News

Plan Premium

OD POJEDYNCZEGO LOGOWANIA PO POMOC TECHNICZNĄ AUTODESK 24/7, OSZCZĘDZAJ CZAS I ZWIĘKSZAJ BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI PLANOM PREMIUM.

 

Autodesk wprowadził plan Premium, który pomaga firmom, zarządzającym 50 lub więcej subskrypcjami, w bardziej efektywnym działaniu. Aktualizacja do wersji Premium oferuje firmom dodatkowe korzyści w zakresie administracji, bezpieczeństwa i raportowania.

 

 

13 kwietnia 2022 r. do Planów Premium Autodesk zostaną wprowadzone dwie ważne aktualizacje:

•  Klienci posiadający 10 lub więcej kwalifikujących się stanowisk subskrypcyjnych mogą dokonać przejścia na Plan Premium i uzyskać dostęp do korzyści wynikających z wersji Premium.
•  Plany Premium nie będą obejmować scentralizowanych zakupów. Klienci wszystkich planów mogą przypisać subskrypcje dla pojedynczego, dowolnego użytkownika, w tym swoich pracowników i pracowników spółek zależnych, w ramach Autodesk’s Global Travel Rights. Jeśli istniejący klient dokonał przejścia do wersji Premium tylko w celu scentralizowania zakupów i ma pytania dotyczące transferu licencji lub inne, zachęcamy do kontaktu.

 

Kluczowe korzyści wynikające z planu Premium

Jednokrotne logowanie (SSO) SSO zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dzięki jednokrotnemu logowaniu do wszystkich produktów oprogramowania Autodesk.
Pomoc techniczna
Autodesk 24/7
Pomoc techniczna na żywo jest dostępna o każdej porze, również w nocy i w weekendy, w przypadku pytań lub pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych.
Raportowanie użycia produktów
z danymi użytkowników
Wyświetlanie i eksportowanie bardziej szczegółowych informacji o użytkowaniu produktu przez poszczególnych użytkowników, aby zapewnić wgląd w trendy użytkowania oraz zidentyfikować zaawansowanych użytkowników.

 


Jeśli obecnie korzystasz z planu Standard i chcesz przejść na plan Premium, możesz to zrobić w każdej chwili lub poczekać do terminu odnowienia subskrypcji. Aby przejść na wyższy plan, skontaktuj się z nami.

 

 

Obejrzyj film dedykowany dla administratorów, którzy chcą zapoznać się z nowymi funkcjami i korzyściami planu Premium.

 

 

Pozostałe benefity dla posiadaczy planu Premium

RAPORTOWANIE:

• Raporty o użyciu subskrypcji
Zobacz sumaryczne zestawienie liczby użytkowników korzystających z poszczególnych produktów i wersji oraz ogólnej częstotliwości użycia dla stanowisk objętych subskrypcją.
Raporty o wykorzystaniu subskrypcji z danymi użytkownika
Zobacz, którzy użytkownicy i jak często korzystają z poszczególnych produktów i wersji oraz sprawdź częstotliwość użytkowania dla stanowisk objętych subskrypcją.
Raporty o wykorzystaniu subskrypcji Flex
Zobacz sumaryczne zestawienie liczby tokenów używanych przez produkt i przez użytkownika.
Raporty o użyciu subskrypcji Flex z danymi użytkownika
Zobacz dzienne wykorzystanie tokenów oraz bieżące trendy dla poszczególnych użytkowników według produktu i wersji.
Przesyłanie danych do narzędzi innych firm poprzez interfejs API
Używaj interfejsów API, aby automatyzować procesy analityczne poprzez integrowanie danych dotyczących użycia z narzędziami innych firm. 

ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Dodawanie i przypisywanie użytkowników na koncie Autodesk
Wystarczą adresy e-mail, aby zapraszać użytkowników i przypisywać ich do dowolnych produktów dostępnych na liście.
Weryfikacja dwuetapowa
Dodaj kolejną warstwę zabezpieczeń kont użytkowników.
Import i przypisywanie zbiorcze
Dodawaj wielu użytkowników naraz, przesyłając ich dane w pliku .csv.
Grupy
Można szybko przypisywać te same produkty do wielu użytkowników, organizując ich w grupy.
Automatyzacja przypisywania użytkowników subskrypcji Flex
Ustawienie domyślnego przypisywania w celu wybrania produktów, które mają być przypisane do wszystkich użytkowników subskrypcji Flex na liście.
Automatyzacja dodawania użytkowników
Użytkownicy mogą być automatycznie dodawani do listy użytkowników po pierwszym zalogowaniu.
Jednokrotne logowanie (SSO)
Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do produktów po zalogowaniu się za pomocą danych logowania do sieci firmowej.

Synchronizacja usług katalogowych — połącz usługę katalogową swojej organizacji z platformą zarządzania użytkownikami Autodesk, aby zautomatyzować przypisywanie produktów do poszczególnych osób i grup.

 


WSPÓŁPRACA

Autodesk Drive
Bezpiecznie zapisuj, wyświetlaj i udostępniaj dane projektowe.
Widoki udostępnione
Szybko i bezpiecznie udostępniaj wyniki prac wszystkim uczestnikom projektu.
Zarządzanie użytkownikami na poziomie zespołów
Rozdzielaj subskrypcje i śledź ich użycie przez poszczególne zespoły.

POMOC TECHNICZNA

Samopomoc online
Rozwiązuj problemy dzięki pomocy innych użytkowników i ekspertów na naszych forach społecznościowych oraz uzyskaj odpowiedzi na pytania w witrynie Autodesk Knowledge Network (AKN) lub od wirtualnego agenta Autodesk.
Pomoc techniczna przez WWW
Prześlij zgłoszenie, aby uzyskać pomoc od specjalisty Autodesk w ciągu jednego dnia roboczego. Klienci korzystający z planów Premium i Enterprise mają zapewnioną szybszą pomoc.
Pomoc techniczna na żywo 24×7
Z pomocy specjalistów Autodesk możesz korzystać w każdej chwili, również w godzinach nocnych i w weekendy 

 

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy przedstawią szczegółowe korzyści z posiadania planu Premium

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 

Katarzyna Szajrych
501-094-251

Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324

Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182

Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403

Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

Jan Piechnik
696-988-660

Jan.piechnik@aecdesign.pl