Blog MFG,Make Factory Grow,Mechanika,News

Praca w Autodesk Vault – co oznaczają ikony przy plikach w repozytorium?

Codzienna praca z plikami w repozytorium na końcówce klienckiej powinna być wykonywana w sposób świadomy. Decydując się na pracę wewnątrz systemu do zarządzania plikami i dokumentacją warto już wcześniej zapoznać się z ideą samej pracy. Ważnym aspektem jest manipulacja plikami w założony sposób. Ze względu na liczne operacje, które możemy wykonywać na plikach, duże znaczenie mają ikony pojawiające się przy plikach w drzewie projektu w Autodesk Inventor w dodatku Vault bądź w panelu klienta Autodesk Vault. Są to ikony stanu plików. Informują one użytkownika o atrybutach tych plików, m.in. o tym czy plik jest aktualny, czy jest pobrany na lokalny komputer, czy jest wypisany, czy może jest wpisany. Ikony zostaną podzielone na dwie grupy, a mianowicie pierwsza z nich jest dostępna w Vault Basic, a druga w wersjach Vault Workgroup oraz Professional.

Ikony stanu plików w Autodesk Vault Basic:

• Brak ikony oznacza obecność pliku w repozytorium, ale tylko na serwerze. Lokalnie nie ma żadnej wersji pliku.
• Biała kropka oznacza, że plik jest w repozytorium i jest możliwy do wypisania i edycji, a wersja lokalna i serwerowa są identyczne. Jest to najnowsza dostępna wersja.
• Zielona kropka oznacza, że plik jest w repozytorium i jest możliwy do wypisania, ale na serwerze najnowsza wersja jest starsza niż Twoja, położona lokalnie. Prawdopodobnie wprowadziłeś zmiany w pliku lokalnym bez wypisania. Dlatego należy wypisać ten plik z opcją „zostaw kopię lokalną” a potem wpisać go, aby modyfikacja uaktualniła plik serwerowy.
• Czerwona kropka oznacza, że posiadana lokalnie wersja jest nieaktualna i należy pobrać najnowszą wersję z serwera.
• Ptaszek oznacza, że plik został przez Ciebie wypisany, ale nie jest on pobrany lokalnie na komputerze. Należy pobrać najnowszą wersję, ponieważ plik mógł być wypisany bez pobrania kopii przy wcześniejszym wypisaniu albo wypisano go w inne miejsce niż określony roboczy obszar.
• Ptaszek w kółku oznacza, że plik został wypisany przez Ciebie, a kopia lokalna i serwerowa są równe i jest to wersja najnowsza tego pliku.
• Ptaszek w zielonym kółku oznacza, że plik został wypisany przez Ciebie, ale kopia lokalna jest nowsza od serwerowej i prawdopodobnie plik po modyfikacji nie został wpisany. Należy go wpisać.
• Ptaszek w czerwonym kółku oznacza, że plik został wypisany przez Ciebie, ale kopia lokalna jest nieaktualna względem tej z repozytorium. Prawdopodobnie plik lokalny był modyfikowany jako starszy i nie bazuje na najnowszej wersji z repozytorium.
• Krzyżyk oznacza, że plik jest wypisany przez kogoś innego, a kopia lokalna i serwerowa są sobie równe i najnowsze. Ma to miejsce zanim użytkownik nie wpisze zmodyfikowanego pliku na serwer.
• Krzyżyk w zielonym kółku oznacza, że plik jest wypisany przez kogoś innego, a kopia lokalna jest nowsza niż serwerowa. Ma to miejsce zanim plik zostanie wypisany z serwera, a już został zmodyfikowany.
• Krzyżyk w czerwonym kółku oznacza, że plik jest wypisany przez kogoś innego, a kopia lokalna jest starsza niż serwerowa. Dzieje się tak, jeśli użytkownik wpisał zmodyfikownay plik do repozytorium zostawiając go jako wypisany.
• Pinezka oznacza, że plik posiada załączniki  i są one widoczne w strukturze po rozwinięciu tego pliku.
• Kółko z plusem oznacza, że plik jest w lokalizacji folderu roboczego, ale nie został umieszczony w repozytorium. Należy go wpisać.
• Folder z dokumentami oznacza, że plik jest biblioteką, co chroni przed edycją tych plików i ich współdzieleniem w innych folderach oraz są one zapisywane i odwoływane z jednej współdzielonej przestrzeni w sieci końcówek klienckich.

Ikony stanu plików w Autodesk Vault Workgroup oraz Professional:

• Kółko czarno-białe oznacza, że kopia lokalna została zwolniona, ale nie jest to najnowsza wersja. Dzieje się tak, kiedy inny użytkownik wykonał szybką zmianę tego pliku, a Ty masz jeszcze lokalnie kopię wersji zwolnionej.
Trójkąt  oznacza, że lokalna kopia jest zmianą historyczną względem nadrzędnej zmiany w repozytorium.
• Czerwone strzałki oznaczają, że lokalna kopia i wersja serwerowa nie są równe i wówczas należy odświeżyć plik, aby pobrał on dane z serwera i uaktualnił lokalną wersję.
• Beżowa kłódka oznacza, że posiadana lokalnie kopia jest aktualna, a plik jest zablokowany.
• Szara kłódka oznacza, że posiadana lokalnie kopia jest przestarzała, a plik jest zablokowany.
• „i” w żółtym kółku oznacza, że wersja pliku została nieoczekiwanie zmieniona albo nie ma informacji określających stan pliku.

Jesteś zainteresowany ofertą na oprogramowanie lub usługi, a może konsultacjami lub szkoleniami?
Skontaktuj się z naszymi doradcami.

Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

Jan Piechnik
696-988-660
Jan.piechnik@aecdesign.pl