Mechanika

Vault. Poradnik wdrożenia systemu do zarządzania

Vault. Poradnik wdrożenia systemu do zarządzania dokumentacją projektową. Sposób na rozwiązanie wielu problemów w firmie produkcyjnej

oprogramowanie vault workgroup

POBIERZ WERSJĘ PDF >>>

Firma produkująca maszyny i urządzenia przemysłowe w dużej mierze opiera swój biznes na potencjale działu konstrukcyjnego. To właśnie w tym dziale znajduje się centrum myśli technicznej i innowacji. W wielu przypadkach dzięki pomysłowości konstruktorów oferta firmy jest bardziej konkurencyjna i pozwala zdobywać lepsze kontrakty.

Obecnie, bardzo często firmy produkują swoje wyroby „pod klucz”, dopasowując oferowane rozwiązania do potrzeb konkretnego zamówienia. Do projektowania swoich wyrobów firmy wykorzystują nowoczesne oprogramowanie CAD, takie jak np. Autodesk® Inventor®, które pozwala na szybkie przygotowanie projektów. Zwykle ilość wariantów i w efekcie ilość dokumentacji konstrukcyjnej tworzonej w formie elektronicznej rośnie w szybkim tempie, powodując to, że opanowanie potoku dokumentacji staje się coraz trudniejsze.

Okazuje się, że problem skutecznego zarządzania dokumentacją dotyczy nie tylko działu, w którym powstaje dokumentacja, lecz ma istotny wpływ na cały proces powstawania wyrobu i dotyka wszystkich komórek firmy uczestniczących w tym procesie. W organizacji pracującej z dużą ilością dokumentacji konieczne jest wdrożenie narzędzi usprawniających proces zarządzania dokumentacją i pomagających lepiej wykorzystać możliwości posiadanego systemu CAD.

Przyjrzyjmy się problemom, jakie mogą spotkać uczestników procesu powstawania wyrobu, jeżeli zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną jest nieefektywne oraz jak diametralnie może zmienić się sytuacja po wdrożeniu rozwiązania do zarządzania dokumentacją bazującego na oprogramowaniu Autodesk® Vault Workgroup.  Warto porównać wypowiedzi kluczowych osób biorących udział w procesie produkcji do sytuacji w swojej firmie.

1. Sytuacja przed wdrożeniem rozwiązania do zarządzania dokumentacją

Dyrektor firmy

dyrektor vaukt wdrożenia oprogramowanie Produkujemy urządzenia na zamówienie klienta. Każde urządzenie jest dopasowane do wymagań danego zamówienia. Staramy się idealnie wpasować w wymagania klienta i budżet, jakiem klient dysponuje. Bardzo zależy nam na dobrej opinii w branży i na tym, aby klienci powracali do nas po kolejne urządzenia.

W ostatnim okresie przybyło zamówień i jest coraz więcej ofert w przygotowaniu. Jednakże widzę, że każde zlecenie to walka, stres, praca po godzinach i realizacja na ostatnią chwilę. Bardzo trudno skrócić czas trwania zlecenia lub poświęcić więcej uwagi na lepsze dopracowanie naszych produktów. Dodatkowo, widzę, że rynek cały czas oczekuje nowych rozwiązań, innowacyjnych, lepszych i korzystniejszych cenowo, a w naszej firmie dawno nie wdroż
ono nowych pomysłów w produkowanych urządzeniach. Może nie ma jeszcze tragedii, proponujemy klientom solidne, sprawdzone rozwiązania, ale nie możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy innowacyjni i rozwojowi, co może stanowić dla nas problemem w dłuższej perspektywie.

Co więcej, nie udaje się skutecznie obniżać kosztów realizowanych projektów, co przy ogromnym nacisku klienta na cenę końcową powoduje zmniejszanie naszej marży i wyniku finansowego firmy. Sytuacja nie jest jeszcze bardzo zła, ale w raportach kwartalnych widzę stałą tendencję zmniejszania marży, a co najmniej brak wzrostu.

Dyrektor handlowy

Handlowcy, aby zdobyć kontrakt, starają się jak najlepiej dostosować do wymagań narzuconych przez klienta. Z tego powodu mój dział intensywnie współpracuje z działem konstrukcyjnym, w którym projektowane są urządzenia zamawiane przez klientów. Niestety, moi pracownicy raportują do mnie pewne problemy, jakie powstają przy współpracy z działem konstrukcyjnym.

Główny problem mojego zespołu to trudność w precyzyjnym oszacowaniu terminu realizacji zlecenia z powodu opóźnień w dostarczaniu dokumentacji na produkcję. To powoduje nerwowość i zagrożenie dla terminu realizacji. Wiele umów z klientami jest opatrzona klauzulą terminu, co oznacz dla nas kary w przypadku niedotrzymania terminu realizacji. Drugi istotny problem to długi czas oczekiwania na projekt ofertowy, mimo szybkiego przekazania wszystkich oczekiwań klienta.

Tu w dziale handlowym mamy przeczucie, że dział konstrukcyjny po prostu nie wyrabia się ze swoją pracą. Wiele z naszych urządzeń jest zbliżonych do siebie konstrukcyjnie i wydawałoby się, że przygotowanie projektu na podstawie wcześniej wykonanego urządzenia i wprowadzenie pewnych modyfikacji nie powinno zajmować tak dużo czasu. Dodatkowo, trudno klientom zaproponować nowe rozwiązania w projektach naszych urządzeń, ponieważ od długiego czasu nie widzę żadnych nowych propozycji tylko ciągle powielane schematy, co może spowodować w niedługim czasie trudności w sprzedaży naszych wyrobów.

Szef produkcji

Moim największym zmartwieniem jest za krótki czas przeznaczony na realizację produkcji danego zlecenia. Dokumentacja technologiczna przychodzi w ostatniej chwili, albo nawet później, co wymusza na dziale produkcji przyspieszoną pracę lub pozostawanie po godzinach, aby zamknąć zlecenie. Coraz częściej mamy problemy z jakością produkcji. Dodatkowo, niepokojąco często trzeba ponownie wykonać jakieś części, bo dostarczono błędną dokumentację.

produkcja

Drugi istotny problem to przestoje na stanowiskach montażowych z powodu niejasności w sposobie montażu poszczególnych części danego podzespołu. Tutaj na produkcji w zasadzie nie mamy dostępu do dokumentacji montażowej i jeżeli mamy problem z poskładaniem podzespołu to trzeba prosić konstruktora na produkcję, żeby nam objaśnił jak zmontować problematyczny podzespół.

Bardzo brakuje mi wymiany informacji z konstruktorami i technologiami. Sądzę, że można byłoby uniknąć wielu problemów, które wychodzą dopiero w montażu, jeżeli zespoły produkcyjne miałyby dostęp do odpowiedniej dokumentacji.

Szef działu technologicznego

Dokumentacja konstrukcyjna zamawianych urządzań jest, w moim odczuciu, tworzona zbyt długo mimo zastosowania nowoczesnego systemu CAD w biurze konstrukcyjnym, co daje nam mniej czasu na naszą pracę. Dodatkowo, często widzę, że są przygotowywane ciągle karty operacji technologicznych dla części, które już kiedyś były realizowane. Jednakże dział konstrukcyjny dostarcza nowy rysunek, z innym numerem i dla nas oznacza to ponowne przygotowanie całej karty technologicznej od zera i wprowadzenie do systemu nowej pozycji produkcyjnej.

Jednakże największym problemem jest to, że czasami jest nam dostarczana nieaktualna dokumentacja konstrukcyjna. Często błąd jest wychwycony dopiero na montażu głównym, po wyprodukowaniu części na podstawie nieaktualnej dokumentacji. A ponieważ produkcja wielu części do naszych urządzeń jest kosztowna, takie błędy są po prostu drogie.

Szef działu konstrukcyjnego

konstrukcja vault oprogramowanieW dziale konstrukcyjnym do projektowania wyrobów firmy wykorzystujemy system Autodesk® Inventor®. To super nowoczesny system CAD, łatwy w obsłudze i pozwalający na sprawne przygotowanie projektu. Po wdrożeniu systemu do pracy udało nam się zrealizować klika ambitnych projektów urządzeń, które okazały się hitami sprzedaży. Trudno byłoby je zaprojektować bez systemu Autodesk Inventor.

Nasze urządzenia zawierają bardzo dużą liczbę części i produktem ubocznym pracy w tak zaawansowanym systemie CAD jest postawanie ogromnej ilości plików – można powiedzieć, że zalewa nas powódź plików, którą już coraz trudniej opanować.

Widzimy poważny problem z zarządzeniem dokumentacją tworzoną w naszym dziale. Mocno kuleje proces zatwierdzania dokumentacji i wprowadzania zmian. Często trudno się nam zorientować, który plik jest najbardziej aktualny i niestety zdarzało się, że z naszego działu wychodziła dokumentacja nieaktualna. Dodatkowo, bardzo często mamy opóźnienia w dostarczaniu gotowej dokumentacji nowego wyrobu do działu technologicznego oraz projektów ofertowych dla handlowców.

Kolejny problem, który zaczynamy zauważać to trudność w szybkim przygotowaniu odmiany wykonania projektu dla kolejnego klienta, na podstawie wcześniej zrealizowanego projektu. Realizujemy sporo projektów i bardzo trudno jest nam dotrzeć do wcześniejszego wyrobu, który można byłoby łatwo przerobić na nową wersję dla innego klienta – brakuje nam sprawnego mechanizmu przeszukiwania zrealizowanych projektów. Z tego powodu czasami ponownie projektujemy części, które wcześniej już zostały zaprojektowane, bo nie potrafimy do nich dotrzeć.

W efekcie, jesteśmy dociśnięci bieżącą pracą i całkowicie brakuje nam czasu na prace rozwojowe i wprowadzanie ciekawych zmian w naszych urządzeniach. Musimy koniecznie znaleźć rozwiązanie naszych problemów, ponieważ wiemy, że one przenoszą się także na resztę firmy.

2. Oczekiwania i podjęte decyzje

Dyrektor firmy

vault oprogramowanie W celu przyjrzenia się problemowi powołałem zespół, który przeanalizował cały proces, od przygotowania oferty dla klienta, aż po dostarczenie gotowego urządzenia. W wyniku analizy procesu powstawania produktu w naszej firmie okazało się, że jest wiele obszarów do usprawnienia. Najwięcej uwagi wymagało przyjrzenie się pracy działu konstrukcyjnego, ponieważ właśnie w tej komórce zauważono niepokojące zjawiska, które mają dość istotne znaczenie w zachowaniu płynności całego procesu, a problemy generowane w dziale konstrukcyjnym są przenoszone na inne komórki firmy.

W wyniku analizy pracy działu konstrukcyjnego okazało się, że należy całkowicie zmienić organizację pracy z dokumentacją konstrukcyjną. Przy bardzo intensywnym wykorzystywaniu elektronicznego zapisu projektów tradycyjne procesy zatwierdzania dokumentacji i wprowadzania zmian zatarły się i nie są obecnie realizowane, co skutkuje różnymi przykrymi niespodziankami.

Oczekuję, że nowa organizacja pracy działu konstrukcyjnego uniemożliwi emisję nieaktualnej dokumentacji, pozwoli na elastyczne dopasowanie się do wymagań klientów, spowoduje terminowe realizowanie projektów oraz stworzy możliwość wprowadzanie innowacji w naszych urządzeniach.

Dyrektor handlowy

Z mojego punktu widzenia najważniejszym efektem wprowadzanych zmian ma być terminowość realizacji zleceń. Moi pracownicy nie chcą już więcej przekładać terminu realizacji zlecenia, ponieważ to istotnie wpływa na wizerunek firmy i obniża naszą konkurencyjność.

Po zmianie organizacji pracy działu konstrukcyjnego oczekuję także znaczącego wzrostu szybkości w przygotowaniu projektów ofertowych. Dzięki temu szybciej dokonamy wyceny projektu i szybciej przekażemy naszą ofertę klientowi. Nie bez znaczenia będzie dostęp do wcześniej zrealizowanych projektów, które będziemy mogli wykorzystać do przygotowywania bieżących ofert.

Szef produkcji

oprogramowanie autodeskDla naszego działu najważniejsze jest utrzymanie jakości wyrobów firmy i dotrzymanie terminu realizacji. Z tego jesteśmy rozliczani. Nie osiągniemy tego celu, jeżeli nie będziemy zaopatrywani w dokumentację produkcyjną w odpowiednim czasie. Wiem teraz, że powinniśmy mieć także dostęp do dokumentacji 3D realizowanego projektu, aby sprawniej rozwiązywać problemy z montażem naszych urządzeń.

Szef działu technologicznego

Oczekuję, że wdrożenie rozwiązania do zarządzania dokumentacją spowoduje przede wszystkim całkowite wyeliminowanie z obiegu nieaktualnej dokumentacji konstrukcyjnej, która czasami wcześniej do nas trafiała. Bardzo ważne jest dla mnie terminowe
dostarczanie do naszego działu dokumentacji konstrukcyjnej abyśmy mieli wystarczający czas na przygotowanie dokumentacji technologicznej.

Ostatni problem, ale równie ważny, to zmniejszenie ilości pracy naszego działu poprzez wyeliminowanie konieczności ponownego tworzenia kart technologicznych dla części, które już kiedyś były u nas opracowane. Chciałbym, aby konstruktorzy jak najszerzej ponownie wykorzystywali wcześniej opracowane komponenty projektów zamiast powtórnie je projektować.

Szef działu konstrukcyjnego

Na nasz dział spadło ostatnio sporo krytyki związanej z terminowością i aktualnością oddawanej dokumentacji. Wiemy, że to są poważne problemy dla firmy i chcemy jak najszybciej się z nimi uporać.

Przede wszystkim oczekuję, że nowe rozwiązanie pozwoli nam łatwiej odszukać zrealizowane wcześniej projekty i ponownie je wykorzystać, co zmniejszy ilość naszej pracy i ilość pracy działu technologicznego. Dodatkowo, dokumentacja zatwierdzonego projektu powinna być dostępna w ograniczonym zakresie także w innych komórkach firmy, np. na produkcji lub w dziale handlowym. Jestem przekonany, że nowy sposób pracy całkowicie wyeliminuje prawdopodobieństwo emisji dokumentacji nieaktualnej, co wcześniej nam się zdarzało.

Dyrektor firmy

Z naszej analizy wynika, że do poprawy organizacji pracy w dziale konstrukcyjnym konieczne jest zastosowanie systemu do elektronicznego zarzadzania dokumentacją wyrobu, który nie dopuści do emisji niezatwierdzonej dokumentacji, pomoże sprawnie tworzyć nowe wykonania naszych urządzeń oraz udostępni zatwierdzoną dokumentację konstrukcyjną do wglądu w innych komórkach firmy. System zarządzania dokumentacją powinien być także łatwy we wdrożeniu i późniejszej obsłudze oraz jak najlepiej zintegrowany z naszym podstawowym systemem CAD, jakim jest Autodesk Inventor.

oprogramowanie vault

Po przeanalizowaniu oferty rynkowej nasz wybór padł na system Autodesk® Vault Workgroup, który w naszym odczuciu najlepiej pomoże w realizacji celu, jakim jest usprawnienie organizacji pracy z dokumentacją konstrukcyjną.

 

3. Efekt wdrożenia zmian w sposobie zarządzania dokumentacją, z zastosowaniem systemu Autodesk Vault Workgroup

 Szef działu konstrukcyjnego

Wdrożenie systemu Autodesk Vault Workgroup zostało zrealizowane. Cały proces przeszedł gładko, szkolenia były krótkie, ponieważ system Vault Workgroup jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Już jakiś czas pracujemy z nowym oprogramowaniem i dotarliśmy nowe procedury pracy. Możemy wskazać wiele funkcji oferowanych przez system Vault Workgroup, których zastosowanie pomogło rozwiązać wszystkie wskazane wcześniej problemy.

Sprawdzanie, zatwierdzanie i zwalnianie projektu do produkcji. Jednym z ważniejszych problemów, była emisja niezatwierdzonej dokumentacji do działu technologicznego. Obecnie wdrożyliśmy różne kategorie dokumentów, które mają swoje cykle życia, kontrolowane w systemie Vault Workgroup, zgodne z naszymi potrzebami. Przykładowo, dokumentacja urządzenia jest kierowania do sprawdzenia przez szefa projektu, który przed zatwierdzeniem projektu może skonsultować projekt z działem technologicznym, a nawet z działem produkcji. Jeżeli nie będzie zastrzeżeń z innych działów projekt jest zatwierdzany i zwalniany do opracowania technologicznego. Jeżeli powstały jakieś zastrzeżenia to projekt jest cofany do poprawy, do konstruktora, który go stworzył. Cały proces sprawdzania i zatwierdzania dokumentacji jest realizowany elektronicznie. Wszystkie uwagi i zalecenia zmian są przekazywane z użyciem formatu DWF.

Szybkie odnajdywanie potrzebnej dokumentacji. Wszystkie nasze pliki wchodzące w skład projektów są dobrze opisane wieloma charakterystycznymi właściwościami, dzięki czemu mechanizm przeszukiwania zawarty w systemie Vault Workgroup pozwala na szybkie odnalezienie plików na podstawie podanych informacji. Szybko odnajdujemy poszukiwane części na podstawie przynależności do kategorii, charakterystycznych wymiarów, rodzaju wykończenia, rodzaju urządzenia, w jakim część została użyta, itp. Dzięki temu zamiast tworzyć od nowa wiele części możemy zastosować wcześniej wykonane komponenty lub szybko wykonać ich kopie na potrzeby nowej realizacji, ponieważ możemy je szybko odnaleźć.

oprogramowanie autodesk mechanikaIntegracja z systemem MS Office. W naszych projektach intensywnie pracujemy z plikami MS Office. Wiele dokumentów, takich jak ustalenia z klientem, zestawienia, kosztorysy, instrukcje obsługi, i wiele innych są zapisywane w formatach pakietu MS Office. Dzięki integracji Vault Workgroup z MS Office wszystkie te dokumenty są także umieszczone w repozytorium Vault, mogą być łatwo odnalezione oraz wersjonowane. Szczególnie ważna jest integracja z programem MS Outlook, co pozwala na przechowywanie całej korespondencji dotyczącej projektu w repozytorium Vault.

Kopia projektu. To jedno z kluczowych narzędzi systemu Vault Workgroup, jakie wykorzystujemy w pracy. Ta funkcjonalność oszczędza nam ogromną ilość czasu i pracy oraz zmniejsza ilość pracy technologom. Nasze urządzenia bywają do siebie podobne i często wystarczy wprowadzić klika zmian w opracowanym wcześniej projekcie, aby uzyskać wykonanie dla nowego klienta. Wcześniej zajmowało nam to bardzo dużo czasu i często decydowaliśmy się na projektowanie od początku, ponieważ trudno nam było opanować masę powiązanych ze sobą plików. Funkcja kopiowania projektu pozwala na utworzenie kopii istniejącego projektu z zachowaniem wszystkich powiązań, jakie występują pomiędzy plikami. W efekcie mamy przygotowany zestaw plików modeli 3D nowego urządzenia i wszystkich rysunków, zapisanych z nowymi nazwami. Projekt oryginalny pozostaje nienaruszony. Teraz wystarczy tylko dokonać modyfikacji w skopiowanych modelach 3D, zgodne z wymaganiami nowego wykonania i doprojektować brakujące, nowe komponenty. Cała istniejąca, skopiowana dokumentacja rysunkowa zostanie automatycznie zaktualizowana i pozostaje tylko wykonanie rysunków nowych komponentów. Te komponenty, które nie są w ogóle zmienione pozostają w swojej pierwotnej lokalizacji, bez potrzeby tworzenia ponownie ich dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. W naszych warunkach to ogromna oszczędność czasu.

Schematy numerowania i zmiana nazwy pliku. System Vault Workgroup pomaga nam w nadawaniu właściwych nazw plików. Zastosowaliśmy zautomatyzowane schematy numerowania i teraz każdy nowotworzony plik od razu otrzymuje unikalną nazwę, zgodnie z przyjętym schematem, o kolejnym niepowtarzalnym wyróżniku. To definitywnie rozwiązało problem powielania nazw plików, który często nas dotykał przed wdrożeniem systemu Vault. Dodatkowo, w czasie opracowania urządzenia zachodzi czasami konieczność dokonania zmiany nazw plików, z różnych powodów. Vault Workgroup oferuje narzędzie do wykonania zmiany nazwy plików z jednoczesnym odnotowaniem zmiany nazwy we wszystkich plikach powiązanych. Nowe nazwy mogą być także nadawane z użyciem wybranego schematu numerowania. W efekcie, otwarcie zespołu zawierającego pliki o zmienionych nazwach nie powoduje już żadnych kłopotów.

Wersje rozwojowe projektu. Praca nad nowym urządzeniem zawsze niesie ze sobą różne modyfikacje i poprawki. Zdarza się, że klient zmienia jakieś oczekiwania i trzeba wprowadzić odpowiednie modyfikacje. Niestety czasem musimy powracać do pierwotnego założenia, mimo dużego zaawansowania projektu. Tutaj z pomocą przychodzi funkcjonalność zapisywania wersji rozwojowych projektu, którą oferuje Vault Workgroup. Jeżeli zapisywaliśmy w repozytorium ważne wersje rozwojowe projektu to możemy łatwo powrócić do wcześniejszej wersji rozwojowej i użyć ją, jako wersję najnowszą do dalszego rozwijania. Nasze doświadczenie wskazuje, że warto zapamiętać w repozytorium istotne wersje rozwojowe projektu.

oprogramowanie autodesk vault

Centralna lokalizacja plików. Wszystkie pliki wymagane do realizacji projektu są składowane w jednym, centralnym repozytorium, strzeżonym hasłem dostępu. Dzięki temu każdy z konstruktorów ma dostęp do wszystkich zrealizowanych projektów i może pobierać do swojego projektu komponenty już wcześniej wprowadzone do repozytorium, co znakomicie oszczędza czas, a jednocześnie standaryzuje rozwiązania. Dostęp do zatwierdzonych projektów, w trybie tylko do odczytu, mają także technolodzy i handlowcy, co ułatwia pracę w tych działach.

Przeglądanie plików na podglądzie, wprowadzanie uwag. Jedną z ważnych funkcji systemu Vault Workgroup jest możliwość przeglądania plików w repozytorium bez konieczności uruchamiania oprogramowania CAD. System Vault Workgroup oferuje podgląd plików CAD w lekkim formacie DWF. Co więcej, można łatwo utworzyć kopię pliku DWF, nanieść odpowiednie komentarze i uwagi, a następnie wprowadzić do repozytorium i powiadomić zainteresowane osoby, aby dokonały przeglądu naniesionych uwag. Wszystkie te operacje realizujemy elektronicznie bez konieczności drukowania rysunków. Dodatkowo, osoby z innych działów firmy posiadające uprawnienia dostępu mogą przeglądać pliki dokumentacji zatwierdzonej, korzystając wyłącznie z przeglądarki internetowej.

Praca zespołowa nad projektem. Niektóre typy naszych urządzeń są projektowane przez zespół konstruktorów, a nie przez jedną osobę. Do tej pory praca zespołowa była utrudniona i często dochodziło do nadpisywania aktualnych plików, plikami przestarzałymi. System Vault Workgroup diametralnie usprawnił nam pracę zespołową. Obecnie konstruktorzy dokładnie widzą, które osoby pracują na konkretnych plikach, a problem nadpisywania dobrych plików został całkowicie wyeliminowany.

Drukowanie dokumentacji. System Vault Workgroup oferuje użyteczne narzędzie, z którego często korzystamy, jeżeli zachodzi konieczność wydrukowania zestawu dokumentów danego projektu. Program szybko odnajduje wszystkie pliki rysunkowe powiązane ze wskazanym plikiem zespołu i tworzy kolejkę wydruku na wskazanym urządzeniu drukującym.

Co jeszcze? Wreszcie odzyskaliśmy czas, który możemy poświęcić na modernizację naszych wyrobów i opracowanie nowych. Już dawno wiedzieliśmy, że pewne rozwiązania warto poprawić i mieliśmy pomysły na nowe wyroby, ale ciągle odkładaliśmy ich realizację z powodu braku czasu.

Szef działu technologicznego

Po wdrożeniu systemu Vault Workgroup w dziale konstrukcyjnym rozwiązano wszystkie bolączki, które dotykały mój zespół. Przede wszystkim, dokumentacja kierowania do opracowania technologicznego jest zawsze zatwierdzona i aktualna. Przed zatwierdzeniem dokumentacji dokonujemy jej przeglądu pod kątem problemów technologicznych i proponujemy zmiany, które od razu są wdrażane w dziale konstrukcyjnym. Wyeliminowano problem dublowania pracy, czyli generowania ponownie dokumentacji, która już wcześniej została opracowania, lecz w nowym projekcie była inaczej oznaczona. Dział konstrukcyjny skutecznie wdrożył zasadę ponownego wykorzystywania opracowanych części i podzespołów, zamiast ponownie tworzyć je od zera. Komponenty ponownie użyte w projekcie są już opracowane w naszej bazie i łatwo możemy odnaleźć ich karty technologiczne. W efekcie dostajemy szybciej kompletną dokumentację projektu i mamy rozsądną ilość czasu na opracowanie technologiczne reszty.

Szef produkcji

Wdrożenie nowej organizacji pracy w dziale konstrukcyjnym jest wyraźnie odczuwalne na produkcji. Przede wszystkim dokumentacja z działu technologicznego trafia do nas terminowo, co daje nam wymaganą ilość czasu na produkcję komponentów i montaż końcowy. Skończyły się niepotrzebne nadgodziny. Bardzo ważną dla nas zmianą jest dostęp przez przeglądarkę internetową do modeli 3D i rysunków. Dzięki temu możemy dokładnie obejrzeć wirtualne urządzenie, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, co do jego sposobu wykonania, bez potrzeby ściągania konstruktora na produkcję. Ponieważ cała komunikacja z działem konstrukcyjnym i technologicznym odbywa się teraz elektronicznie, obecnie często jestem proszony o zaopiniowanie możliwości produkcyjnych nowego wyrobu.

Dyrektor handlowy

Handlowcy raportują do mnie diametralną poprawę współpracy z działem konstrukcyjnym. Wyeliminowano spóźnienia na produkcji, co powoduje, że zamawiane urządzenia są dostarczane do klientów na czas. Projekty do ofert są przygotowywane bardzo sprawnie. Dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową do bazy zrealizowanych projektów handlowcy mogą przygotować oferty w mniejszym stopniu angażując dział konstrukcyjny. A co najważniejsze, pojawiły się wreszcie w ofercie nowe urządzenia oraz znaczące modyfikacje istniejących rozwiązań, co bardzo nas cieszy, bo możemy być bardziej konkurencyjni i zaoferować naszym klientom lepsze wyroby.

oprogramowanie autodesk mechanikaDyrektor firmy

Pierwszym efektem zmiany organizacji pracy i wdrożenia w firmie systemu Autodesk Vault Workgroup jest to, że już nie docierają do mnie żadne skargi i utyskiwania szefów działów. Dyrektor działu handlowego wyraźnie zaznaczył, że pewność terminów i jakość dostarczanych urządzeń jest wręcz wzorcowa, a handlowcy łatwiej uzyskują lepsze warunki sprzedaży. Pozostałe działy firmy, które korzystają z pracy działu konstrukcyjnego są zadowolone z realizacji tego wdrożenia. Co więcej, wprowadziliśmy do oferty kilka nowości i ulepszyliśmy konstrukcje naszych sztandarowych wyrobów. Spodziewam się bardzo dobrych wyników finansowych po podsumowaniu bieżącego kwartału i jeszcze lepszych w kolejnych kwartałach.

 

 

Podsumowanie

Przedstawione tutaj relacje poszczególnych uczestników procesu produkcji urządzeń świadczą o tym, jak ważne jest skuteczne zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną. Problemy z opanowaniem procesu zarządzania dokumentacją wyrobu, jakie mogą się pojawić w dziale konstrukcyjnym na pewno wpływają na pracę innych komórek firmy i w efekcie na całą firmę. Dlatego warto zadbać o to, by te procesy przebiegały prawidłowo, w czym na pewno skutecznie pomoże system Autodesk® Vault Workgroup, który można łatwy zaimplementować do wymagań danej firmy, łatwo się go nauczyć i stosować w codziennej pracy.

A jak mają się sprawy z dokumentacją konstrukcyjną w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami