Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń +48 505 315 392 lub napisz na sklep@poczta.aecdesign.pl Szanowny kliencie, pracujemy w godzinach 8:30 - 16:30.

Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2021

2.906,72 zł

Pakiet AutoCAD Inventor LT Suite pozwala rozszerzyć funkcjonalność AutoCAD LT o możliwość modelowania części w 3D oraz o dedykowane narzędzia mechaniczne.

Pakiet zawiera: AutoCAD LT + Inventor LT

WAŻNE ! Każdy Klient zamawiający licencję Autodesk w systemie sprzedaży on-line AEC Design otrzyma fakturę VAT, która spełnia wymogi Ustawy o Rachunkowości. 

Wyczyść

Opis produktu

Pakiet AutoCAD Inventor LT Suite pozwala rozszerzyć funkcjonalność AutoCAD LT o możliwość modelowania części w 3D oraz o dedykowane narzędzia mechaniczne.

Pakiet zawiera: AutoCAD LT + Inventor LT

Autodesk Inventor LT Suite zapewnia możliwości projektowania trójwymiarowego odpowiadające możliwościom programu Autodesk Inventor 3D CAD. Inventor LT to praktyczny i opłacalny sposób na wprowadzenie trójwymiarowego modelowania części do procedur kreślenia dwuwymiarowego.
Autodesk Inventor LT Suite mimo iż jest to ograniczona funkcjonalnie wersja pełnego programu Autodesk Inventor, pozwala na parametryczne modelowanie części i automatyczne tworzenie rysunków wykonawczych w formacie DWG.
Program jest dedykowany zarówno projektantom branży mechanicznej, jak i wszystkim użytkownikom programu AutoCAD LT.

OGÓLNE:

1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio

Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting). Wszystkie style oświetlenia w programie Inventor Studio są obecnie skojarzone z oświetleniem IBL. Oświetlenie IBL zapewnia lepsze źródło oświetlenia.

Zmiany w funkcji śledzenia promienia wodzącego

  • Tryby śledzenia promienia wodzącego zostały zmienione na: Niska, Robocza i Wysoka. Wskazują one dokładność oświetlenia i materiałów.
  • Pasek postępu został zmieniony, tak aby był wyświetlany pomiar jakości zamiast postępu w procentach.
  • Teraz można zapisać obraz w dowolnym momencie podczas generowania metodą śledzenia promienia wodzącego

2. Tekst i tekst linii odniesienia

Zmienione okno dialogowe Formatowanie tekstu

Okno dialogowe Formatowanie tekstu zostało uproszczone i dostosowane, tak aby było czytelne i łatwe w użyciu. Rozmiar okna dialogowego został zmniejszony, aby zapewnić więcej miejsca do edycji w oknie graficznym.

3. Drukowanie 3D

Środowisko drukowania 3D zapewnia narzędzia umożliwiające wytwarzanie przyrostowe lub drukowanie 3D. Modele można drukować za pomocą drukarki 3D w całości lub w częściach. Środowisko drukowania 3D jest dostępne tylko w dokumencie Części.

CZĘŚCI:

1. Projektowanie części

Pochylenie ściany. Udoskonalenia w przypadku polecenia Pochylenie ściany umożliwiają określanie, która część grubości modelu jest zachowywana.

Powierzchnia prostokreślna. Dodano polecenie Powierzchnia prostokreślna, umożliwiające tworzenie powierzchni prostopadłych, powierzchni stycznych lub powierzchni przeciągnięcia.

Linia podziału. Powierzchnie mogą być używane do wygenerowania podziału za pomocą linii podziału.

SZKIC:

Tworzenie wymiarów stycznych między geometrią łuku lub kołową w szkicu 2D.

Ukryj wymiary szkicu. Opcja Wymiary szkicu została dodana do listy Widoczność obiektu. Za pomocą tej opcji można wyświetlić szkice 2D lub 3D i ukryć wszystkie powiązane wymiary szkicu. Wcześniej nie było możliwości ukrycia wymiarów szkicu osobno.

Zawiń szkic 3D do powierzchni. Opcja Zawiń do powierzchni w poleceniu Rzutuj na powierzchnię została udoskonalona. Działanie opcji Zawiń do powierzchni jest bardziej przewidywalne, a jej użycie pozwala teraz na zawijanie do większej liczby różnych powierzchni.

Krzywa sylwetki szkicu 3D. Polecenie Utwórz krzywą sylwetki zawiera nowe opcje. Teraz z tworzenia krzywej można wykluczyć wybrane powierzchnie, powierzchnie płaskie i powierzchnie wewnętrzne.

RYSUNEK:

Widoki ukrytych linii dla standardowych elementów złącznych. Dostępna jest nowa opcja umożliwiająca wykluczenie wszystkich znormalizowanych części złącznych z rzutów z ukrytymi liniami.

Orientacja modelu w rzutach bazowych. Podczas tworzenia rzutu bazowego narzędzie ViewCube jest wyświetlane obok prawego górnego narożnika rzutu bazowego.

Skala rzutu rysunku.Podczas tworzenia rzutu bazowego i rzutów stosowana jest tymczasowa wartość skali w celu dopasowania rzutu modelu do arkusza. Przeciągnij narożnik rzutu bazowego, aby zmienić skalę rzutu bezpośrednio w oknie graficznym.

Dodatkowe informacje

Rodzaj licencji

FLASH PROMO licencja trzyletnia z rabatem 15%, Odnowienie kontraktu Maintenance Plan, PROMO licencja roczna z rabatem 40%, PROMO licencja trzyletnia z rabatem 40%, Subskrypcja na 1 rok – Nowe stanowisko, Subskrypcja na 1 rok – RABAT 15%, Subskrypcja na 3 lata – Nowe stanowisko, Subskrypcja na 3 lata – PROMO wymiana, Wypożyczenie licencji na 1 miesiąc, wypożyczenie licencji na 2 lata, wypożyczenie licencji na 3 miesiące