Make Factory Grow,Mechanika,News

Poznaj 7 trików, które uczynią Twój Inventor interface bardziej przyjaznym

Inventor Interface – 7 must-have w Autodesk Inventor, czyli tipy, które przyspieszą Twoją codzienną pracę – CZĘŚĆ 1 

W dzisiejszych czasach projektowanie to nie tylko mechaniczne powtarzanie czynności. To również automatyzacja oraz szukanie dróg na skrót, a także opracowanie powtarzalnych schematów, szablonów i nawyków projektantów. Użytkownikowi, jako jednostce pomogą w tym drobne tipy, których nauka ukształtuje jego indywidualny styl pracy. Całej firmie pomóc może wdrożenie systemu do zarządzania dokumentacją , np. Autodesk Vault w branży MFG. Jeśli czujesz, że Twojej firmie brakuje „tego czegoś”, daj sobie szansę na zwiększenie efektywności i skontaktuj się z inżynierami AEC Design. Zaczynając zmianę od małych kroków, poznaj 7 istotnych trików, które uczynią Twój Inventor interface bardziej przyjaznym.

Dodawanie ulubionych przycisków do paska szybkiego dostępu – Inventor Interface

Jeśli chcesz projektować szybko i wydajnie, to narzędzie przypadnie Ci do gustu. Zamiast przebrnięcia przez kilka zakładek z rzędu w celu wybrania często używanej funkcji, dodaj ją do paska narzędzi szybkiego dostępu. Możesz uwzględnić proponowane narzędzia z menu rozwijalnego paska, aby ich ikony wyświetliły się obok tak typowych jak Plik i Zapisz albo dodać własne ulubione operacje wywołując menu kontekstowe prawego przyciska myszy, aby uwzględnić przypisanie danego przycisku w QAT (Quick Access Toolbar), ponieważ nie są one dostępne w propozycjach. Pasek może być wyświetlany nad lub pod wstążką. Poniższe filmiki pokazują dwie metody dodawania przycisków w pasku szybkiego dostępu.

Weryfikacja niezdefiniowanego szkicu przez pokazanie stopni swobody – Inventor Interface

Jedną z podstawowych praktyk, którą powinien już na samym początku opanować każdy końcowy użytkownik oprogramowania CAD to pełne definiowanie szkicu oraz pełne definiowanie części w złożeniu, oczywiście względem środowiska układu współrzędnego. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza gdy użytkownik decyduje się wzbogacić sposób swojej pracy o projektowanie w 3D, kiedy dotychczas pracował w 2D, np. w Autodesk Autocad. Na początku może to być problematyczne, ale poprzez narzędzie „Pokaż wszystkie stopnie swobody” dostępne na pasku stanu, środowisko Inventor pozwala kontrolować, czy szkic/ złożenie zostało już zdefiniowane w odpowiednim stopniu. W przykładach na filmikach widać, że w szkicu zostały jeszcze niezwymiarowane linie, których możliwe ruchy opisują czerwone groty. W złożeniu obudowy blaszanej jej elementy mogą wysuwać się niekontrolowanie, jeśli wiązania zostaną wygaszone, a wówczas informują o tym zielone groty.

Bezpośredni dostęp do informacji o operacjach w przeglądarce – Inventor Interface

Ta opcja pozwoli wyświetlić więcej informacji o operacjach tuż obok jej wystąpienia w przeglądarce. Są to miedzy innymi informacje o wartościach zastosowanych do konkretnych operacji, np. promień zaokrąglenia. Opcję tę można włączyć w Narzędzia/ Opcje aplikacji/ Część/ „W przeglądarce wyświetl rozszerzone informacje po nazwie węzła dokumentu”.

Dla porównania w innych programach CAD możliwy jest jedynie wybór np. 1 z 3 opcji wyświetlania elementów w drzewie.

Dostosowanie wielkości czcionki do oczu – Inventor Interface

Jeśli obawiasz się przejścia z 2D do 3D ze względu na wiek lub ostrość widzenia, a co za tym idzie możliwość nieodnalezienia się w nowym interfejsie, albo po prostu nie chcesz wytężać wzroku przed monitorem – bez obaw – Inventor wychodzi naprzeciw. W Autodesk Inventor możliwa jest zmiana skali adnotacji, dzięki czemu m.in. wprowadzone wymiary mogą być lepiej widoczne. Opcja dostępna jest w Narzędziach/ Opcjach aplikacji, na zakładce Ogólne. Domyślna wartość to 1.

Bezpośrednia edycja parametrów z obszaru graficznego – Inventor Interface

Inventor domyślnie wyświetla nowo zdefiniowane wymiary jako ich wartości, natomiast jeśli pracujesz z parametrami, jest ich sporo albo zwyczajnie nie pamiętasz, który wymiar to dany parametr, nie musisz za każdym razem otwierać okna dialogowego parametrów albo wchodzić w edycje wymiaru, aby to sprawdzić. Wystarczy, że na pasku stanu zmienisz wyświetlanie wymiaru na „wyrażenie”.  Przyda się to również, gdy chcesz mieć na uwadze, gdzie dany parametr jest wykorzystywany.

Nazwy związanych komponentów obok wiązań w zespole – Inventor Interface

Aby bez potrzeby zbędnego zaznaczania wystąpień w przeglądarce sprawdzić jakie komponenty wiąże dane wiązanie, warto przejść do Narzędzi/Opcji aplikacji i w zakładce Zespół zaznaczyć opcję, aby program wyświetlał nazwy komponentów po nazwach zależności. Wówczas szybko wyłączysz, usuniesz lub edytujesz wybrane zależności.

Szybsza nawigacja w przeglądarce dzięki logice folderów – Inventor Interface

W złożonych projektach czasem ciężko odnaleźć operacje wykonane  jakiś czas wcześniej. W przypadku znacznego stopnia skomplikowania, zwłaszcza gdy wykorzystujesz modelowanie w kontekście złożenia oprócz stosowania podzespołów podczas tworzenia struktury zespołu przydatne będzie tworzenie folderów, które tematycznie lub funkcjonalnie pogrupują wystąpienia  przeglądarce, skracając tym samym drogę do odnalezienia właściwego wystąpienia w drzewie projektu. Folder tworzy się pod prawym przyciskiem myszy na podstawie już utworzonych elementów lub do nowo stworzonego, jeszcze pustego folderu przenosi się wybrane operacje/ wystąpienia/ komponenty.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszymi inżynierami MFG:

Zbigniew Alejster
696-988-660
Zbigniew.alejster@aecdesign.pl

Ewelina Starszewska
503-191-662
Ewelina.starszewska@aecdesign.pl