Blog MFG,Make Factory Grow,Mechanika,News

Poprawna migracja plików do wyższej wersji w Harmonogramie zadań

migracja plików

Poprawna migracja plików do wyższej wersji w Harmonogramie zadań

Tworzenie kolejnych projektów na bazie już istniejących bądź ponowne wykorzystywanie komponentów w innym zespole wiąże się z koniecznością odpowiedniej organizacji plików. Czynnikiem, który to komplikuje jest coroczna aktualizacja oprogramowania do wyższych wersji w zakresie posiadanych subskrypcji. Kopiowanie projektu odbywa się zazwyczaj poprzez użycie aplikacji Design Assistant, co  sprawia, że kopia jest tworzona kontrolowanie i z niezbędnymi ustawieniami. Operacja okazuje się być niemożliwa do przeprowadzenia w przypadku, gdy wersje plików w zakresie zespołu są różne. Wówczas należy otworzyć każdy plik w nowej wersji i zapisać go. Niestety jest to pracochłonne w przypadku skomplikowanych i złożonych zespołów. Dlatego w niniejszym artykule zostaną opisane kroki uaktualnienia plików z pomocą Harmonogramu zadań.

migracja plików

 

 1. Utwórz kopię zapasową wszystkich plików używanych w Twoich projektach: część (.ipt), zespół (.iam), prezentacja (.ipn), rysunek (.idw, .dwg) oraz iFeatures (.ide).
  Pliki zapisane na serwerze będą dostępne po zmapowaniu dysku sieciowego lokalnie.
 2. Sprawdź, czy pliki otwierają poprawnie w istniejącej wersji programu Autodesk Inventor. Przed przystąpieniem do pracy należy naprawić ewentualne problemy i odniesienia.
 3. Jeśli masz definiowanych jeden lub więcej projektów niestandardowych zamiast projektu domyślnego, wykonaj następujące kroki:• Uruchom nową wersję programu Autodesk Inventor.
  • Na wstążce kliknij kartę Narzędzia/ Opcje aplikacji/ Pliki.
  • W Projektach sprawdź, czy został określony odpowiedni projekt.
  • Zamknij okno dialogowe. Na karcie Rozpocznij kliknij opcję Projekty. Okno dialogowe Projekty zawiera listę wszystkich projektów, które powinny być dostępne w oknie dialogowym migracji.
 4. Zamknij wszystkie wersje programu Autodesk Inventor.
 5. W oknie Harmonogramu zadań programu Autodesk Inventor kliknij przycisk Migruj pliki. Zobaczysz tam wszystkie historyczne migracje.

 

W oknie Harmonogram zadań programu Autodesk Inventor kliknij na Utwórz Zadanie/Migruj pliki.

migracja plików

 

6. W oknie dialogowym Migruj pliki, w oknie Projekt, określ aktywny projekt. Wyświetlą się przyporządkowane mu pliki.
Jeśli projekt VAULT jest aktywny, pliki są migrowane z repozytorium. Jeśli aktywny jest projekt, który nie jest związany z repozytorium, wówczas pliki są migrowane z lokalnego dysku twardego.
7. Kliknij przycisk Dodaj pliki, Dodaj folder lub Dodaj projekt:

migracja plików

 

• Dla opcji Dodaj pliki kliknij Przeglądaj i wybieraj pojedyncze pliki.
• Dla opcji Dodaj folder kliknij, aby umieścić znak zaznaczenia w kolumnie Recursive. W kolumnie Nazwa pliku, kliknij strzałkę w dół, aby określić jeden lub więcej typów plików w folderze do migracji.
• Dla opcji Dodaj projekt narzędzie znajdzie wszystkie pliki utworzone na określonym przez ciebie projekcie. Jeśli wybrany projekt posiada bibliotekę stylów, nieużywane style o tej samej nazwie lub wartości co styl projektu są usuwane. Czyszczenie następuje jeszcze przed zapisaniem zmigrowanych plików. Proces ten usuwa większość nieużywanych stylów z migrowanych plików części i zespołów, zakładając, że większość stylów nigdy nie była modyfikowana.

8. Kliknij przycisk Opcje. Jeśli nie ustawisz tych opcji, zostanie użyty domyślny zestaw opcji.

migracja plików

9. W polu Właściwości zadania wpisz nazwę zadania i próg czasu.
10. Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.

Uwaga: Podczas uruchamiania programu Autodesk Inventor można korzystać z Harmonogramu zadań. Aby uzyskać optymalną wydajność, przed uruchomieniem zadania należy zamknąć wszystkie sesje programu Autodesk Inventor i nie uruchamiać sesji podczas wykonywania zadania.

11. W pliku dziennika należy pozostawić pole wyboru zaznaczone dla opcji domyślnej znajdującej się w polu Dokumenty i Ustawienia \(nazwa użytkownika)\Ustawienia lokalne \Temp\Task Scheduler.log

•  Aby nadpisać ustawienia domyślne, wpisz nazwę pliku, który ma nadpisać ustawienia domyślne. Jeśli plik dziennika nie istnieje, tworzony jest plik dziennika unikalny dla danego zadania.
•  Aby znaleźć i wybrać istniejący plik, kliknij przycisk Przeglądaj.
•  Aby określić, że plik dziennika nie istnieje, usuń zaznaczenie tego pola wyboru.

 

12. W oknie dialogowym Migruj pliki kliknij przycisk OK.

migracja plików

 

Jeśli jest to pierwsze zadanie utworzone podczas bieżącej sesji, zostanie wyświetlone okno dialogowe Uwierzytelnianie. Wprowadź nazwę i hasło logowania w systemie Microsoft Windows.

Zadanie zostanie wyświetlone na liście zadań. Można zamknąć okno Harmonogram zadań programu Autodesk Inventor. Zadanie jest wykonywane zgodnie z harmonogramem lub natychmiast.

Plik dziennika  w razie potrzeby przechowuje informacje odzwierciedlające powodzenie lub problemy w migracji.

Powodzenia!

Jesteś zainteresowany ofertą na oprogramowanie lub usługi, a może konsultacjami lub szkoleniami?
Skontaktuj się z naszym działem mechanicznym.

 

Zbigniew Alejster
696-988-660
Zbigniew.alejster@aecdesign.pl

Ewelina Starszewska
503-191-662
Ewelina.starszewska@aecdesign.pl

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Jestem innowacyjny. Wdrażam Autodesk Vault – pobierz poradnik
Nowości Autodesk Vault 2021Make Factory Grow – blog technologiczny
Webinaria na żądanie
Webinaria z zakresu mechaniki i wytwarzania
Wymień licencje wieczyste 1998-2021 na subskrypcje i zaoszczędź 25%
Cyfrowy bliźniak (digital twin) – zapoznaj się z nim
Szanse dla Przemysłu 4.0 w nowej dekadzie
Plan oparty na osobach, a nie numerach seryjnych
Nowości Autodesk Inventor 2021
Tworzenie i publikowanie iPart do biblioteki Content Center w Autodesk Inventor
Zmodyfikuj numer katalogowy w zestawieniu komponentów
Przechodzę z 2D do 3D – co wybrać: Inventor czy Fusion 360?
Szybka parametryzacja konstrukcji ramowej w Autodesk Inventor z użyciem iLogic
Podstawowe operacje w Autodesk Inventor na przykładzie modelu felgi
Poznaj 7 trików, które uczynią Twój Inventor interface bardziej przyjaznym