Make Factory Grow,Mechanika,News,Ogólne

PARP ogłasza konkurs „Przemysł 4.0” – 20 mln zł na transformację firm

PARP konkurs Przemysł 4.0

PARP ogłasza konkurs „Przemysł 4.0” – 20 mln zł na transformację firm

• maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł.
• konkurs adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski
• obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc.
• wnioski będzie można składać od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na:

•  usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (refundacja kosztów)
•  usługi doradcze związane z jej wdrożeniem

•  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
•  zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji

Więcej informacji na stronie ->> PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania. AEC Design pomaga w opracowaniu “mapy drogowej” oraz świadczy usługi związane z zakupem i wdrożeniem licencji CAD/CAM i PDM (zarządzanie dokumentacją techniczną) oraz ich integracji z systemami ERP.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 

Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl