Budownictwo i architektura,Dodatki do Revita

STR Vision CPM – zarządzanie projektem budowlanym

Najbardziej zaawansowana platforma zarządzania projektem, zadaniami i placem budowy

STR Vision CPM jest zaawansowanym, elastycznym oprogramowaniem dla firm budowlanych, profesjonalistów, wykonawców i administracji publicznej umożliwiającym zarządzenie kosztorysowaniem, bezpieczeństwem, rozliczeniami robót oraz planowanie i monitorowanie zarówno małych, jak i dużych inwestycji.

oprogramowanie do kosztorysowanie str vision cpm

W programie STR Vision CPM dane wprowadzane są do siatki przypominającej arkusz kalkulacyjny, co zapewnia możliwość pracy w naturalny sposób przy pomocy typowych agregatorów i filtrów. Dzięki swojej modułowej strukturze STR Vision CPM umożliwia personalizację oprogramowania zgodnie z potrzebami, tak jakby zostało „skrojone na miarę” użytkownika.

STR Vision CPM pozwala nie tylko na kosztorysowanie i rozliczanie robót, ale również zarządzanie cennikami, przygotowywanie analiz cenowych i dodatkowych, planowanie robót przy pomocy wykresów Gantta, tworzenie planów utrzymania, planów BHP i specjalistycznych specyfikacji przetargowych, prowadzenie dziennika budowy oraz pobieranie danych w formie raportów dzięki zintegrowanemu gromadzeniu danych biznesowych (business intelligence). Dostępne są również specjalne funkcje dla  firm budowlanych i instalacyjnych.

Obecnie oprogramowanie STR Vision CPM stanowi podstawowe narzędzie projektowania i prowadzenia robót w systemie BIM. Moduł Przedmiaru Robót (Quantity Take Off) zapewnia współpracę z oprogramowaniem projektowym i inżynieryjnym umożliwiając tworzenie projektów modeli 3D z uwzględnieniem parametru czasu (4D) i kosztu (5D), dzięki standardowi IFC.

STR Vision CPM jest doskonale zintegrowany z Microsoft Project i Oracle Primavera, dzięki czemu jest narzędziem ławo wpisującym się w obszar Zarządzania Projektami.
STR Vision CPM jest zintegrowany z międzynarodowym systemem ERP, w tym: SAP, Microsoft, Dynamics i innymi.

Dodatkową cechą STR Vision CPM jest elastyczność instalacyjna, począwszy od indywidualnego klienta po instalację na serwerach LAN, co umożliwia zarządzanie bieżącym dostępem poprzez profilowanie użytkowników w poszczególnych projektach i/lub ich częściach.

Oprogramowanie STR Vision CPM jest również dostępny w CHMURZE OBLICZENIOWEJ, co eliminuje potrzebę jego instalacji, aktualizacji i konserwacji: program może być użytkowany w dowolnym miejscu i czasie, nawet na tablecie.

PROGRAM STR VISION CPM SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH MODUŁÓW:

Moduły wielofunkcyjne  Kosztorysowanie i planowanie  Building Information Modeling Rozliczanie prac Zarządzanie placem budowy, planowanie i nadzór Praca w terenie
-Podstawowe funkcje przedsiębiorstwa
-Wielojęzyczność
-Wielowalutowość
-Zarządzanie danymi wielu firm
-Rozszerzenie Oracle® connector
-Narzędzia administracyjne
-Analityka biznesowa
-Kosztorysowanie
-Analiza cenowa
-Analizy dodatkowe
-Analiza kosztów
-Specjalne specyfikacje przetargowe
-Kosztorys instalacyjny
-Przygotowanie oferty
-Planowanie robót i tworzenie harmonogramów
-Plany utrzymania
-Przedmiar robót
-Planowanie 4D
-Rozliczanie prac
-Dziennik budowy
-Rozliczanie podwykona
-Kosztorysowanie i zaawansowana księgowość
-Interfejs Primavera P6 EPPM
-Planowane zapotrzebowanie
-Przygotowanie Zleceń Zakupów
-Oferta dostawcy
-Wpisy z placu budowy
-Księgowość branżowa
-Pi.Co. – Planowanie i kontrola
-Reklasyfikacja kontroli według centrów i zasobów
-Zaawansowana analityka biznesowa
-Raportowanie zaawansowane
-Wersja mobilna iOS książki pomiarów
-Wersja mobilna iOS -Zleceń Zakupów
-Wersja mobilna iOS
-Raportów z placu budowy
-Dziennik budowy

 

str vision oprogramowanie do kosztorysowania

 

OPROGRAMOWANIE STR VISION CPM obejmuje moduły wspierające czynności techniczne prowadzone przez profesjonalistów, firmy budowlane, firmy inżynieryjne i organy administracji publicznej.

Wszystkie wymagania związane zarówno z niewielkimi, jak i skomplikowanymi projektami realizowane są przy pomocy łatwych do przyswojenia, intuicyjnie obsługiwanych funkcji : zarządzanie cennikami, kosztorysowanie, obsługa przetargów, rozliczenia, generowanie szybkich raportów i gromadzenie danych biznesowych (business intelligence).

Aplikacja może być wykorzystywana przy projektach międzynarodowych, dzięki ustawieniom umożliwiającym pracę w wielu językach i walutach

oprogramowanie str vision Wygoda dla użytkownika :

 • Interfejs użytkownika wspierający skomplikowane zadania
 • Doskonała integracja z Microsoft Excel

Różne modele wsparcia:

 • Pojedynczy komputer
 • Intranet
 • Internet umożliwiający pracę na placu budowy i współpracę użytkowników
 • Chmura
 • Modele mieszane
Interoperacyjność:

 • ERP (Sap, Maximo, Baan)
 • Platforma zamówień (BravoSolution)
 • CAD (Revit, Allplan, ArchiCAD)
 • Zarządzanie projektami (Primavera P6, MS Project)

Mobilność:

 • Aplikacja natywna
 • Wprowadzanie danych na placu budowy
 • Praca w trybie offline

FILARY ROZWIĄZANIA:

 • Dla wielu użytkowników i dla wielu firm
 • Wygoda dla użytkownika:
  – zapewniająca duże możliwości siatka (zdenormalizowane dane dla użytkowników pracujących na serwerach z normalizacją)
  – środowisko MDI i płaski interfejs użytkownika
  – „Przeciągnij i upuść”
 • Ukierunkowanie na projekt/zadanie Dedykowane struktury i zarządzanie każdym kontraktem (struktura podziału pracy (SPP), plan kont, …) powiązane ze strukturami firmy (plan kont i centra kosztów)
 • Konfigurowalny interfejs użytkownika
 • Wszystkie podmioty są w stanie konfigurować właściwości spersonalizowane
  – Klasyfikacja
  – Przeszukiwanie niestandardowe (filtry, polecenia)
  – Dostępne funkcje raportów i tabele przestawne
 • Raport i tabele przestawne konfigurowalne przez użytkownika końcowego
 • Modelowanie
  – Projekty
  – Raporty
  – Tabele przestawne
  – Uprawnienia
 • Dedykowana aplikacja mobilna
 • Doskonała integracja z pakietem Microsoft Office
 • Wielojęzyczność
  – Interfejs użytkownika i raportowanie
  – Zasoby i słowniki konfigurowalne przez użytkownika końcowego
  – Każdy użytkownik może pracować z własnym słownikiem
  – Każdy raport/tabela przestawna może posiadać własny słownik
 • Dane
  – Interfejs użytkownika umożliwia przeglądanie i zarządzanie dwoma językami danych jednocześnie
  – Każdy użytkownik może ustawić własne języki danych
  – Każdy raport/ tabela przestawna może zostać pobrany z własnym językiem danych

WEBINARIUM 22 czerwca 2017 r. (English session)

 

 

MASZ PYTANIA? Z PRZYJEMNOŚCIĄ NA NIE ODPOWIEMY!