytkownika
 • Priorytety elementów w poł. stalowych
 • Usprawnienia w połączeniu Revit i Advance Steel
 • Umieszczanie zbrojenia w dowolnych formach bryłowych

oprogramowanie revit 2018 nowosci

 • Usprawnienie zbrojenia o zmiennym przebiegu

oprogramowanie revit 2018 nowosci

 • Graficzne przedstawienie więzów zbrojenia w widokach 3D
 • Umieszczanie zbrojenia w zaimportowanych elementach

 

Instalacje

 • Obliczenia hydrauliczne dla układów zamkniętych „Closed Loop Hydronic”

oprogramowanie revit 2018 nowosci

 • Analityczne połączenia rur – obliczenia przepływu i spadku ciśnienia

oprogramowanie revit 2018 nowosci

 • Określanie ilości powietrza zewnętrznego dla typów budynków i przestrzeni
 • Edycja ścieżki obwodu elkektrycznego

oprogramowanie revit 2018 nowosci

oprogramowanie revit 2018 nowosci

 • Narzędzie trasowania wielopunktowego (moduł Fabrication)

oprogramowanie revit 2018 nowosci

 • Rury nachylone (moduł Fabrication)

oprogramowanie revit 2018 nowosci

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowości w Revit 2018? Skontaktuj się z nami!