Make Factory Grow,Mechanika

Podstawowe operacje w Autodesk Inventor na przykładzie modelu felgi

Operacje bryłowe od podstaw

Poniższy film przedstawia tutorial, w którym w procesie modelowania felgi samochodowej zaprezentowane zostały wybrane operacje z zakresu tworzenia części w Autodesk Inventor. Dodatkowo w niniejszym artykule znajdziesz streszczenie kolejnych kroków w procesie tworzenia modelu felgi.

Kolejność wierszy w przeglądarce odzwierciedla chronologię wykonanych operacji:

Aby zamodelować podobny plik musisz podążać za przedstawioną metodyką.

1. Wybranie płaszczyzny początkowej i stworzenie szkicu w pełni zdefiniowanego, który potem posłuży do wykonania operacji obrót

2. Wybór opcji Powierzchni obrotowej dostępnej na wstążce w zakładce Model 3D/Utwórz/Obrót

3. Pogrubienie utworzonej powierzchni na zadaną grubość poprzez opcję dostępną w zakładce Model 3D/Zmień/ Pogrubienie/Odsunięcie

4. Utworzenie szkicu  do wypełnienia frontu felgi, a także pełny Obrót szkicu w celu uzyskania bryły.  W szkicu wykorzystano Splajn sterowany oraz Rzutowanie geometrii, co posłużyło zakotwiczeniu szkicu w rzutowanym punkcie.

5. Wybranie płaszczyzny przecinającej czołowo model i stworzenie szkicu 2 okręgów, które następnie zostaną wycięte w modelu przez operację Wyciągnięcie proste dostępne obok operacji Obrotu. Wycięcia należy utworzyć w 2 oddzielnych operacjach, ponieważ mniejsze z nich zostanie 5 razy powtórzone w Szyku kołowym. Przy tworzeniu szkicu przydatna będzie opcja Grafiki płata dostępnej pod przyciskiem F7, która przekroi już utworzony model w miejscu, gdzie powstaje szkic.

 

6. Utworzenie wycięć w materiale poprzez wykorzystanie Splajnów, Odbić i Szyku kołowego w szkicu oraz operacji Wyciągnięcia prostego  w wariancie wycięcia.

 

7. Dodanie Zaokrągleń na krawędziach wycięć oraz Faz na krawędziach wcześniej utworzonych otworów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszymi inżynierami MFG:

Zbigniew Alejster
696-988-660
Zbigniew.alejster@aecdesign.pl

Ewelina Starszewska
503-191-662
Ewelina.starszewska@aecdesign.pl