Strefa Studenta,Szkolenia

Szkolenia Revit Architektura stopień II – program

revit-2017-badge-1024pxSzkolenia Revit Architektura stopień II – program

Czas trwania: 14 godzin zegarowych (2 dni x 7 godzin)

Materiały szkoleniowe: tak

Cele kształcenia:

Poznanie zaawansowanych możliwości oprogramowania Revit Architecture, zwłaszcza:

-tworzenie powierzchni terenu
-praca zespołowa na jednym pliku
-tworzenie własnych elementów bibliotecznych

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

  • Rodziny parametryczne: tworzenie rodzin obiektów „w projekcie” (Family In-Place); tworzenie rodzin w edytorze rodzin w oparciu o szablon; tworzenie parametrów w rodzinach i parametrów współdzielonych; tworzenie rodzin zagnieżdżonych
  • Tworzenie i modyfikacja rodzin elementów opisowych: etykiety obiektów; etykiety znaczników opisowych (np. znacznik elewacja/przekrój)
  • Narzędzia modelowania koncepcyjnego: tworzenie koncepcji projektowych; konwersja koncepcji na komponenty budynku

Dzień drugi

  • Narzędzia tworzenia terenu: Tworzenie modelu terenu w oparciu o zaimportowaną mapę i plik wektorowy, niwelacja, płyty chodnikowe, komponenty terenu, bilans mas
    ziemnych, Orientacja projektu- północ projektowa/północ rzeczywista
  • Etapy projektowe: ustawienia etapów – filtry etapów, ustawienia sposobu wyświetlania obiektów przynależących do etapów, nadpisywanie wyświetlania; filtry etapów w widokach; definiowanie zestawień z uwzględnieniem etapów
  • Opcje Projektowe: definiowanie opcji; dodawanie obiektów do opcji; definiowanie widoków reprezentujących warianty; definiowanie zestawień z uwzględnieniem wariantów
  • Praca grupowa nad jednym projektem: definicja zadań projektowych; tworzenie pliku centralnego; tworzenie kopii lokalnych; praca na kopiach lokalnych; narzędzia żądania edycji; zasady działania kopi bezpieczeństwa w projekcie zespołowym
  • Narzędzia rewizyjne: chmurka rewizji; zestawienie rewizji; integracja z formatem DWF

Zapisz się już teraz!