Make Factory Grow

Przywrócenie aplikacji AutoCAD do ustawień domyślnych

Reset aplikacji AutoCAD do ustawień domyślnych

Kiedy w trakcie użytkowania programu, po imporcie ustawień bądź po jego instalacji na innym systemie, innej wersji lub aktualizacji systemu zauważysz problem z AutoCADem, którego nie będziesz w stanie pokonać typowymi czynnościami (reset licencji, przypisanie użytkownika, naprawa oprogramowania) konieczne może być przywrócenie ustawień domyślnych.

Poniżej znajdziesz sposób resetowania do ustawień domyślnych programów AutoCAD, Auto-CAD LT lub innych produktów opartych na programie AutoCAD do pierwotnych ustawień domyślnych. Większość wersji programu AutoCAD jest wyposażona w samodzielne narzędzie do przywracania ustawień. Programy, które nie posiadają takiego narzędzia, muszą przechodzić przez proces ręcznego resetowania i są to np. AutoCAD Plant 3D i AutoCAD Civil 3D.

Jak przywrócić ustawienia domyślne AutoCAD w systemie Windows?

Najczęściej wykorzystywanym systemem operacyjnym przez użytkowników programów CAD jest Windows i na tej platformie w pierwszej kolejności skupia się treść artykułu.

Na początku uruchom aplikację o nazwie Przywróć ustawienia domyślne, znajdującą się obok programu AutoCAD na liście wszystkich aplikacji dostępnych z menu Start systemu Windows.

Dla różnych wersji Windows przebiega to następująco:

• Windows 10: Start > AutoCAD 20xx > Resetuj ustawienia do wartości domyślnych

• Windows 8: Wyszukaj “zresetuj ustawienia do domyślnych” w ekranie startowym

• Windows 7: Start > Wszystkie programy > Autodesk > AutoCAD 20xx > Resetuj ustawienia do wartości domyślnych

Musisz uważać na to, że w przypadku produktów opartych na programie AutoCAD 2016 w systemie Windows 10 resetowanie odbywa się w programie Autodesk, a nie w określonym produkcie AutoCAD 2016.

Poniżej przedstawiono okno resetu wyświetlane w systemie Windows 10 w programie AutoCAD 2019.

 

Jak przywrócić ustawienia domyślne AutoCAD w systemie MAC?

Przywrócenie domyślnych ustawień można również wykonać w MAC OS – w tym przypadku przytrzymując klawisz Shift podczas uruchamiania programu AutoCAD dla komputerów Mac (wersje 2014 SP1 i nowsze) lub korzystając z opcji Preferencje:

• W menu programu AutoCAD kliknij przycisk Preferencje

• W oknie Preferencje kliknij kartę Aplikacja

• Kliknij przycisk Resetuj opcje aplikacji

• Kliknij przycisk Resetuj program AutoCAD

Co istotne – program AutoCAD dedykowany dla komputerów Mac tworzy najpierw kopię zapasową bieżących ustawień i zapisuje je w miejscu:

~home/Library/Application Support/Autodesk/Settings Backup <date/time>.tgz

 

Manualne metody przywracania ustawień domyślnych AutoCAD w systemie Windows

Jeśli metody automatyczne w pewien sposób zawodzą lub w ogóle nie działają, ustawienia można zresetować ręcznie. Dotyczy to w szczególności tych wersji produktów opartych na programie AutoCAD, które nie posiadają narzędzia do resetowania wspomnianych w pierwszej części artykułu.

Proces ręcznego resetu dla systemu Windows:

1. Zamknij AutoCAD

2. W celu utworzenia kopii zapasowej aktualnych ustawień uruchom aplikację o nazwie Eksportuj ustawienia programu AutoCAD 20xx,  znajdującą się na liście wszystkich aplikacji dostępnych z menu Start systemu Windows. W przypadku wersji programu AutoCAD, które nie są wyposażone w narzędzie do eksportu, należy utworzyć kopie dwóch folderów w kroku 3 i wyeksportować ścieżkę rejestru w kroku 5.

3. Usuń foldery:

    • Dla Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista:

C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20xx

C:\Users\<user>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 20xx

    • Dla Windows XP:

C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 20xx

C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 20xx

4. Wciśnij WINDOWS+R na klawiaturze, aby wywołać okno Uruchom, wprowadź REGEDIT i kliknij OK.

5. W Edytorze rejestru znajdź i usuń klucz rejestru (kliknij prawym przyciskiem myszy > eksportuj , aby zapisać kopię zapasową):

HKEY_CURRENT_USER \Oprogramowanie \Autodesk\AutoCAD \Rxx.x\ACAD-xxxx:40x

Wspomniana ścieżka jest unikalna dla każdej wersji programu AutoCAD. Aby zobaczyć, co oznacza termin “ACAD-xxxx”, należy wybrać folder, a następnie wyświetlić klucze w oknie Edytora rejestru. W jednym z tych kluczy zostanie wyświetlona ścieżka instalacji powiązanej wersji programu AutoCAD. Liczba “40x” oznacza wersję językową programu AutoCAD.

Niezwykle ważne jest, aby dokładnie wykonać zmianę klucza rejestru i wykonać jego kopie zapasowe poprzednich wersji. Niepoprawna edycja rejestru Windows może spowodować błędy nie tylko na profilu użytkownika, ale w obrębie całej maszyny. Edytora rejestru firmy Microsoft należy używać tylko na własne ryzyko i tylko po utworzeniu kopii zapasowej rejestru w sposób opisany dla danego systemu operacyjnego w artykule firmy Microsoft Jak utworzyć kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows. 

Manualne metody przywracania ustawień domyślnych AutoCAD w systemie MAC

W systemie operacyjnym MAC OS należy wykonać w zasadzie dwa kroki, które polegają na usunięciu wskazanych lokalizacji:

1. Zamknij AutoCAD.

2. Usuń folder:

~home/Library/Application Support/Autodesk/AutoCAD 201x Standalone/Rxx.x/roaming (Au-toCAD 2016 i nowszy)

lub

~home/Library/Application Support/Autodesk/roaming/AutoCAD 201x Standalone (AutoCAD 2015 i wcześniejsze)

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do folderu Biblioteka, należy przytrzymać wciśnięty przycisk Option, wybierając menu Go w Finderze.

3. Przejdź do tego folderu:

~home/Library/Preferencje

4. W folderze Preferencje usuń wszystkie pliki, których nazwy zaczynają się od com.autodesk.AutoCAD.

W przypadku zainteresowania ofertą zakupu oprogramowania lub odbycia szkoleń w atrakcyjnej cenie skontaktuj się z naszym działem mechanicznym.

 

Zbigniew Alejster
696-988-660
Zbigniew.alejster@aecdesign.pl

Ewelina Starszewska
503-191-662
Ewelina.starszewska@aecdesign.pl