Make Factory Grow,Mechanika

Przecinające się elementy rurowe z blachy, rozgałęzienie typu T

Przy projektowaniu przecinających się elementów rurowych wykonanych z blachy, takich jak rozgałęzienie typu T, warto zastosować model szkieletowy zbudowany z przecinających się powierzchni.

1. Tworzymy model szkieletowy.
a. Tworzymy szkic dla pierwszej rury D=300mm.

b. Tworzymy wyciągnięcie jako powierzchnię.

c. Tworzymy szkic pomocniczy

d. Tworzymy płaszczyznę na końcu linii szkicu.

e. Tworzymy na nowej płaszczyźnie szkic dla drugie rury D=150 mm.

f. Tworzymy wyciągnięcie jako powierzchnia

g. Za pomocą polecenia Utnij powierzchnię przycinamy obiekty.

2. Tworzymy plik zespołu z dwoma plikami części (konstrukcja blachowa) na podstawie pliku szkieletu
a. Otwieramy czysty plik zespołu Standard.iam
b. Wybieramy narzędzie Utwórz komponent
Wprowadzamy nazwę komponentu oraz ustawiamy szablon konstrukcja blachowa.ipt

Z folderu początek wskakujemy płaszczyznę XY

Wybieramy narzędzie Wyprowadź (Konstrukcja blachowa > Utwórz)
Wybieramy model szkieletowy który utworzyliśmy w pierwszym kroku. W oknie dialogowym Wyprowadź odznaczamy powierzchnię wyciągnięcia mniejszej rury.

Tworzymy pogrubienie modelu powierzchniowego.
Wybieramy narzędzie Pogrubienie/Odsunięcie (Model 3D > Zmień)
W polu odległość ustawiamy parametr Grubość

11

Tworzymy pomocniczy punkt konstrukcyjny do utworzenia rozdarcia. Wybieramy narzędzie Punkt środkowy pętli krawędzi (Konstrukcja blachowa > Elementy konstrukcyjne).
Wskazujemy płaszczyznę XZ oraz krawędź kołową.

Dodajemy rozdarcie Konstrukcja blachowa > Zmień > Rozdarcie
Wskazujemy powierzchnie zewnętrzną rury oraz punkt konstrukcyjny

Tworzymy rozwinięcie płaskie Konstrukcja blachowa > Rozwinięcie > Utwórz rozwinięcie

3. Wracamy do pliku zespołu.
a. Tworzymy nowy komponent Złóż > Utwórz komponent
Wprowadzamy nazwę np. Rura_2 i ustawiamy szablon Konstrukcja blachowa.ipt

Wskazujemy płaszczyznę początkową XY zespołu.

Wybieramy narzędzie Wyprowadź (Konstrukcja blachowa > Utwórz)
Wybieramy model szkieletowy który utworzyliśmy w pierwszym kroku. W oknie dialogowym Wyprowadź odznaczamy powierzchnię wyciągnięcia większej rury.

Tworzymy pogrubienie modelu powierzchniowego.
Wybieramy narzędzie Pogrubienie/Odsunięcie (Model 3D > Zmień)
W polu odległość ustawiamy parametr Grubość

Tworzymy pomocniczy punkt konstrukcyjny do utworzenia rozdarcia. Wybieramy narzędzie Punkt środkowy pętli krawędzi (Konstrukcja blachowa > Elementy konstrukcyjne).
Wskazujemy płaszczyznę XZ oraz krawędź kołową.

Dodajemy rozdarcie Konstrukcja blachowa > Zmień > Rozdarcie
Wskazujemy powierzchnie zewnętrzną rury oraz punkt konstrukcyjny

Tworzymy rozwinięcie płaskie Konstrukcja blachowa > Rozwinięcie > Utwórz rozwinięcie