Budownictwo i architektura,Make Factory Grow,News,Usługi BIM

Przemysł i Budownictwo – na styku światów

Biznes w tradycyjnym rozumieniu może wciąż stanowić znaczną część Twojej działalności, ale podejście oparte na współpracy sprawia, że producenci rozwiązań budowlanych odnoszą większe sukcesy, ponieważ są często poszukiwani pod kątem kryterium elastyczności wobec tej współpracy.  Jedną z rzeczy, które umożliwia Autodesk, jest pomoc w zajęciu miejsca przy stole decyzyjnym z Twoimi klientami, którzy prawdopodobnie już korzystają z rozwiązań Autodesk.

Wyzwania:
• Praca inżynierska zmienia się z opracowywania produktów statycznych lub katalogowych na budowanie platform, które zachęcają do dostosowywania swoich produktów

• Produkcja zmienia się z produkcji masowej na produkcję indywidualną, która pozwala na stworzenie większej ilości wariantów projektu
• Produkcja przechodzi zmianę od od ręcznej konfiguracji do szybkiego, zautomatyzowanego programowania maszyn
• Sprzedaż ewoluuje od jedynie odpowiadania na oferty do biegłego posługiwania się BIM i pełnienia roli doradcy klienta

Dlaczego zmiana?
Ankietowani wskazują na potrzebę znalezienia producentów, którzy są bardziej skłonni do współpracy i elastyczni – bardziej pełnią rolę partnerów niż dostawców.
Dlaczego teraz?
Branża AEC obecnie ulega zmianom. W rzeczywistości jej cyfrowa transformacja jest już w zaawansowanym stadium i firmy z branży AEC poszukują partnerów produkcyjnych, którzy będą zdolni do integracji z nowymi systemami cyfrowymi. Jest to punkt kluczowy do dopełnienia warunków zawieranych umów.
Dlaczego Autodesk?
Autodesk posiada w ofercie platformę cyfrową, która jest pożądana przez klientów firmy AEC Design i producentów wyrobów budowlanych celem nawiązania bezproblemowej wzajemnej współpracy.

źródło: Harvard Business Review Analytic Services Survey, June 2020

Przemysł i Budownictwo

 

Autodesk i inżynierowie AEC Design rozumieją Twoje potrzeby.
Pomożemy Ci zaimplementować, zopytamlizować oraz zautomatyzować poniższe zadania i usługi:

• Automatyzacja projektowania
• Wizualizacja projektu
• Zarządzanie cyklem życia produktu
• Produkcja wspomagana komputerowo
• Cyfrowa fabryka
• Dokumentacja
• Obiekty BIM
• Współpraca 

Autodesk dla biur projektowych

Jednym z największych problemów, z jakimi borykają się producenci wyrobów budowlanych i wykonawcy w branży AEC, jest koordynacja i przeróbki.  Często marża jest powiązana z płatnością końcową, którą otrzymują dopiero po zainstalowaniu swoich produktów, oddaniu ich do użytku i podpisaniu umowy. Jest to niemożliwe, jeśli dostarczone produkty na plac budowy nie pasują lub jeśli wystąpił problem z kolejnością instalacji. Aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, w programie Autodesk Inventor 2021 dostępna jest technologia Inventor ‘AnyCAD’ dla projektów Revit. Daje to możliwość importu projektu Revit do programu Inventor, aby użyć go jako odniesienia do projektu w programie Inventor.

 

 

Przemysł i Budownictwo

 

Autodesk dla producentów materiałów budowlanych:

• Autodesk udostępnia platformę, która obejmuje cały zakres od projektowania do dokumentacji i produkcji.
• Rozpocznij swoją cyfrową transformację i zburz mury między działami, pracując na tych samych danych, zmniejszając ryzyko błędów i przeróbek.
• Poznaj metody nowej generacji, takie jak projektowanie generatywne. Zautomatyzuj procesy projektowania w oparciu o reguły  iLogic.
• Przyspiesz projektowanie dzięki specjalistycznym modułom dla generatora ram, systemów trasowanych, analizy naprężeń i tolerancji.
• Rozmieszczaj i obrabiaj arkusze blach, tnij i tocz oraz generuj kod CNC bezpośrednio z modelu projektu.
• Zaplanuj swój układ produkcyjny – symulując i optymalizując proces produkcyjny oraz eliminując ryzyko poprzez koordynację modeli produkcyjnych i budowlanych w cyfrowej wersji zakładu.
• Umieść swoje dane w centrum tego procesu dzięki zarządzaniu danymi Autodesk Vault i Fusion Lifecycle PLM, umożliwiając współpracę z całym łańcuchem dostaw.
• Autodesk oferuje platformę do cyfrowego przekształcenia firmy dzięki kolekcji Product Design & Manufacturing.

 

74%  firm z branży architektoniczno-budowlanej twierdzi, że współpraca z producentem wyrobów budowlanych
będzie bardzo lub bardzo ważna dla powodzenia projektu w ciągu najbliższych trzech lat. 

źródło: Harvard Business Review Analytic Services Survey, June 2020

Przemysł i Budownictwo

 

[W przeszłości], architekt projektował piękny budynek dla estetyki. (…) Następnie firmy budowlane potwierdzały specyfikacje. Na koniec wchodził producent wyrobów budowlanych, który np. wypełniał otwory oknami. To się diametralnie zmieniło. Teraz jesteśmy od początku zaangażowani w prace architektów i inżynierów. Sposób, w jaki projektujemy, wykonujemy i instalujemy nasze systemy, ma tak duży wpływ na produkt końcowy. Firmy z branży architektoniczno-budowlanej zwracają się do nas z prośbą o współpracę, ponieważ im bardziej zintegrowany jest proces, tym jest on szybszy i bardziej wydajny, tym lepsza jest jakość i tym bardziej zadowolony jest klient”   ERIK RASKER,VP and CTO, Reynaers Aluminium

przemysł i budownictwo

 

Autodesk pomaga dostarczyć obiekty BIM

Czym różnią się obiekty BIM od modeli CAD, z którymi jesteśmy przyzwyczajeni pracować? Po pierwsze, modele CAD mają bardzo szczegółową geometrię. Każdy komponent, który tworzy kompletny zespół jest modelowany z taką szczegółowością, że możemy go wyprodukować. Są one również tworzone z myślą o produkcji – więc wszelkie dane, które są dołączone, są istotne tylko dla wytwarzania produktu, a nie dla tego, jak powinien on być zainstalowany lub używany.

Ponieważ przeznaczenie obiektu BIM jest dedykowane do planowania, instalacji i utrzymania tego obiektu w budynku, model jest zupełnie inny. Po pierwsze, geometria jest bardzo uproszczona. To sprawia, że jest ona lekka, więc działa nieco szybciej w oprogramowaniu. Obiekty BIM zawierają również dane, które określają typ komponentu, sposób jego instalacji, a także informacje, które normalnie można umieścić w arkuszu specyfikacji, dotyczące konserwacji.

Standaryzacja i  automatyzacja procesów projektowania oraz konfigurowanie obiektów BIM:
• Więcej czasu na innowacje
• Więcej klientów
• Dokładniejsze oferty
•  Profesjonalne materiały marketingowePrzekształcaj konfigurowalne modele 3D CAD w obiekty BIM, które ułatwiają architektom i wykonawcom zastosować Twoje produkty w ich projektach.
Przemysł i budownictwo

BIM pozwala na lepszą koordynację projektów z całym zespołem projektowym przy użyciu narzędzi takich jak Autodesk Navisworks Manage. Navisworks Manage pozwala na łączenie plików projektowych i konstrukcyjnych z różnych formatów w jeden całościowy model do przeglądu projektu, pomagając w rozwiązywaniu problemów i błędów przed rozpoczęciem budowy.

 

Obejrzyj nagrania z konferencji “Przemysł i Budownictwo – na styku światów”:

• Współpraca branż architektoniczno – budowlanej z mechaniczną

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

• BIM dla Producenta – jak stworzyć własną bibliotekę obiektów BIM

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

• Autodesk Build – logistyka na budowie

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

• BIM dla producentów materiałów budowlanych i urządzeń. Sesja z wykorzystaniem rodzin klap oddymiających mcr PROLIGHT firmy MERCOR S.A.

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

• Autodesk Revit – Dietrich’s 3D CAD/CAM – wykorzystanie BIM w budownictwie szkieletowym prefabrykowanym i modułowym

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

• Sposób na uporządkowanie pracy z dokumentacją w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

• Praca firm wielobranżowych na różnych systemach CAD we wspólnym środowisku Autodesk Vault

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do treści

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności i do kontaktowania się ze mną w sprawach związanych z działaniami marketingowymi firmy AEC Design Sp. z o.o. Sp. K.

Katarzyna Szajrych
501-094-251
Katarzyna.szajrych@aecdesign.pl

Ewa Królikowska
516-018-324
Ewa.krolikowska@aecdesign.pl

Wojciech Fiodorow
508-008-182
Wojciech.fiodorow@aecdesign.pl

Piotr Łapiński
696-988-403
Piotr.lapinski@aecdesign.pl

Urszula Godlewska
696-988-614
Urszula.godlewska@aecdesign.pl

Jan Piechnik
696-988-660
Jan.piechnik@aecdesign.pl